Comparison of KIAA cDNA sequences between mouse and human (KIAA0716)

<<Original sequence data>>

mouse mKIAA0716 (mbg02304)   length:  6394 bp, CDS:  117 - 6224
human  KIAA0716 (ah04178)   length:  6325 bp, CDS:   3 - 4169

In this page, the longest coding region predicted by GeneMark
was assigned as CDS for each of mouse and human KIAA cDNAs.
They were colored in green. When the CDS positions were not identical
on the aligned sequences between mouse and human cDNAs, mouse cDNA
sequence was translated based on the human CDS information.
The amino acid sequence produced here may not be identical to the
protein sequence deduced (see Description).


<<Aligned sequence information>>

----------------------------------------------------------
      region   #match #mismatch %diff
----------------------------------------------------------
DNA

5'UTR:  1933 - 1934    2    0   0.0
 CDS:  1935 - 6224  3787   383   9.2
3'UTR:  6225 - 6399   149    22   12.9

amino acid

 CDS:  1935 - 6224  1363    26   1.9
----------------------------------------------------------


<<Alignment>>

       1 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 50
mbg02304   1 GCTTAGTTCAGTGAATCAGAACAATGACTGCGCCGCCGGGTCCCCGGGAG 50
                                 
ah04178   1 .................................................. 1

      51 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 100
mbg02304  51 CGCGTCGCAGGGCTGTGAGCAGCCGCGGCCGGCAGAGCGGCGGGCGGCTC 100
                                 
ah04178   1 .................................................. 1

      101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 150
mbg02304  101 CGCCTCGGCGGTGTAGTGTCAGTGCCGGCTCCGGAGCCCCGGGAGCAGAC 150
                                 
ah04178   1 .................................................. 1

      151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 200
mbg02304  151 CCTGCCCAGCGCCGCAGCCCGCGCGATCCGCTGTGCTCCAGCGACACAGC 200
                                 
ah04178   1 .................................................. 1

      201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 250
mbg02304  201 TGCTCTTCGGGAGCGGTGCATTGTTGTGAGCCACTGGAGGGGCGCGGGGA 250
                                 
ah04178   1 .................................................. 1

      251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 300
mbg02304  251 TTGCACAGCCCGGAGCCCCTCAACGCCCTTCATAGCCATGTGGATACCTA 300
                                 
ah04178   1 .................................................. 1

      301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 350
mbg02304  301 CGGAGCACGAGAAATACGGCGTGGTTATTGCCAGCTTTCGAGGCACCGTC 350
                                 
ah04178   1 .................................................. 1

      351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 400
mbg02304  351 CCGTACGGCCTGTCATTGGAGATCGGAGACACTGTTCAGATCCTGGAGAA 400
                                 
ah04178   1 .................................................. 1

      401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 450
mbg02304  401 GTGCGACGGCTGGTACAGAGGATTTGCCTTAAAAAATCCCAACATCAAGG 450
                                 
ah04178   1 .................................................. 1

      451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 500
mbg02304  451 GTATATTTCCTTCCAGCTATGTTCACTTGAAAAATGCCTGTGTAAAGAAC 500
                                 
ah04178   1 .................................................. 1

      501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 550
mbg02304  501 AAAGGACAATTTGAAATGGTTATTCCCACTGAAGATTCTGTTATCACCGA 550
                                 
ah04178   1 .................................................. 1

      551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 600
mbg02304  551 GATGACATCAACTTTAAGGGACTGGGGAACCATGTGGAAACAGCTCTATG 600
                                 
ah04178   1 .................................................. 1

      601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 650
mbg02304  601 TCAGAAATGAAGGGGATCTCTTCCATCGCCTGTGGCACATCATGAATGAA 650
                                 
ah04178   1 .................................................. 1

      651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 700
mbg02304  651 ATCCTCGATCTGCGACGGCAGGTGCTAGTTGGCCATCTCACCCATGACAG 700
                                 
ah04178   1 .................................................. 1

      701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 750
mbg02304  701 GATGAAGGATGTGAAGCGCCACATTACTGCCCGACTGGATTGGGGAAATG 750
                                 
ah04178   1 .................................................. 1

      751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 800
mbg02304  751 AACAACTGGGACTAGACCTGGTGCCTAGGAAGGAGTACGCAATGGTAGAC 800
                                 
ah04178   1 .................................................. 1

      801 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 850
mbg02304  801 CCAGAGGACATCAGCATCACTGAGCTGTACCGACTGATGGAACATCGACA 850
                                 
ah04178   1 .................................................. 1

      851 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 900
mbg02304  851 TCGGAAGAAAGACACCCCTGTGCAGGCCAGCAGTCACCACCTCTTTGTCC 900
                                 
ah04178   1 .................................................. 1

      901 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 950
mbg02304  901 AGATGAAGAGCCTCATGTGTTCCAACCTGGGAGAGGAGCTAGAGGTCATC 950
                                 
ah04178   1 .................................................. 1

      951 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1000
mbg02304  951 TTCTCACTCTTTGACAGCAAAGAGAATCGCCCAATCAGTGAGAGATTTTT 1000
                                 
ah04178   1 .................................................. 1

     1001 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1050
mbg02304 1001 CTTGAGACTGAATAGAAATGGGCTTCCCAAAGCCCCGGATAAGCCTGAAA 1050
                                 
ah04178   1 .................................................. 1

     1051 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1100
mbg02304 1051 GACACTGTTCTCTCTTTGTGGACTTGGGTAGCAGTGAACTCAGGAAGGAC 1100
                                 
ah04178   1 .................................................. 1

     1101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1150
mbg02304 1101 ATCTACATTACCGTGCACATTATCCGAATTGGTCGAATGGGAGCAGGAGA 1150
                                 
ah04178   1 .................................................. 1

     1151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1200
mbg02304 1151 GAAAAAGAATGCCTGCAGTGTTCAGTACCGGCGACCTTTTGGCTGTGCAG 1200
                                 
ah04178   1 .................................................. 1

     1201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1250
mbg02304 1201 TCCTTAGCATTGCAGATCTCCTCACCGGAGAGACAAAGGATGACCTGGTC 1250
                                 
ah04178   1 .................................................. 1

     1251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1300
mbg02304 1251 CTGAAAGTGTACATGTGTAATACAGAGAGCGAGTGGTACCAGATCCACGA 1300
                                 
ah04178   1 .................................................. 1

     1301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1350
mbg02304 1301 GAACATCATCAAGAAGCTGAATGCGCGCTATAATTTGACTGGCTCCAATG 1350
                                 
ah04178   1 .................................................. 1

     1351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1400
mbg02304 1351 CAGGATTAGCAGTTTCCCTCCAACTGTTACACGGAGACATTGAACAGATC 1400
                                 
ah04178   1 .................................................. 1

     1401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1450
mbg02304 1401 AGAAGAGAATACTCCTCAGTGTTCTCTCACGGAGTGTCCATAACGCGGAA 1450
                                 
ah04178   1 .................................................. 1

     1451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1500
mbg02304 1451 GCTGGGTTTTTCTGACATTATCATGCCTGGTGAAATGAGGAATGATTTAT 1500
                                 
