Comparison of KIAA cDNA sequences between mouse and human (KIAA0029)

<<Original sequence data>>

mouse mKIAA0029 (mbg01759)   length:  6451 bp, CDS: 4113 - 5474
human  KIAA0029 (ha00566)   length:  4272 bp, CDS:  374 - 3298

In this page, the longest coding region predicted by GeneMark
was assigned as CDS for each of mouse and human KIAA cDNAs.
They were colored in green. When the CDS positions were not identical
on the aligned sequences between mouse and human cDNAs, mouse cDNA
sequence was translated based on the human CDS information.
The amino acid sequence produced here may not be identical to the
protein sequence deduced (see Description).


<<Aligned sequence information>>

----------------------------------------------------------
      region   #match #mismatch %diff
----------------------------------------------------------
DNA

5'UTR:  245 - 4152  1005   1044   51.0
 CDS:  4153 - 5477  1124   177   13.6
3'UTR:  5478 - 6474   821   153   15.7

amino acid

 CDS:  4153 - 5477   374    59   13.6
----------------------------------------------------------


<<Alignment>>

       1 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 50
mbg01759   1 ACATAAATAAATCTCAGGTTAAAAAATTGTCATTTTAAAAATAAATAAAT 50
                                 
ha00566   1 .................................................. 1

      51 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 100
mbg01759  51 AAATTTTTCATTTAAAAAAGAAAATTTATTTACACACTTCCTTCCCATAG 100
                                 
ha00566   1 .................................................. 1

      101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 150
mbg01759  101 CTTGTATAATCATATTTAGGTGCATTAAAGGCAAATAGAATAGCAATTAG 150
                                 
ha00566   1 .................................................. 1

      151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 200
mbg01759  151 TGATTATAGATGAAAGTTTTGCAGTTATTAAATTTTTAAATTTTCTGCTA 200
                                 
ha00566   1 .................................................. 1

      201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 250
mbg01759  201 TGAATATCTGTCTTATCATCAAGTAAGGTTATTTGAAAGGCACCTGATTA 250
                              ||  
ha00566   1 ............................................TGCCGC 6

      251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 300
mbg01759  251 TTGCACTTGTTTCAGATATGTTAAAATAATAGCAGGGGTTTTTTCCCTAA 300
        | | | || || |  || | |     |||||| |||||| 
ha00566   7 TGGAGCCGGTGTCCGGGCTGGTGA.........TGGGGTTAATTCCCT.. 45

      301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 350
mbg01759  301 CCAATTCAATATTTCATGGTTAATTATATGAAATTTGTGTCTCAGCTATT 350
                        || ||  |  || |
ha00566   46 .................................TTCGTAAGACTCTTACT 62

      351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 400
mbg01759  351 GGAAAAGAGGTTTAATGACTGAGCCACAAACATCAGACTGATGGGACTTG 400
             | |  || |||| |  | ||  | | | | | |
ha00566   63 ..........TGCACCCACCCAGCC.CCGCCGTCGCCCCGCCGCGCCGCG 101

      401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 450
mbg01759  401 TATTATGAATTACCAGCTTTGTGAAGATGACAAGGTATACTAACCTCATA 450
          |    || ||             ||||| 
ha00566  102 CTCCAACCGCCTCCTCCT.........................CCTCAGT 126

      451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 500
mbg01759  451 AACTTATGTTACTTAAACTGTTGACATCTGAGAGCATTTACTAAATATGG 500
        |||  | || |||  ||| || | || |  ||   || 
ha00566  127 AACGCGGGCCACGGAAAGGTATGATATATTTGATCCAAGACAGTCCAT.. 174

      501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 550
mbg01759  501 GTTATAAGAAACTGGCCTTTCAGCACATCCTCTGTCTGGATTTGTGTAGA 550
               || || |  ||| | ||  ||     
ha00566  175 ..............TCCAGTCCGGGAATCTACAGTGGTGA.......... 200

      551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 600
mbg01759  551 AAAATATTTTAATTTGTTTCTACTCTTGAGTTTTTCACCATTGTTTTAAG 600
                                 
ha00566  201 .................................................. 201

      601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 650
mbg01759  601 TATGAATATTGAATACGTACATTTTAGCTAAATAATAGTTAATACAAAAT 650
        | | | || | | | | |    || | |  | | ||||  
ha00566  201 CAAGGACATGGGACTCCTCCTGCCAGATTACAGATGGTTCACTACA.... 246