ah04178   1 .................................................. 1

     1501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1550
mbg02304 1501 ATATCACCGTAGAAAGGGGGGAATTTGAGAAAGGAGGCAAGAGTGTGGCC 1550
                                 
ah04178   1 .................................................. 1

     1551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1600
mbg02304 1551 AGAAATGTGGAAGTTACAATGTTCATTGTAGACAGTAATGGTCAGCCCTT 1600
                                 
ah04178   1 .................................................. 1

     1601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1650
mbg02304 1601 AAAGGATTTTATCTCCTTTGGCTCTGGAGAGCCACCGGCTAGTGAGTACC 1650
                                 
ah04178   1 .................................................. 1

     1651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1700
mbg02304 1651 ACTCCTTTGTGCTCTATCATAACAACAGTCCCAGGTGGTCAGAGCTGCTG 1700
                                 
ah04178   1 .................................................. 1

     1701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1750
mbg02304 1701 AAACTTCCTATTCCTGTGGACAAATTCCGGGGCTCCCACATCCGCTTTGA 1750
                                 
ah04178   1 .................................................. 1

     1751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1800
mbg02304 1751 GTTCCGGCATTGTTCCACAAAGGAGAAAGGAGAAAAGAAGTTGTTCGGTT 1800
                                 
ah04178   1 .................................................. 1

     1801 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1850
mbg02304 1801 TCTCTTTCGTGCCCCTGATGCAAGAAGACGGAAGGACTCTCCCAGATGGC 1850
                                 
ah04178   1 .................................................. 1

     1851 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1900
mbg02304 1851 ACACACGAGCTCATCGTGCATAAGTGTGAAGAAAACACAAACCTTCAGGA 1900
                                 
ah04178   1 .................................................. 1

     1901 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1950
                         V I F L G N
mbg02304 1901 TACTACCCGCTACCTCAAGCTCCCATTTTCCAAGGTCATCTTCCTTGGGA 1950
                        ||| ||| ||||||||||
ah04178   1 ................................AGGGCATTTTCCTTGGGA 18
                         G I F L G N

     1951 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2000
         N N Q T M K A T K E S F W I T S 
mbg02304 1951 ACAATAATCAAACCATGAAGGCCACAAAGGAATCCTTTTGGATAACATCA 2000
        | ||||||||| ||||||||||||||||||| |||||||| || ||||| 
ah04178   19 ATAATAATCAAGCCATGAAGGCCACAAAGGAGTCCTTTTGTATTACATCT 68
         N N Q A M K A T K E S F C I T S 

     2001 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2050
        F L C S T K L T Q N G D M L D L L 
mbg02304 2001 TTTCTCTGTTCCACAAAACTCACTCAAAATGGTGATATGCTTGATCTTTT 2050
        ||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||
ah04178   69 TTTCTCTGTTCCACAAAACTCACACAAAATGGTGATATGCTTGATCTTTT 118
        F L C S T K L T Q N G D M L D L L 

     2051 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2100
        K W R T H P D K I T G C L S K L K
mbg02304 2051 GAAATGGAGAACCCACCCAGACAAGATCACAGGCTGTCTCTCTAAGTTAA 2100
        |||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||| ||||
ah04178  119 GAAATGGAGAACCCACCCAGACAAGATCACTGGCTGTCTCTCTAAATTAA 168
        K W R T H P D K I T G C L S K L K

     2101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2150
         E I D G S E I V K F L Q D T L D 
mbg02304 2101 AAGAAATCGATGGCTCAGAGATAGTAAAGTTTCTCCAAGACACACTGGAT 2150
        ||||||| |||||||||||||||||||||||||| || || |||||||||
ah04178  169 AAGAAATTGATGGCTCAGAGATAGTAAAGTTTCTGCAGGATACACTGGAT 218
         E I D G S E I V K F L Q D T L D 

     2151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2200
        T L F G I L D E N S Q K Y G S K V 
mbg02304 2151 ACCTTGTTTGGAATATTAGATGAAAATTCCCAAAAATATGGGTCTAAAGT 2200
        ||||| |||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ah04178  219 ACCTTATTTGGAATTTTAGATGAAAATTCCCAAAAATATGGGTCTAAAGT 268
        T L F G I L D E N S Q K Y G S K V 

     2201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2250
        F D S L V H I I N L L Q D S K F H
mbg02304 2201 GTTTGATTCTTTGGTCCACATAATAAATTTGCTACAAGATAGCAAGTTCC 2250
        ||||||||||||||| ||||||||||||||||| ||||||||||| || |
ah04178  269 GTTTGATTCTTTGGTTCACATAATAAATTTGCTGCAAGATAGCAAATTTC 318
        F D S L V H I I N L L Q D S K F H

     2251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2300
         H F K P V M D T Y I E S H F A G 
mbg02304 2251 ATCATTTTAAGCCTGTCATGGACACTTACATTGAGAGTCACTTTGCTGGG 2300
        |||||||||| ||||| ||||||||||||||||||||||| |||||||||
ah04178  319 ATCATTTTAAACCTGTAATGGACACTTACATTGAGAGTCATTTTGCTGGG 368
         H F K P V M D T Y I E S H F A G 

     2301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2350
        A L A Y R D L I K V L K W Y V D R 
mbg02304 2301 GCACTTGCATACAGAGATCTCATCAAAGTGCTCAAGTGGTACGTGGACAG 2350
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||| |
ah04178  369 GCACTTGCATACAGAGATCTCATCAAAGTGCTCAAATGGTACGTGGACCG 418
        A L A Y R D L I K V L K W Y V D R 

     2351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2400
        I T E A E R Q E H I Q E V L K A Q
mbg02304 2351 GATAACGGAAGCAGAGCGCCAGGAGCATATCCAGGAAGTGTTGAAGGCAC 2400
        ||| || ||||||||||| || |||||||||||||| ||| |||||||||
ah04178  419 GATCACAGAAGCAGAGCGGCAAGAGCATATCCAGGAGGTGCTGAAGGCAC 468
        I T E A E R Q E H I Q E V L K A Q

     2401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2450
         E Y I F K Y I V Q S R R L F S L 
mbg02304 2401 AAGAGTACATTTTTAAGTATATAGTTCAATCCCGAAGGCTGTTTTCCCTT 2450
        |||| |||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||
ah04178  469 AAGAATACATTTTTAAGTATATAGTTCAATCTCGAAGGCTGTTTTCCCTT 518
         E Y I F K Y I V Q S R R L F S L 

     2451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2500
        A T G G Q N E E E F R C C I Q E L 
mbg02304 2451 GCCACCGGAGGGCAGAATGAAGAGGAATTCCGCTGCTGCATCCAGGAGCT 2500
        ||||| || ||||| || |||||||| |||||||||||||| ||||||||
ah04178  519 GCCACTGGTGGGCAAAACGAAGAGGAGTTCCGCTGCTGCATTCAGGAGCT 568
        A T G G Q N E E E F R C C I Q E L 

     2501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2550
        L M S V R F F L S Q E S K G T G A
mbg02304 2501 CCTTATGTCCGTCCGCTTCTTCCTCTCACAAGAGAGCAAAGGGACTGGAG 2550
        || ||||| ||||| ||||| || || ||||||||||||||| ||||||
ah04178  569 TCTCATGTCAGTCCGTTTCTTTCTTTCGCAAGAGAGCAAAGGGTCTGGAG 618
        L M S V R F F L S Q E S K G S G A

     2551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2600
         L S Q S Q A V F L S S F P A V Y 
mbg02304 2551 CTTTATCTCAGTCGCAGGCTGTGTTCTTGAGCTCCTTTCCAGCTGTGTAC 2600
        | ||||||||||| ||||||||||| ||||||| || || || ||||||
ah04178  619 CATTATCTCAGTCACAGGCTGTGTTTCTGAGCTCTTTCCCTGCCGTGTAC 668
         L S Q S Q A V F L S S F P A V Y 

     2601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2650
        S E L L K L F D V R E V A N L V Q 
mbg02304 2601 TCAGAACTGTTGAAGCTCTTTGATGTCCGGGAAGTGGCCAACTTGGTCCA 2650
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||
ah04178  669 TCAGAACTGTTGAAGCTCTTTGATGTCCGGGAAGTAGCCAACTTGGTCCA 718
        S E L L K L F D V R E V A N L V Q 

     2651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2700
        D T L G S L P T I M H V D D S L Q
mbg02304 2651 GGACACCCTGGGCAGCCTACCTACCATCATGCATGTGGACGATTCTCTGC 2700
        ||||||||||||||| || || |||||| |||||||||| ||||| ||||
ah04178  719 GGACACCCTGGGCAGTCTGCCGACCATCCTGCATGTGGATGATTCCCTGC 768
        D T L G S L P T I L H V D D S L Q

     2701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2750
         A I K L Q C I G K T V E S Q L Y 
mbg02304 2701 AGGCAATTAAGCTTCAGTGCATTGGCAAAACTGTCGAGAGCCAGCTCTAT 2750
        |||| || || || ||||||||||||||||| || || |||||||| |||
ah04178  769 AGGCCATCAAACTGCAGTGCATTGGCAAAACCGTGGAAAGCCAGCTTTAT 818
         A I K L Q C I G K T V E S Q L Y 

     2751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2800
        T N P D S R Y I L L P V V L H H L 
mbg02304 2751 ACCAACCCAGACTCGCGGTACATTCTCCTGCCTGTCGTACTGCATCACCT 2800
        ||||||||||| || || |||||||| ||||||||||| | ||||||||
ah04178  819 ACCAACCCAGATTCCCGATACATTCTTCTGCCTGTCGTGTTACATCACCT 868
        T N P D S R Y I L L P V V L H H L 

     2801 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2850
        H I H L Q E Q K D L I M C A R I L
mbg02304 2801 CCACATCCACTTGCAAGAACAGAAGGACTTGATCATGTGTGCACGTATCC 2850
        |||||| ||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||
ah04178  869 CCACATTCACTTGCAAGAACAGAAGGACCTGATCATGTGTGCACGTATCC 918
        H I H L Q E Q K D L I M C A R I L

     2851 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2900
         S N V F C L I K K N S S E K S V 
mbg02304 2851 TTAGCAACGTGTTCTGTCTCATCAAGAAAAATAGCTCAGAAAAGTCTGTG 2900
        |||||||||| || ||||| ||||||||||||||||||||||| ||||||
ah04178  919 TTAGCAACGTATTTTGTCTTATCAAGAAAAATAGCTCAGAAAAATCTGTG 968
         S N V F C L I K K N S S E K S V 

     2901 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2950
        L E E I D V I V A S L L D I L L R 
mbg02304 2901 CTGGAGGAAATAGACGTGATAGTGGCCAGCTTGCTGGATATCCTGCTCAG 2950
        |||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| ||||| ||
ah04178  969 CTGGAGGAAATAGATGTGATAGTGGCCAGCTTGCTGGATATTCTGCTGAG 1018
        L E E I D V I V A S L L D I L L R 

     2951 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3000
        T I L E I T S R P Q A S S S A M R
mbg02304 2951 GACCATATTGGAGATCACTAGTCGGCCTCAAGCATCCAGCTCCGCCATGA 3000
        |||||||||||||||||| || || ||||| |||||||||| || ||| 
ah04178  1019 GACCATATTGGAGATCACCAGCCGACCTCAGCCATCCAGCTCAGCAATGC 1068
        T I L E I T S R P Q P S S S A M R

     3001 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3050
         L Q F Q D V T G E F V A C L L S 
mbg02304 3001 GGCTGCAGTTCCAGGATGTCACTGGGGAATTTGTTGCCTGTCTCCTTTCC 3050
        || | ||||||||||||||||||||||| |||||||| |||||||| |||
ah04178  1069 GGTTCCAGTTCCAGGATGTCACTGGGGAGTTTGTTGCTTGTCTCCTGTCC 1118
         F Q F Q D V T G E F V A C L L S 

     3051 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3100
        L L R Q M T D R H Y Q Q L L N S F 
mbg02304 3051 CTATTACGACAAATGACAGATAGACATTATCAGCAACTTCTGAATAGTTT 3100
        |||||||||||||||||||||||||||||||| || ||||| |||||||
ah04178  1119 CTATTACGACAAATGACAGATAGACATTATCAACAGCTTCTTGATAGTTT 1168
        L L R Q M T D R H Y Q Q L L D S F 

     3101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3150
        S T K E E L R D F L L Q I F T V F
mbg02304 3101 CAGTACTAAAGAGGAGCTGAGGGATTTCTTGCTGCAGATTTTTACCGTTT 3150
        | ||| || || || || ||||||||| |||||||||| ||||| || |
ah04178  1169 TAATACAAAGGAAGAACTAAGGGATTTCCTGCTGCAGATATTTACTGTGT 1218
        N T K E E L R D F L L Q I F T V F

     3151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3200
         R I L I R P E M F P K D W T V M 
mbg02304 3151 TCCGAATATTGATACGCCCAGAGATGTTTCCCAAGGACTGGACTGTCATG 3200
        ||||||||||||||||||| ||||||||||| |||||||||||||| |||
ah04178  1219 TCCGAATATTGATACGCCCGGAGATGTTTCCAAAGGACTGGACTGTTATG 1268
         R I L I R P E M F P K D W T V M 

     3201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3250
        R L V A N N V I I T T V L Y L S D 
mbg02304 3201 CGCCTGGTTGCTAACAATGTTATCATCACAACAGTTCTGTACCTCTCCGA 3250
        ||| ||||||||||||||||||| || ||||||||||| |||||||| ||
ah04178  1269 CGCTTGGTTGCTAACAATGTTATTATTACAACAGTTCTATACCTCTCAGA 1318
        R L V A N N V I I T T V L Y L S D 

     3251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3300
        A L R K N F L N E N F D Y K I W D
mbg02304 3251 TGCACTCCGTAAGAACTTCTTAAATGAAAACTTTGATTATAAGATCTGGG 3300
        |||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ah04178  1319 TGCACTTCGTAAGAACTTCTTAAATGAAAACTTTGATTATAAGATCTGGG 1368
        A L R K N F L N E N F D Y K I W D

     3301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3350
         S Y F Y L A V I F I N Q L C L Q 
mbg02304 3301 ATTCCTACTTTTACCTCGCTGTCATTTTTATAAACCAGTTGTGTCTGCAG 3350
        ||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||
ah04178  1369 ATTCCTACTTTTACCTCGCAGTCATTTTTATAAACCAGTTGTGTCTGCAG 1418
         S Y F Y L A V I F I N Q L C L Q 