      651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 700
mbg01759  651 GTTTTTTTCTGAAAGGACAATGATGAGCGTTAAAATTTCTTTCTTTAGTC 700
        |||  ||   |||||  |||   || ||  || ||| | 
ha00566  247 GTTGACATCCTGGCTGACAACTGTGAAAAAGAACCTTGGATTATTTTATT 296

      701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 750
mbg01759  701 TTAAATGATAGATCATTTCTGTTTTATTTAACAGTATACACAAATCACGA 750
        |||         |||| |  ||| | | | |  | |
ha00566  297 TTA.................TTTTTGTGGGACACCACAATCCCAAATCCA 329

      751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 800
mbg01759  751 AAGGATGAATTAGCAAGAGCAAGTTCATGTTATCAGTACAGTTTGGGGGC 800
        ||||| | || ||     |||| | | | ||| | ||    
ha00566  330 AAGGACGCATCAG........GCTTCAAGCTCCCTGTAGAATT....... 364

      801 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 850
mbg01759  801 ATATTCTACAAGATAATGAACAGAATTTTCACAAGGGAGCAACTTAGGGA 850
                                ||
ha00566  365 ...............................................CGA 367

      851 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 900
           Y F L E S T C             
mbg01759  851 AAACATTATTTTCTTGAAAGTACTTGTCATTCTTATTTTTAATAAATCCA 900
        ||| |  ||||||  || | | |            
ha00566  368 AAATAACCTTTTCTAATGAGGATGTCT....................... 394
           P F L M R M S             

      901 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 950
                      D A A C E * N 
mbg01759  901 CTGTTGGTCAAGGACAGTCACAATTAATTGATGCTGCTTGTGAATGAAAT 950
                      ||| ||| | || | | ||
ha00566  395 .............................GATACTGTTACTGTAAAAGAT 415
                      D T V T V K D 

      951 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1000
        I N V K M * T Q E S V G *     F 
mbg01759  951 ATTAATGTAAAAATGTAGACTCAAGAGTCAGTGGGGTAAATAGTTCATTT 1000
         | || || |||| || |  ||| ||| | | |    | |
ha00566  416 GAAACTGCAACAATGAAGGATTTGGAGGCAGAAGTGAA........AGAT 457
        E T A T M K D L E A E V K     D 

     1001 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1050
        Q S K G D      N H T K        
mbg01759 1001 CAATCCAAAGGTGGTGTGGTCCATAACCATACCATCCCTTTCATGCTGGG 1050
         | ||| || ||     | || | || ||        
ha00566  458 ACAACCAGAGTTG.........AAAATCTTATCA................ 482
        T T R V E      N L I K        

     1051 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1100
                K E K S V K L        
mbg01759 1051 TCTTCTTTGATCTCAGAAGGAGAAAAGTGTGAAGCTTAAACTTGATTGTC 1100
               |  || ||  || |||| ||       
ha00566  483 ..............AATCAGAAAACTATGGGAAGATT............. 505
                S E N Y G K I        

     1101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1150
            W V G I N E             
mbg01759 1101 AACTTGACTGGGTAGGAATTAATGAAGTACTCCTACCTCCTCCTTTCATG 1150
            | ||||| | ||||||            
ha00566  506 ........TTGGTAGAGAAGAATGAA........................ 523
            L V E K N E             

     1151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1200
              V Y L Q V L A G R I G K K 
mbg01759 1151 CTCCACCTCGGTGTGTACTTGCAGGTCCTTGCAGGTAGGATTGGGAAAAA 1200
               |  | || | | || | |  | ||||| 
ha00566  524 ............CATTGTATTGAGAACAATATAGATTTGCAGGAGAAAAT 561
              H C I E N N I D L Q E K I 

     1201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1250
        E   L L T Q A F              
mbg01759 1201 GGAG.GCCTGCTAACACAGGCATTCTTTTTCTCTGCTCCTGGGCCACCAT 1249
         || || | ||||||| ||||             
ha00566  562 TCAGATCCAGTTAACACAATCATT.......................... 585
        Q I Q L T Q S F              

     1251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1300
                        M M D * N L 
mbg01759 1250 GTGTGATAGATACTCCACTCTGCCCTTCCTTCCATGATGGACTAGAACCT 1299
                         || || |||| | 
ha00566  586 ................................TGAGAAAGAAGAGAAGCC 603
                        E K E E K P 