     3351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3400
        L E M F T P S K K K K V L E K Y G 
mbg02304 3351 CTGGAGATGTTCACACCTTCTAAAAAGAAAAAGGTGCTAGAAAAGTATGG 3400
        ||||||||||||||||||| || |||||||||||| |||||||||||||
ah04178  1419 TTGGAGATGTTCACACCTTCCAAGAAGAAAAAGGTGTTAGAAAAGTATGG 1468
        L E M F T P S K K K K V L E K Y G 

     3401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3450
        D M R V T M G C E I F S M W Q N L
mbg02304 3401 TGATATGCGCGTCACCATGGGTTGTGAAATTTTTAGCATGTGGCAAAACC 3450
        ||| ||||| || || ||||||||||||||||| ||||||||||||||||
ah04178  1469 TGACATGCGGGTAACAATGGGTTGTGAAATTTTCAGCATGTGGCAAAACC 1518
        D M R V T M G C E I F S M W Q N L

     3451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3500
         G E H K L H F I P A L I G P F L 
mbg02304 3451 TAGGAGAACACAAACTTCATTTCATCCCTGCCCTGATTGGGCCCTTTCTG 3500
        ||||||| ||||| |||||||| ||||||||||||||||| ||||| || 
ah04178  1519 TAGGAGAGCACAAGCTTCATTTTATCCCTGCCCTGATTGGCCCCTTCCTA 1568
         G E H K L H F I P A L I G P F L 

     3501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3550
        E V T L I P Q P D L R N V M I P I 
mbg02304 3501 GAAGTAACCTTGATACCCCAGCCAGATCTCCGGAATGTCATGATTCCTAT 3550
        ||||| ||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||| ||
ah04178  1569 GAAGTGACCTTGATACCCCAGCCAGATCTTCGGAATGTCATGATTCCAAT 1618
        E V T L I P Q P D L R N V M I P I 

     3551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3600
        F H D M M D W E Q R R S G N F K Q
mbg02304 3551 TTTTCACGATATGATGGACTGGGAGCAAAGAAGGAGTGGCAACTTTAAAC 3600
        |||||| |||||||||||||||||||| || ||||||||||||||||||
ah04178  1619 TTTTCATGATATGATGGACTGGGAGCAGAGGCGGAGTGGCAACTTTAAAC 1668
        F H D M M D W E Q R R S G N F K Q

     3601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3650
         V E A K L I D K L D S L M S E G 
mbg02304 3601 AGGTGGAGGCCAAGCTAATTGACAAATTGGACAGCCTGATGTCGGAGGGC 3650
        ||||||| |||||||||||||||||| |||| ||||||||||| || |||
ah04178  1669 AGGTGGAAGCCAAGCTAATTGACAAACTGGATAGCCTGATGTCAGAAGGC 1718
         V E A K L I D K L D S L M S E G 

     3651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3700
        K G D E T Y R E L F N S I I P L F 
mbg02304 3651 AAAGGTGATGAAACGTACCGTGAGCTCTTCAACAGTATAATTCCACTATT 3700
        |||||||| ||||| ||||| |||||||||||||||||||||||||||||
ah04178  1719 AAAGGTGACGAAACATACCGCGAGCTCTTCAACAGTATAATTCCACTATT 1768
        K G D E T Y R E L F N S I I P L F 

     3701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3750
        G P Y P S L L K K I E R E T W R E
mbg02304 3701 TGGTCCCTACCCTAGTCTACTAAAGAAAATTGAGCGGGAAACATGGAGGG 3750
        ||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||
ah04178  1769 TGGTCCCTATCCTAGTCTACTAAAGAAAATTGAGCGGGAAACATGGCGGG 1818
        G P Y P S L L K K I E R E T W R E

     3751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3800
         S G V S L I A T V T R L M E R L 
mbg02304 3751 AAAGTGGCGTTTCATTAATTGCCACTGTCACTCGGCTGATGGAGAGGTTG 3800
        |||||||||||||||||||||| ||||| ||||| || ||||||||||||
ah04178  1819 AAAGTGGCGTTTCATTAATTGCTACTGTAACTCGTCTAATGGAGAGGTTG 1868
         S G V S L I A T V T R L M E R L 

     3801 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3850
        L D Y R D C M K I G E V D G K K I 
mbg02304 3801 TTAGACTACAGGGACTGCATGAAGATAGGAGAGGTGGATGGCAAGAAGAT 3850
        ||||| ||||||||||||||||| || |||||||| |||||||| |||||
ah04178  1869 TTAGATTACAGGGACTGCATGAAAATGGGAGAGGTAGATGGCAAAAAGAT 1918
        L D Y R D C M K M G E V D G K K I 

     3851 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3900
        G C T V S L L N F Y K T E L N K E
mbg02304 3851 TGGCTGCACAGTTAGCCTTTTGAACTTCTATAAGACGGAGCTGAACAAGG 3900
        ||||||||||||||||||| |||||||||||||||| || ||||||||||
ah04178  1919 TGGCTGCACAGTTAGCCTTCTGAACTTCTATAAGACTGAACTGAACAAGG 1968
        G C T V S L L N F Y K T E L N K E

     3901 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3950
         E M Y I R Y I H K L Y D L H L K 
mbg02304 3901 AGGAGATGTATATCCGCTACATCCACAAACTCTACGATCTGCATCTCAAG 3950
        ||||||||||||| |||||||| ||||||||||| |||||||||||||| 
ah04178  1969 AGGAGATGTATATACGCTACATTCACAAACTCTATGATCTGCATCTCAAA 2018
         E M Y I R Y I H K L Y D L H L K 

     3951 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4000
        A Q N F T E A A Y T L L L Y D E L 
mbg02304 3951 GCGCAGAACTTCACAGAGGCTGCCTACACTCTCCTGTTGTATGACGAGCT 4000
        || |||||||| ||||| ||||| || || ||||| || |||||||||||
ah04178  2019 GCACAGAACTTTACAGAAGCTGCATATACCCTCCTCTTATATGACGAGCT 2068
        A Q N F T E A A Y T L L L Y D E L 

     4001 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4050
        L E W S D R P L R E F L T Y P M Q
mbg02304 4001 GCTGGAGTGGTCTGATCGGCCCCTCAGGGAGTTCCTGACCTACCCCATGC 4050
        ||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ah04178  2069 ACTGGAATGGTCTGATCGGCCCCTCAGGGAGTTCCTGACCTACCCCATGC 2118
        L E W S D R P L R E F L T Y P M Q

     4051 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4100
         T E W Q R K E H L H L T I I Q N 
mbg02304 4051 AGACCGAATGGCAGCGCAAGGAGCACCTGCACCTCACCATCATCCAGAAC 4100
        | || |||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||
ah04178  2119 AAACAGAATGGCAGCGCAAAGAGCACCTGCACCTCACCATCATCCAGAAC 2168
         T E W Q R K E H L H L T I I Q N 