     1301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1350
        * I H E A K         T V P P A 
mbg01759 1300 CTGAATCCATGAAGCAAAATAAACCCTCTTTCAGGACAGTACCACCTGCT 1349
        || ||  |||||||| ||        | || |  |  |
ha00566  604 CTCAAAAGATGAAGCAGAA................AAAGAAAAGGCCAGT 637
        S K D E A E         K E K A S 

     1351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1400
        V F * I W A F L L V F A W P H K T 
mbg01759 1350 GTTTTTTAAATCTGGGCATTCCTATTAGTTTTCGCCTGGCCTCATAAAAC 1399
        | |  |  | |  | | ||| |    || | |  | | ||
ha00566  638 GATAAGTTGCCCAGAAAAATGTTATCAAGAGATTCCAGTCAAGAATACAC 687
        D K L P R K M L S R D S S Q E Y T 

     1401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1450
        G S      S L L P L S  D F S V H
mbg01759 1400 TGGTTCTTCACTGGGAATCTCTACTACCTTTATCTTGGACTTTTCAGTCC 1449
        || |||     | ||  || | || | || |||| ||| 
ha00566  688 TGATTC..........AACTGGCATAGATCTACAT..GAATTTTTAGTAA 725
        D S      T G I D L H  E F L V N

     1451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1500
         T L *     T T A N Y          
mbg01759 1450 ATACACTATATCTATCTAACTACTGCAAACTACTTTCTGTTCCTCAAACG 1499
        ||||| || |    || | | | |  ||         
ha00566  726 ATACATTAAA.......AAACAATCCCAGGGAC................. 751
         T L K     N N P R D          

     1501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1550
        S N F P L I L D L Y I L    I F F 
mbg01759 1500 TAGTAATTTTCCCCTTATTCTCGACCTTTACATTTTGTTGCAATATTCTT 1549
        || |  | | || |  | || |  | |||||   |  ||| |
ha00566  752 .AGAATGATGCTGCTGAAATTGGAACAAGAAATTTT.....AGATTTCAT 795
        R M M L L K L E Q E I L    D F I 

     1551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1600
        F F K A N H R Y * H L H M      
mbg01759 1550 TTTCTTTAAGGCAAATCACAGATATTAACACCTCCATATGTGTAAGAATT 1599
        |   ||| |  ||  | | || || || |||     
ha00566  796 TGGTAATAATGAGTCTCCACGTAAAAAATTCCCCCCAATG.......... 835
        G N N E S P R K K F P P M      

     1601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1650
mbg01759 1600 CTACTGTTTCACTAGACCATTAATTCTTTAGTCTTGTGGCTTTATTGTCT 1649
                                 
ha00566  836 .................................................. 836

     1651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1700
                    T F S L F M S P H
mbg01759 1650 CAGAATCTCTGTTTTAGAATTGGTCACATTCTCATTGTTCATGTCACCCC 1699
                    |||| |    ||| |  |
ha00566  836 .........................ACATCTTACCATAGGATGCTATTAC 860
                    T S Y H R M L L H

     1701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1750
         W Q V Q Y S V N D D C A G Y F R 
mbg01759 1700 ATTGGCAAGTGCAGTACTCTGTAAATGATGACTGTGCTGGGTATTTTAGG 1749
        | |  ||   |||| || |  || || || ||  |  | ||
ha00566  861 ACAGAGTAGCCGCTTACTTTGGATTAGACCACAATGTTGATCAGAGTGGG 910
         R V A A Y F G L D H N V D Q S G 

     1751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1800
        F P V I                    
mbg01759 1750 TTTCCTGTTACCTTTATCTTCAAATGTTAATGGTGGTGTTGGTTTTATGT 1799
          |||| |                    
ha00566  911 AAGTCTGTCA........................................ 920
        K S V I                    

     1801 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1850
                 V K I E G N L V M Q I 
mbg01759 1800 GGCTATATATGGCAATTAGTAAAAATAGAAGGTAATTTAGTGATGCAAAT 1849
                ||||||| | |  | ||| |  || |  
ha00566  921 ................TAGTAAACAAAACTAGCAATACAAGAATACCTGA 954
                 V N K T S N T R I P D 

     1851 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1900
        L * C I                    
mbg01759 1850 TCTATAATGTATTACCAAGTGATTCTTTTTTTTTTTTTTTTTTATTAAAG 1899
        ||  ||| || |                   
ha00566  955 TCAGAAATTTAAT..................................... 967
        Q K F N                    

     1901 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1950
mbg01759 1900 ATTTATTTATTTATTATATGTAAATACACTGTAGCTTTCTTCAGACACAC 1949
                                 
ha00566  968 .................................................. 968

     1951 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2000
               E L I T D V          
mbg01759 1950 CAGAAGAGGGTGTCAGAGCTCATTACGGATGGTTGTGAGCCACCATGTGG 1999
               || | |||| |||||          
ha00566  968 ...............GAACATATTAAGGATG................... 983
               E H I K D D          

     2001 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2050
             * T P D L R K      C S Y 
mbg01759 2000 TTGCTGGGATTTGAACTCCGGACCTTCGGAAGAGCAGTCAGTGCTCTTAC 2049
             | | |  ||| ||| ||     | | | | |
ha00566  984 .........ATAAAGGTGAAGACTTTCAGA.........AACGTTATATC 1015
             K G E D F Q K      R Y I 

     2051 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2100
        P L S H L T S P L P S D      N H 
mbg01759 2050 CCGCTGAGCCATCTCACCAGCCCCTTACCAAGTGATTCTACATTAAACCA 2099
        |  ||| || | | |||    | ||||     |||||
ha00566  1016 CTCAAGAGAGATAACTCTAGCTTTGACAAAGATGAT.........AACCA 1056
        L K R D N S S F D K D D      N Q 

     2101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2150
        M T Q C L * L F I * K L S I L G *
mbg01759 2100 CATGACACAGTGTCTGTAGCTCTTCATTTGAAAACTTTCTATATTAGGAT 2149
         ||| |  || || |   ||  |||   |||||| || | 
ha00566  1057 GGTGAGAATACGTTTGAAAGATGACAGAAGAAGCAAATCTATAGAAGAAA 1106
        V R I R L K D D R R S K S I E E R

     2151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2200
            I E F L E R Y H Q V R C S E 
mbg01759 2150 GTTTCGTAATAGAGTTTTTGGAAAGATACCACCAAGTCAGGTGTTCAGAA 2199
        |   | |||  |  | ||| |  |  | | ||| ||
ha00566  1107 G......AGAAGAAGAGTACCAGAGAGCCAGAGACCGAATATTTTCCCAA 1150
            E E E Y Q R A R D R I F S Q 

     2201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2250
        V D K Y M * G Y * F V          
mbg01759 2200 GTTGACAAGTATATGTAAGGTTATTAGTTTGTTTGTTTGTTTTTGTTCTT 2249
        | | | || |  |||  |||| || |         
ha00566  1151 GATTCCCTGTGTTCCCAAGAGAATTACATTAT.................. 1182
        D S L C S Q E N Y I I          

     2251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2300
         F K D P H L Q C R S I H I P Y F 
mbg01759 2250 GATTTTAAAGATCCACATTTGCAGTGTAGAAGCATACACATACCTTATTT 2299
         |  |||  | ||   || |  || |  |  |    
ha00566  1183 ..TGACAAAAGACTCCAAGACGAGGATGCCAGTAGTACCCAGCAGAGGCG 1230
         D K R L Q D E D A S S T Q Q R R 

     2301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2350
        F L N R Q P * F F * D L F S Y M H
mbg01759 2300 TTTCTTAAATAGACAACCTTAATTTTTTTAAGATTTATTTTCATATATGC 2349
          || ||||   | || | || ||  || | || ||| |
ha00566  1231 CCAGATATTTAGAGTTAATAAAGATGCTTCAGGGAGATCTACAAATAGCC 1280
        Q I F R V N K D A S G R S T N S H

     2351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2400
          I C T H T Q S L S S D T P E K 
mbg01759 2350 AT.ATATATGTACACACACACAGTCACTATCTTCAGACACACCAGAAAAG 2398
        || | |  | || | |  |||   | || || ||| |   |
ha00566  1281 ATCAAAGCAGCACTGAGAATGAGTTGAAGTACTCGGAACCACGACCCTGG 1330
         Q S S T E N E L K Y S E P R P W 

     2401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2450
        D I R S  L * M V L S H H V V A G 
mbg01759 2399 GATATCAGATCTCATTATAGATGGTTTTAAGCCACCATGTGGTTGCTGGG 2448
         | || | | | | | |  | | | |||    ||||| 
ha00566  1331 AGCAGCACAGAT..TCAGACAGCTCTCTTCGAAACCTGAAACCTGCTGTA 1378
        S S T D  S D S S L R N L K P A V 