     4101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4150
        F D R G K C W E N G I I L C R K I 
mbg02304 4101 TTCGACCGAGGCAAATGTTGGGAGAATGGCATTATCTTGTGCCGGAAGAT 4150
        || ||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ah04178  2169 TTTGACAGAGGCAAATGTTGGGAGAATGGCATTATCTTGTGCCGGAAGAT 2218
        F D R G K C W E N G I I L C R K I 

     4151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4200
        A E Q Y E S Y Y D Y R N L S K M R
mbg02304 4151 TGCAGAGCAATATGAGAGTTACTATGACTACAGGAACCTGAGCAAGATGA 4200
        ||||||||| ||||||||||| ||||||||||| ||||||||||||||| 
ah04178  2219 TGCAGAGCAGTATGAGAGTTATTATGACTACAGAAACCTGAGCAAGATGC 2268
        A E Q Y E S Y Y D Y R N L S K M R

     4201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4250
         M M E A S L Y D K I M D Q Q R L 
mbg02304 4201 GGATGATGGAAGCCTCCTTGTATGACAAAATCATGGACCAGCAGCGCCTG 4250
        |||||||||||||||| |||||||||||||| ||||||||||| || || 
ah04178  2269 GGATGATGGAAGCCTCTTTGTATGACAAAATTATGGACCAGCAACGTCTT 2318
         M M E A S L Y D K I M D Q Q R L 

     4251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4300
        E P E F F R V G F Y G K K F P F F 
mbg02304 4251 GAACCTGAATTCTTCAGAGTTGGATTTTATGGGAAAAAGTTTCCATTTTT 4300
        ||||| || ||||||||||||||||||||||| ||||| |||||||||||
ah04178  2319 GAACCAGAGTTCTTCAGAGTTGGATTTTATGGAAAAAAATTTCCATTTTT 2368
        E P E F F R V G F Y G K K F P F F 

     4301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4350
        L R N K E F V C R G H D Y E R L E
mbg02304 4301 CTTAAGAAATAAGGAGTTTGTATGTCGAGGGCATGACTATGAAAGACTGG 4350
        ||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||| || || ||||
ah04178  2369 CTTAAGAAATAAGGAGTTTGTGTGTCGAGGGCATGACTACGAGAGGCTGG 2418
        L R N K E F V C R G H D Y E R L E

     4351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4400
         A F Q Q R M L N E F P H A I A M 
mbg02304 4351 AGGCCTTCCAACAGCGAATGCTGAACGAGTTCCCCCATGCCATCGCCATG 4400
        | |||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ah04178  2419 AAGCCTTCCAACAGAGAATGCTGAACGAGTTCCCCCATGCCATCGCCATG 2468
         A F Q Q R M L N E F P H A I A M 

     4401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4450
        Q H A N Q P D E T I F Q A E A Q Y 
mbg02304 4401 CAGCATGCCAACCAGCCCGACGAGACCATCTTCCAGGCAGAGGCTCAGTA 4450
        ||||| |||||||||||||| |||||||||||||||||||| ||||||||
ah04178  2469 CAGCACGCCAACCAGCCCGATGAGACCATCTTCCAGGCAGAAGCTCAGTA 2518
        Q H A N Q P D E T I F Q A E A Q Y 

     4451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4500
        L Q I Y A V T P I P E S Q E V L Q
mbg02304 4451 TTTACAGATATATGCTGTGACTCCCATTCCAGAGAGCCAGGAGGTACTGC 4500
        ||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||
ah04178  2519 TTTGCAGATATATGCTGTGACTCCCATTCCAGAGAGCCAGGAGGTCCTGC 2568
        L Q I Y A V T P I P E S Q E V L Q

     4501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4550
         R E G V P D N I K S F Y K V N H 
mbg02304 4501 AGAGAGAGGGGGTCCCAGACAACATCAAAAGCTTCTATAAAGTGAACCAC 4550
        |||||||||| || || ||||||||||||||||||||||||||||| |||
ah04178  2569 AGAGAGAGGGTGTTCCGGACAACATCAAAAGCTTCTATAAAGTGAATCAC 2618
         R E G V P D N I K S F Y K V N H 

     4551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4600
        I W K F R Y D R P F H K G A K D K 
mbg02304 4551 ATTTGGAAGTTCCGCTACGACAGGCCATTCCACAAAGGCGCAAAAGACAA 4600
        || ||||| |||||||| ||| | ||||| ||||||||| ||||||| ||
ah04178  2619 ATCTGGAAATTCCGCTATGACCGACCATTTCACAAAGGCACAAAAGATAA 2668
        I W K F R Y D R P F H K G T K D K 

     4601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4650
        E N E F K S L W V E R T S L Y L V
mbg02304 4601 GGAGAACGAATTCAAGAGTCTCTGGGTGGAAAGGACATCGCTGTACTTGG 4650
        ||||| ||||||||||||||||||||||| || || || | |||||||
ah04178  2669 AGAGAATGAATTCAAGAGTCTCTGGGTGGAGAGAACGTCATTATACTTGG 2718
        E N E F K S L W V E R T S L Y L V

     4651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4700
         Q S L P G I S R W F E V E K R E 
mbg02304 4651 TCCAGAGCTTACCCGGCATCTCCCGCTGGTTCGAAGTGGAAAAGCGAGAA 4700
        | ||||| || || |||||||| |||||||| |||||||||||||| |||
ah04178  2719 TGCAGAGTTTGCCTGGCATCTCTCGCTGGTTTGAAGTGGAAAAGCGTGAA 2768
         Q S L P G I S R W F E V E K R E 

     4701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4750
        V V E M S P L E N A I E V L E N K 
mbg02304 4701 GTGGTAGAGATGAGTCCTCTGGAAAACGCCATCGAAGTGTTAGAAAACAA 4750
        |||||||| ||||||||||||||||| || || |||||| ||||||| ||
ah04178  2769 GTGGTAGAAATGAGTCCTCTGGAAAATGCAATTGAAGTGCTAGAAAATAA 2818
        V V E M S P L E N A I E V L E N K 

     4751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4800
        N Q Q L K T L I S Q C Q T R Q M Q
mbg02304 4751 GAACCAGCAGCTGAAGACCCTGATCAGCCAGTGTCAGACGAGGCAGATGC 4800
        ||| |||||||||||||| ||||| || ||||||||||| || |||||||
ah04178  2819 GAATCAGCAGCTGAAGACTCTGATTAGTCAGTGTCAGACAAGACAGATGC 2868
        N Q Q L K T L I S Q C Q T R Q M Q

     4801 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4850
         N I N P L T M C L N G V I D A A 
mbg02304 4801 AGAATATCAACCCCTTGACCATGTGCCTCAATGGAGTCATAGATGCTGCA 4850
        ||||||| || ||| |||| |||||||| |||||||| ||||||||||||
ah04178  2869 AGAATATTAATCCCCTGACTATGTGCCTGAATGGAGTTATAGATGCTGCA 2918
         N I N P L T M C L N G V I D A A 

     4851 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4900
        V N G G V S R Y Q E A F F V K D Y 
mbg02304 4851 GTGAACGGTGGGGTCTCCAGGTATCAAGAGGCATTCTTTGTCAAAGACTA 4900
        || || ||||| || |||||||||||||||||||||||||||||||| ||
ah04178  2919 GTTAATGGTGGCGTTTCCAGGTATCAAGAGGCATTCTTTGTCAAAGAATA 2968
        V N G G V S R Y Q E A F F V K E Y 