     2451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2500
        N * T R T S G R V  S V L L T T E L
mbg01759 2449 AATTGAACCAGGACCTCTGGAAGAGTAGTCAGTGCTCTTAACCACTGAGC 2498
        |  | |||| | ||  | || | ||||| ||  ||  ||| 
ha00566  1379 ACCAAAGCCAGCAGCTTCAGTGGAAT.CTCAGTCCTGACAAGAGGTGATA 1427
        T K A S S F S G I  S V L T R G D S

     2501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2550
         S          R K C K N N V K T 
mbg01759 2499 TATCTCTCCAACCAAATCTTGAAAGAAAATGTAAGAATAATGTTAAGACT 2548
         |||          |||  | || | | | | | |
ha00566  1428 GTTCT..................GGAAGCAGCAAAAGCATAGGCAGGCTT 1459
         S          G S S K S I G R L 

     2551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2600
        R N L V Q W F I  I A F E R L C V 
mbg01759 2549 AGGAACTTAGTACAGTGGTTTATAGTATTGCATTTGAGAGATTATGTGTT 2598
         ||  || |||  || ||| |  || || |||  | ||| 
ha00566  1460 TCAAAAACAGGTCAGCCCTTCATA..AACCCAGATGGGAGTCCAGTTGTG 1507
        S K T G Q P F I  N P D G S P V V 

     2601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2650
        * F P G I A Q K * I I C K T L A I 
mbg01759 2599 TGATTCCCTGGCATTGCTCAAAAATAAATAATATGCAAAACACTTGCTAT 2648
        |   |||  || ||||| || | | | || | ||  | ||  
ha00566  1508 TATAATCCTCCTATGACTCAACAACCAGTTAGATCCCAAGTGCCTGGACC 1557
        Y N P P M T Q Q P V R S Q V P G P 

     2651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2700
mbg01759 2649 TTATTGGGGAAGTATGACTACTTAGTTTAAAATACTTACAAAGTTCAATT 2698
        |                         
ha00566  1558 T................................................. 1558

     2701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2750
         L Q * I L P V              
mbg01759 2699 ATATTACAGTGAATTCTGCCAGGTAGGGTATGTATGCATGTGTGTGTTGT 2748
          |||| | ||||||||              
ha00566  1559 ...CCACAGCCACCTCTGCCAG............................ 1577
         P Q P P L P A              

     2751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2800
mbg01759 2749 GTGTGGGTAATGGGTATGTATGAGGGTGGTTGTGTTGAACAGTGGCATCT 2798
                                 
ha00566  1578 .................................................C 1578

     2801 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2850
        R H N I S * S F P I F V L      
mbg01759 2799 CAGACATAATATCTCATAGTCATTTCCCATTTTTGTTCCTGTCCTTAATT 2848
        | || | |   ||  |  || ||||||  |      
ha00566  1579 CCCACCTCAACAACCAGCAGCTAATCACATTTTCTCAC............ 1616
        P P Q Q P A A N H I F S Q      

     2851 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2900
          K D E N V S Q C I Y V D S A C 
mbg01759 2849 TTTTAAAGGATGAAAATGTGTCTCAGTGTATTTATGTTGATAGTGCTTGT 2898
           ||||| |  | |||||||| ||  | |  | |||| | 
ha00566  1617 ...AGCAGGATAACCTAGGGTCTCAGTTTAGCCACATGAGTCTTGCTCGC 1663
          Q D N L G S Q F S H M S L A R 

     2901 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2950
        K              S F V        
mbg01759 2899 AATTAAGTGTATGAATTTGAAGTGTTTGTCATTTGATATACTAAAGATAT 2948
        |             | ||| ||        
ha00566  1664 CA.........................GCCATCTG............... 1673
        Q              P S A        

     2951 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3000
          K C Y * T K M F L F P S F V H V
mbg01759 2949 GATTAAATGTTATTAGACAAAAATGTTTCTTTTCCCCTCTTTTGTCCATG 2998
         | | ||| | | | |    | |||| ||  |||  | 
ha00566  1674 ..CTGATGGTTCTGACCCTCATGCCGCCATGTTCCAGTCCACTGTGGTTC 1721
          D G S D P H A A M F Q S T V V L

     3001 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3050
         Q A          A P *         
mbg01759 2999 TCCAAGCTTATGCAGGAAAGGAAATGCACCGTAGAAGAGCTAGCAAACAA 3048
        | || |         | ||| | ||        
ha00566  1722 TTCAGTC.................TCCACAGCAG................ 1738
         Q S          P Q Q         

     3051 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3100
           S V Y F   T K D P L E Y A F L
mbg01759 3049 CGTATTATCAGTTTATTTC.TCACAAAGGATCCTCTAGAATATGCATTTT 3097
           || | |||| || | |||  | |||| | | || |  | 
ha00566  1739 .......TCTGGTTATATCATGACAGCAGCCCCTCCACCACATCCTCCTC 1781
           S G Y I M T A A P P P H P P P

     3101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3150
         M Q                      
mbg01759 3098 TAATGCAAAACTAGATTGGCATGTAGTTTGTTGCATTTAAACCCCTGTTT 3147
        | || |                     
ha00566  1782 CACCGCCA.......................................... 1789
         P P                      

     3151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3200
mbg01759 3148 ACAATCAGTGCCTGGGGCTTTGGTATAGTTGTTTTAAAGTTAAATGAGGA 3197
                                 
ha00566  1790 .................................................. 1790

     3201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3250
                          S G T * S
mbg01759 3198 TAAAAATTAAAATTTATTACCAAGATATATGGTGCACTCAGGAACATAAT 3247
                           || | ||  
ha00566  1790 .....................................CCACCACCACCTC 1802
                          P P P P P

     3251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3300
         H Q P L S A G I * T R T T G    
mbg01759 3248 CTCATCAGCCTTTATCTGCTGGCATTTGAACTAGAACAACTGGTGTCCTT 3297
        ||| || || || | ||||   |   || ||||    
ha00566  1803 CTCCTCCTCCCCTACCACCTGGGCAGCCAGTCCCTACTGCTGG....... 1845
         P P P L P P G Q P V P T A G    

     3301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3350
                      N G N F S H   
mbg01759 3298 TGTAAAAACTTTTCAGTGCACTAAAGCTAAATGGTAACTTTAGTCAATTT 3347
                      | || | || | ||||  
ha00566  1846 ............................ATATCCTGCCTCTGGTCA.... 1863
                      Y P A S G H   

     3351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3400
                         N V * K S L
mbg01759 3348 TTCTTTTTTTTTTTTTAGTGAAAGAATTTTTAGTAATGTTTAGAAATCTT 3397
                        | |||   | || 
ha00566  1864 .................................TCCTGTCAGCCAGCCTG 1880
                         P V S Q P V

     3401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3450
         L H * L V F I               
mbg01759 3398 TATTGCATTAGTTGGTATTCATAAAAGAATGTTCTTAGACTTGAGTAACA 3447
        | | || || || || ||              
ha00566  1881 TGCTCCAGCAGCAGGGATATAT............................ 1902
         L Q Q Q G Y I               

     3451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3500
               S K L S S * I L       
mbg01759 3448 AAATACAATTGATATTCTAAGCTATCATCATAGATTCTTATAAGTAAAAA 3497
               |  ||| |||| || |||| |       
ha00566  1903 ..............TCAGCAGCCATCACCACAGATGC............. 1925
               Q Q P S P Q M P       

     3501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3550
mbg01759 3498 GTTTACTTCATAAAAGTAAACCTACGTTCTTACTACTTAAGTAAGCAATC 3547
                                 
ha00566  1926 .................................................. 1926

     3551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3600
mbg01759 3548 AAGTTTAATCTTCTTAATGGTCTGTTTCTCTGTTGGATCAATTTAATAGT 3597
                                 
ha00566  1926 .................................................. 1926

     3601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3650
mbg01759 3598 ACATTGAGGAAATGGTTCATTAAAAAGGACCACTTTATGTTTCTGGTACA 3647
                                 
ha00566  1926 .................................................. 1926

     3651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3700
mbg01759 3648 TTCCTAAATTGATTCATGTCTTGATGTGTTTTGTTGATTTTCATTTTGTT 3697
                                 
ha00566  1926 .................................................. 1926

     3701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3750
         F C S F G K D K N H          
mbg01759 3698 TCTTCTGTTCTTTTGGAAAAGACAAAAATCATAAATCCATCGGAAAAACC 3747
          ||||| || |  || | | ||||          
ha00566  1926 CAGCCTGTTATTGCGCTCCAGGCCACTATCA................... 1956
         A C Y C A P G H Y H          

     3751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3800
                       S R A T D Y M
mbg01759 3748 CACTCCTTGCACATGCGTACTCTTTGTCCTCAGCAGGGCCACTGATTATA 3797
                       | |||   || | ||| 
ha00566  1957 ..............................CTCCAGCCAACCTCAGTATC 1976
                       S S Q P Q Y R