     4901 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4950
        I L S H P E D G E K I A R L R E L
mbg02304 4901 TATTTTAAGTCATCCTGAAGATGGGGAGAAGATTGCACGGTTAAGAGAAC 4950
        ||| |||||||| ||||||||||||||||| |||||||| |||||||| |
ah04178  2969 TATCTTAAGTCACCCTGAAGATGGGGAGAAAATTGCACGATTAAGAGAGC 3018
        I L S H P E D G E K I A R L R E L

     4951 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5000
         M L E Q A Q I L E F G L A V H E 
mbg02304 4951 TGATGCTTGAGCAGGCACAGATTCTGGAATTTGGGCTGGCCGTGCACGAG 5000
        |||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||| |||
ah04178  3019 TGATGCTTGAGCAGGCACAGATTCTGGAATTTGGTTTGGCCGTGCATGAG 3068
         M L E Q A Q I L E F G L A V H E 

     5001 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5050
        K F V P Q D M R P L H K K L V D Q 
mbg02304 5001 AAGTTTGTACCTCAAGATATGAGACCCCTTCACAAAAAACTGGTGGACCA 5050
        |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||| |||||
ah04178  3069 AAGTTTGTACCTCAAGATATGAGACCCCTTCACAAAAAGCTGGTTGACCA 3118
        K F V P Q D M R P L H K K L V D Q 

     5051 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5100
        F F V M K S S F G I Q E F P A C I
mbg02304 5051 GTTCTTTGTGATGAAATCGAGCTTTGGGATACAGGAGTTCCCTGCTTGTA 5100
        |||||||||||||| |||||||| ||||||||||||||| |||||||||
ah04178  3119 ATTCTTTGTGATGAAGTCGAGCTTAGGGATACAGGAGTTCTCTGCTTGTA 3168
        F F V M K S S L G I Q E F S A C M

     5101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5150
         Q A S P V H F P N G S P R V C R 
mbg02304 5101 TCCAGGCCAGCCCTGTCCATTTTCCCAATGGAAGCCCTCGTGTGTGTAGA 5150
        | || ||||| |||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||
ah04178  3169 TGCAAGCCAGTCCTGTCCATTTTCCTAATGGAAGCCCTCGTGTGTGTAGA 3218
         Q A S P V H F P N G S P R V C R 

     5151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5200
        N S A P A S M S P D G T R V I P R 
mbg02304 5151 AACTCAGCCCCTGCTTCCATGAGTCCAGATGGTACCAGGGTAATCCCTAG 5200
        |||||||| |||||||| |||| |||||||||||||||||||| |||||
ah04178  3219 AACTCAGCACCTGCTTCTGTGAGCCCAGATGGTACCAGGGTAATTCCTAG 3268
        N S A P A S V S P D G T R V I P R 

     5201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5250
        R S P L S Y P A V N R Y S S S S L
mbg02304 5201 ACGCAGCCCATTAAGTTACCCAGCTGTCAACCGGTATTCCTCGTCCTCGC 5250
        ||||||||| ||||||||||||||||||||||| ||||| || ||||| |
ah04178  3269 ACGCAGCCCGTTAAGTTACCCAGCTGTCAACCGATATTCTTCCTCCTCAC 3318
        R S P L S Y P A V N R Y S S S S L

     5251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5300
         S S Q A S A E V S N I T G Q S E 
mbg02304 5251 TGTCCTCACAGGCCTCTGCTGAAGTAAGCAATATTACAGGGCAATCAGAA 5300
        |||||||||| || ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ah04178  3319 TGTCCTCACAAGCTTCTGCTGAAGTAAGCAATATTACAGGGCAATCAGAA 3368
         S S Q A S A E V S N I T G Q S E 

     5301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5350
        S S D E V F N M Q P S P S T S S L 
mbg02304 5301 AGCTCTGATGAAGTCTTTAACATGCAGCCCAGTCCGTCTACCTCAAGCCT 5350
        ||||||||||||||||||||||||||||| ||||| |||||||||||| |
ah04178  3369 AGCTCTGATGAAGTCTTTAACATGCAGCCAAGTCCATCTACCTCAAGCTT 3418
        S S D E V F N M Q P S P S T S S L 

     5351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5400
        S S T H S A S P N V T S S A P S S
mbg02304 5351 GAGTTCCACTCACTCTGCTTCACCTAATGTGACCAGTTCTGCTCCGTCGA 5400
        |||||| |||||||| ||||||||||||||||| ||||||||||| ||||
ah04178  3419 GAGTTCTACTCACTCGGCTTCACCTAATGTGACAAGTTCTGCTCCATCGA 3468
        S S T H S A S P N V T S S A P S S

     5401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5450
         A R A S P L L S D K H K H S R E 
mbg02304 5401 GTGCCAGAGCTTCGCCTTTGTTGTCTGACAAACACAAACATTCCAGAGAA 5450
        ||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||| |||||
ah04178  3469 GTGCCAGAGCTTCTCCTTTGTTGTCTGACAAACACAAACATTCCCGAGAA 3518
         A R A S P L L S D K H K H S R E 

     5451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5500
        N S C L S P R D R P C S A I Y P T 
mbg02304 5451 AACTCTTGCCTGTCCCCAAGAGATAGACCGTGCAGTGCCATTTACCCAAC 5500
        |||||||||||||| |||||||| ||||| ||||||||||| || |||||
ah04178  3519 AACTCTTGCCTGTCACCAAGAGAGAGACCATGCAGTGCCATCTATCCAAC 3568
        N S C L S P R E R P C S A I Y P T 

     5501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5550
        P V E P S Q R M L F N H I G D G A
mbg02304 5501 ACCCGTGGAGCCTTCTCAGAGGATGCTGTTTAATCATATTGGAGATGGGG 5550
        ||| ||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||| ||||
ah04178  3569 ACCTGTGGAGCCTTCGCAGAGGATGCTGTTTAATCATATTGGAGACGGGG 3618
        P V E P S Q R M L F N H I G D G A

     5551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5600
         L P R S D P N L S A P E K      
mbg02304 5551 CCTTGCCTCGAAGTGACCCCAACCTTTCTGCACCTGAGAAAGCTGTGAAT 5600
        ||||||| || |||||||| || || ||||||||||| |||     
ah04178  3619 CCTTGCCACGCAGTGACCCAAATCTCTCTGCACCTGAAAAA......... 3659
         L P R S D P N L S A P E K      

     5601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5650
mbg02304 5601 CCCACCCCTAGCAGCTGGAGCCTGGACAGTGGGAAAGAAGCCAAGAACAT 5650
                                 
ah04178  3660 .................................................. 3660

     5651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5700
mbg02304 5651 GTCGGACAGTGGGAAACTTATCTCTCCCCCTGTCCCTCCAAGGCCCACAC 5700
                                 
ah04178  3660 .................................................. 3660

     5701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5750
          A S P A R H T T S V S P S P A 
mbg02304 5701 AGACTGCTTCGCCAGCAAGACACACCACATCAGTGTCCCCCTCGCCTGCT 5750
          ||||| |||||||||||||| |||||||| |||||||||||||| 
ah04178  3660 .....GCTTCACCAGCAAGACACACGACATCAGTATCCCCCTCGCCTGCC 3704
          A S P A R H T T S V S P S P A 