     3801 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3850
         Q L T * V H                
mbg01759 3798 TGCAACTTACATAGGTTCACAGGTCTACATACACATTCAATATTCTATTC 3847
         | | | | | |||||                
ha00566  1977 GCCCAGTCCCTTCTGTTCA............................... 1995
         P V P S V H                

     3851 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3900
mbg01759 3848 TTACTAGTGTGAAGTATTAGGCAGGGTCCTAACAAATTCTGTAGGGCATA 3897
                                 
ha00566  1996 .................................................. 1996

     3901 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3950
mbg01759 3898 CTAATCCCCAAAGACTAGTTGTCCTAAGCGTTGTGATACAAACTGCATAG 3947
                                 
ha00566  1996 .................................................. 1996

     3951 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4000
mbg01759 3948 TGCTTGTTCTGTGTTAGCCAAGTCTGTGACCCAGTGAATTTCCTCACCCA 3997
                                 
ha00566  1996 .................................................. 1996

     4001 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4050
mbg01759 3998 TAGAAGTCTTTACACATATATTTTATTTTAATATATTTAGGGGAGGGTTG 4047
                                 
ha00566  1996 .................................................. 1996

     4051 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4100
mbg01759 4048 AGAATTTTATTTCATGGTAAGCATTGTAAATATTATTTTAGGCTTAGAGA 4097
                                 
ha00566  1996 .................................................. 1996

     4101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4150
                                *
mbg01759 4098 GTGCTGATTAAATAAAATTCTGATATATTTGATCACATAGAGTTTAATTT 4147
                                ||
ha00566  1996 ................................................TT 1997
                                Y

     4151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4200
         N T E V Y Y Y L Q * T Q N K    
mbg01759 4148 AAAATACAGAAGTATACTATTATTTACAATAAACACAAAACAAGGTTTAA 4197
        | ||| || | || || |   | | | || |   | ||   
ha00566  1998 ACAATTCACATCTAAACCAACCACTGCCACAACCTGCGCAGCAG...... 2041
         N S H L N Q P L P Q P A Q Q    

     4201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4250
               A G Y Q V M P N Q Q Q N 
mbg01759 4198 CTCATTTTGCCATTGCAGGTTATCAAGTTATGCCCAACCAGCAGCAAAAC 4247
               |||||||||||||||| ||||||||||||||||||
ha00566  2042 ..............ACAGGTTATCAAGTTATACCCAACCAGCAGCAAAAC 2077
               T G Y Q V I P N Q Q Q N 

     4251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4300
        Y Q G I V G V Q S P Q S Q S L M G 
mbg01759 4248 TACCAAGGAATAGTTGGAGTTCAGTCACCGCAGAGTCAGAGCCTCATGGG 4297
        |||||||||||||||||||||||| ||| |||||||||||||| | |
ha00566  2078 TACCAAGGAATAGTTGGAGTTCAGCAACCCCAGAGTCAGAGCCTAGTCAG 2127
        Y Q G I V G V Q Q P Q S Q S L V S 

     4301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4350
        G Q P N S T G P H I Q G V V I P Y
mbg01759 4298 AGGCCAGCCAAACAGCACTGGACCTCATATCCAAGGAGTGGTCATCCCCT 4347
        ||||| || ||||||| |||| ||| || |||||||||||||||||||
ha00566  2128 TGGCCAACCCAACAGCATTGGAAATCAGATTCAAGGAGTGGTCATCCCCT 2177
        G Q P N S I G N Q I Q G V V I P Y

     4351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4400
         P S V P S Y Q V S L P Q G S Q G 
mbg01759 4348 ACCCCTCAGTGCCATCATATCAGGTTTCACTGCCTCAAGGTTCTCAAGGA 4397
        | | ||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ha00566  2178 ATACTTCAGTGCCAACATATCAGGTTTCACTGCCTCAAGGTTCTCAAGGA 2227
         T S V P T Y Q V S L P Q G S Q G 

     4401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4450
        I A H Q T Y Q Q P V V F P N Q S N 
mbg01759 4398 ATTGCCCATCAGACTTATCAACAGCCTGTTGTGTTCCCTAATCAGTCTAA 4447
        ||| |||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||
ha00566  2228 ATTCCCCATCAGACTTATCAACAGCCTGTTATGTTCCCTAATCAGTCTAA 2277
        I P H Q T Y Q Q P V M F P N Q S N 