     5751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5800
        G R S P L K G S V Q S F T P S P V 
mbg02304 5751 GGACGTTCTCCATTGAAGGGCTCCGTACAGTCCTTCACCCCATCTCCAGT 5800
        || || ||||||||||||||||| || ||||| |||||||| ||||||||
ah04178  3705 GGGCGATCTCCATTGAAGGGCTCTGTGCAGTCTTTCACCCCCTCTCCAGT 3754
        G R S P L K G S V Q S F T P S P V 

     5801 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5850
        E Y N S P G L S S N S P V L S G S
mbg02304 5801 GGAGTACAACTCCCCAGGACTGAGTTCAAATTCCCCAGTCTTGTCCGGCA 5850
        ||||||| |||| |||||||| | || || ||||| |||||||| ||||
ah04178  3755 GGAGTACCACTCGCCAGGACTCATCTCCAACTCCCCTGTCTTGTCGGGCA 3804
        E Y H S P G L I S N S P V L S G S

     5851 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5900
         Y S S G I S S L S R C S T S E T 
mbg02304 5851 GCTACAGCAGTGGGATTTCCTCGCTTAGCCGGTGTAGCACGTCGGAAACC 5900
        ||||||||||||||||||| || || |||||||| |||||||||||||||
ah04178  3805 GCTACAGCAGTGGGATTTCTTCTCTCAGCCGGTGCAGCACGTCGGAAACC 3854
         Y S S G I S S L S R C S T S E T 

     5901 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5950
        S G F E N Q A N E Q S    V P V P 
mbg02304 5901 TCGGGCTTTGAAAACCAAGCCAATGAACAGTCAGTGCCTGTGCCGGTGCC 5950
        || ||||||||||| || | ||||||||||   | | || ||||
ah04178  3855 TCAGGCTTTGAAAATCAGGTGAATGAACAGT......CGGCCCCCCTGCC 3898
        S G F E N Q V N E Q S    A P L P 

     5951 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6000
        V P V P V P V P S F S G   E E P V
mbg02304 5951 GGTGCCGGTGCCGGTGCCCGTGCCCAGCTTCAGCGGGTCGGAGGAACCTG 6000
        |||||| ||||||||||||||||| |||| | ||||  |||||| || |
ah04178  3899 GGTGCCAGTGCCGGTGCCCGTGCCGAGCTACGGCGG...GGAGGAGCCAG 3945
        V P V P V P V P S Y G G   E E P V

     6001 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6050
         R K E S K T P P P Y S V Y E R T 
mbg02304 6001 TACGCAAGGAGAGCAAAACCCCACCCCCCTACAGTGTCTACGAGCGGACT 6050
        | |||||||||||||| || || ||||| ||||| |||||||||||||||
ah04178  3946 TGCGCAAGGAGAGCAAGACTCCGCCCCCGTACAGCGTCTACGAGCGGACT 3995
         R K E S K T P P P Y S V Y E R T 

     6051 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6100
        L R R P V P L P H S L S I P V T S 
mbg02304 6051 CTGCGGCGCCCTGTCCCGCTACCTCACAGCCTCTCCATCCCTGTCACCTC 6100
        ||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||| ||||| ||
ah04178  3996 CTGCGGCGCCCCGTCCCGCTACCTCACAGCCTCTCCATCCCCGTCACGTC 4045
        L R R P V P L P H S L S I P V T S 

     6101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6150
        E P P A L P P K P L A A R S S H L
mbg02304 6101 TGAGCCACCTGCTCTGCCCCCCAAGCCCTTGGCTGCGCGGTCCAGCCACC 6150
        ||||| || || |||||||||||||| |||| ||||| ||||||||||
ah04178  4046 GGAGCCGCCCGCGCTGCCCCCCAAGCCTCTGGCAGCGCGATCCAGCCACC 4095
        E P P A L P P K P L A A R S S H L

     6151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6200
         E N G T R R T E P G P R P R P L 
mbg02304 6151 TGGAGAATGGGACCCGTAGGACTGAGCCTGGCCCTAGGCCCAGGCCCCTG 6200
        ||||||||||| |||| |||||||| || ||||| ||||||||||||||
ah04178  4096 TGGAGAATGGGGCCCGGAGGACTGACCCCGGCCCGCGGCCCAGGCCCCTG 4145
         E N G A R R T D P G P R P R P L 

     6201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6250
        P R K V S Q L *              
mbg02304 6201 CCCCGTAAGGTGTCTCAGCTATAAGTCACTTTTCTATGTACCTGCGATGA 6250
        ||||| ||||| |||||| |||||||||||||||||||||||||||||| 
ah04178  4146 CCCCGCAAGGTCTCTCAGTTATAAGTCACTTTTCTATGTACCTGCGATGC 4195
        P R K V S Q L *              

     6251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6300
mbg02304 6251 ATTCTTTG.CCGTTTACAAGAT...AAGTCTGATGAGAAGACATTTAGTG 6296
        |||||||| |||||||||| ||  |||| ||||||||||||||||||||
ah04178  4196 ATTCTTTGCCCGTTTACAAAATAAGAAGTATGATGAGAAGACATTTAGTG 4245

     6301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6350
mbg02304 6297 TAGGCACTTTAAATCTCTTACTCAGACCTTTCTTTAAATGAATGGAGTTA 6346
        |||||||||| ||| ||||||||| | ||| | ||||  | | | |
ah04178  4246 TAGGCACTTT.AATAACTTACTCAGCTCCTTCGATGAATG...GAATTAA 4291

     6351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6400
mbg02304 6347 AATTTGCTTATT.AATATAATGTTGCACAATATTAAAAGTTACTGATCT. 6394
        || ||||||||| ||||| |||||||||||||||||||||| ||||||| 
ah04178  4292 AACTTGCTTATTAAATATCATGTTGCACAATATTAAAAGTTGCTGATCTA 4341

     6401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6450
mbg02304 6395 .................................................. 6395
                                 
ah04178  4342 AAACGCCAGATGTTAAATGAAGTATGGCTGAATTTCATTAAAACGTTTCT 4391

     6451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6500
mbg02304 6395 .................................................. 6395
                                 
ah04178  4392 CATTTGGAAGTGGTAAATAGTGATAAAGACTCCTTTTGTACCTTTTTATG 4441

     6501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6550
mbg02304 6395 .................................................. 6395
                                 
ah04178  4442 TTCACTTTTTTTTATATAGTTTAATCTTAAAACCAATACGATATTGTCAA 4491

     6551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6600
mbg02304 6395 .................................................. 6395
                                 
ah04178  4492 ACGATACAATGTGTGACAATGTTGTATCGTTTTTACTGAATACTTGATAC 4541

     6601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6650
mbg02304 6395 .................................................. 6395
                                 
ah04178  4542 TTGGAGAAAGCTTATTAAGTCAGTGCACATCCTAACACAGTGGTCCTTAT 4591

     6651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6700
mbg02304 6395 .................................................. 6395
                                 
ah04178  4592 TTTAGAAGACTTCTGTAAATAAGGCAAGGTTTATCAGTGCAGATCATCAG 4641

     6701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6750
mbg02304 6395 .................................................. 6395
                                 
ah04178  4642 AATTAAAGTTCAAGCAGGCGAGCAAGACAGTATACTTAAGGGGTTGCAAA 4691

     6751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6800
mbg02304 6395 .................................................. 6395
                                 
ah04178  4692 GCTTGGGACTGGAAATTGTTTTGTTCTTGAAACAAAATACTTCTTTAAGG 4741

     6801 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6850
mbg02304 6395 .................................................. 6395
                                 
ah04178  4742 TTGCTTTTGCTGTTTGACTGCTGTCTACATTCGTAAAATTCTATTTTGTG 4791

     6851 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6900
mbg02304 6395 .................................................. 6395
                                 
ah04178  4792 AATTGGTAGCTAAATCCCTTACTACCCTGACACCGTGGTATCTACTGTAT 4841

     6901 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6950
mbg02304 6395 .................................................. 6395
                                 
ah04178  4842 TTCTTTTCAAGGTGCAATTTGCTTCAGAGTTCCAGTCAGCTAGATTAAGC 4891

     6951 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7000
mbg02304 6395 .................................................. 6395
                                 
ah04178  4892 AAGAGGCTCCAGAAGAAATGTTTACTTGAATTTTGCGCTTCCTTTCTTGA 4941

     7001 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7050
mbg02304 6395 .................................................. 6395
                                 
ah04178  4942 TAGTTTCCTATATAAAATTTGTCATTGAACAAGAGCAAATGCTGAAGTAT 4991

     7051 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7100
mbg02304 6395 .................................................. 6395
                                 
ah04178  4992 TAATGAGGCACAAATGACTGTGCCCCATTAGCAAGAATTCAGGAATCAAT 5041

     7101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7150
mbg02304 6395 .................................................. 6395
                                 
ah04178  5042 ACAGACAGTATTAAATTAATAGCTTAAGTGAAGAAAAAAAAAACTTAGTG 5091

     7151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7200
mbg02304 6395 .................................................. 6395
                                 
ah04178  5092 AAAATGTATTAGCACGATTAAATGGCAAAAGGACTTATAAAAGGCAAGGG 5141

     7201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7250
mbg02304 6395 .................................................. 6395
                                 
ah04178  5142 CATTAACTTTCAGTCCTGCACAAAATAAAAAATTCCTCACGACTCTCCAC 5191

     7251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7300
mbg02304 6395 .................................................. 6395
                                 
ah04178  5192 TTTTACCAGTGGAGTTTGTCTTAGCTGACCTGTCGTCTTTCTCTTGAAGG 5241

     7301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7350
mbg02304 6395 .................................................. 6395
                                 
ah04178  5242 AGGATTGCTGTAGACTTCTCTAGCTTGAATATTGCAACATAGCATCTTAG 5291

     7351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7400
mbg02304 6395 .................................................. 6395
                                 
ah04178  5292 GTCTAGATAGGGATGCTAATGCCAGTTGTAGAAGTGTGAAAAAAGCACCT 5341

     7401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7450
mbg02304 6395 .................................................. 6395
                                 
ah04178  5342 TGTATGTAGTAATGTATTTTATATCTTTGTTTTTTCTTTTACTGACTGTT 5391

     7451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7500
mbg02304 6395 .................................................. 6395
                                 
ah04178  5392 TATAACACTCAATTGACAATAGATATGAACTGTATTTTAAATCATACTGT 5441

     7501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7550
mbg02304 6395 .................................................. 6395
                                 
ah04178  5442 TAAATATTTTCCCTCTTTTGTTGGGAAGCTCATTTTAGTTTAACCATGTT 5491

     7551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7600
mbg02304 6395 .................................................. 6395
                                 
ah04178  5492 TGTTTTGTTGGTAGCTTACCTGGAAGGCAGTGACCACTTTTTTATATTCT 5541

     7601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7650
mbg02304 6395 .................................................. 6395
                                 
ah04178  5542 CTTAATGAAACCATTCAGCAGGTATATGCTGTTGAGGCTGGTTATAGAGG 5591

     7651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7700
mbg02304 6395 .................................................. 6395
                                 
ah04178  5592 TTTTCTATAATAAATGTTCAAGTATTTTTGTATATAACTGGTTAATTTTA 5641

     7701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7750
mbg02304 6395 .................................................. 6395
                                 
ah04178  5642 ATAAGAGATACCATTATGTGTAAAAAAAAGTAAAAATAAACGCAAACAGT 5691

     7751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7800
mbg02304 6395 .................................................. 6395
                                 
ah04178  5692 TGTTGATGCAGTATGATTGTTATAATTATGCCAAATACTTTACGTATGGA 5741

     7801 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7850
mbg02304 6395 .................................................. 6395
                                 
ah04178  5742 AAAAGAATATTTGTACATATGTGCTTTTAACAATTCTGCCATATTGACTT 5791

     7851 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7900
mbg02304 6395 .................................................. 6395
                                 
ah04178  5792 TACAATTTTGAATGTCGGAAAAATTAATATATGTTAAATATTTATGTTTA 5841

     7901 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7950
mbg02304 6395 .................................................. 6395
                                 
ah04178  5842 GTGAAAGTGTTCATAATTGAGAAAAGGAACATATGCATTTTAGCTTTGTA 5891

     7951 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 8000
mbg02304 6395 .................................................. 6395
                                 
ah04178  5892 TCTTGCAAGTTTTGCAGACAGAAATTTTTTGAACTAGCTTTTGCTTTTGA 5941

     8001 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 8050
mbg02304 6395 .................................................. 6395
                                 
ah04178  5942 TAACACTTCGTGTTTGTAACCACATTCATATATATATGCATATATATGTG 5991

     8051 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 8100
mbg02304 6395 .................................................. 6395
                                 
ah04178  5992 AAGCTCCATATTTCTGTTGCTTTAAAGAAGTAAAACCTTCCATTTAAATA 6041

     8101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 8150
mbg02304 6395 .................................................. 6395
                                 
ah04178  6042 AGATGACATGCATAAGATAACAAAGCTTCCTTGATTTCCTTTTCCTGTGT 6091

     8151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 8200
mbg02304 6395 .................................................. 6395
                                 
ah04178  6092 AATTTAATAGATTTGTTGACTAGTGCTTGGGCACATTATAAATCAGTGTT 6141

     8201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 8250
mbg02304 6395 .................................................. 6395
                                 
ah04178  6142 ATTTGCTCTTGGAGCCATTTTTTAAAAAAAATTTTGGCAGTGAGCAGTTG 6191

     8251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 8300
mbg02304 6395 .................................................. 6395
                                 
ah04178  6192 AATTTATCTTGAATTTATCATGTGTGTGTATTTCTGAAGCAGCTACATAG 6241

     8301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 8350
mbg02304 6395 .................................................. 6395
                                 
ah04178  6242 CAGAACATTTTAAGAGATTCTGTTAGCCCACATGTTCATGTTGGTTGCTG 6291

     8351 ----+----*----+----*----+----*---- 8384
mbg02304 6395 .................................. 6395
                         
ah04178  6292 CTGAATGGTAAATATTAAATAAAATTACCAGATT 6325