     4451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4500
        Q G S L P T T G M P V Y Y S V I P
mbg01759 4448 TCAAGGATCTCTGCCCACAACAGGAATGCCAGTCTATTACAGTGTCATTC 4497
        |||||||||| ||||||||||||||||||| || || || ||||||||||
ha00566  2278 TCAAGGATCTATGCCCACAACAGGAATGCCTGTTTACTATAGTGTCATTC 2327
        Q G S M P T T G M P V Y Y S V I P

     4501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4550
         P G Q Q S N L S S A V G Y L Q H 
mbg01759 4498 CACCTGGCCAACAAAGTAATTTAAGCTCTGCAGTTGGTTACTTACAACAT 4547
        ||||||| ||||||| |||||||||||| |||| |||||| | ||||||
ha00566  2328 CACCTGGTCAACAAAACAATTTAAGCTCTTCAGTAGGTTACCTGCAACAT 2377
         P G Q Q N N L S S S V G Y L Q H 

     4551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4600
        P G S E Q V Q F P R T T S P C S S 
mbg01759 4548 CCAGGGTCAGAACAAGTACAGTTTCCTCGAACCACGTCACCATGCAGCTC 4597
        ||||| |||||||||||||| |||||||||||||| ||||||||||| ||
ha00566  2378 CCAGGATCAGAACAAGTACAATTTCCTCGAACCACTTCACCATGCAGTTC 2427
        P G S E Q V Q F P R T T S P C S S 

     4601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4650
        Q Q L Q G H Q C A A V P Q Q P P G
mbg01759 4598 TCAACAGCTCCAAGGCCACCAGTGTGCAGCTGTGCCACAGCAGCCACCTG 4647
        || ||||| ||||||||||| ||| |||||| |||| | ||||||||
ha00566  2428 CCAGCAGCTTCAAGGCCACCAATGTACAGCTGGACCACCACCGCCACCTG 2477
        Q Q L Q G H Q C T A G P P P P P G

     4651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4700
         G G M V M M Q L N L P N N P Q S 
mbg01759 4648 GTGGAGGAATGGTAATGATGCAGCTCAACCTACCAAATAACCCACAGTCT 4697
        |||| || ||||| |||||||||||||  ||||||| || ||||| |||
ha00566  2478 GTGGGGGGATGGTGATGATGCAGCTCAGTGTACCAAACAATCCACAATCT 2527
         G G M V M M Q L S V P N N P Q S 

     4701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4750
        R T H S P P Q W K Q N K H Y C D H 
mbg01759 4698 CGGACCCACTCACCCCCACAGTGGAAACAGAACAAGCACTACTGTGACCA 4747
        | ||||||||||||| ||||||||||| ||||| | |||||||| ||
ha00566  2528 TGTGCCCACTCACCCCCGCAGTGGAAACAAAACAAATATTACTGTGATCA 2577
        C A H S P P Q W K Q N K Y Y C D H 

     4751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4800
        Q R G Q K C M D F S N M D N I V Q
mbg01759 4748 CCAGAGAGGACAGAAGTGTATGGACTTTAGCAACATGGATAATATTGTTC 4797
        ||||||||||||||||||| | || |||||||  | || |||||||| |
ha00566  2578 CCAGAGAGGACAGAAGTGTGTAGAATTTAGCAGTGTAGACAATATTGTCC 2627
        Q R G Q K C V E F S S V D N I V Q

     4801 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4850
         P S P Q L S S P I L S P V Q S P 
mbg01759 4798 AGCCCAGCCCTCAGCTCAGCAGCCCCATCCTTTCTCCAGTGCAGTCGCCA 4847
        ||| ||||||||| ||||| |||||||| |||| |||| |||||||||
ha00566  2628 AGCACAGCCCTCAACTCAGTAGCCCCATTATTTCACCAGCTCAGTCGCCA 2677
         H S P Q L S S P I I S P A Q S P 

     4851 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4900
        A P A Q L S T L K T I R P S G P P 
mbg01759 4848 GCACCAGCTCAGCTGTCCACTCTGAAGACCATCCGTCCCTCAGGACCACC 4897
        |||||||||||||||||||| ||||| || | |||||||| ||||||||
ha00566  2678 GCACCAGCTCAGCTGTCCACCCTGAAAACTGTACGTCCCTCTGGACCACC 2727
        A P A Q L S T L K T V R P S G P P 

     4901 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4950
        L S I M S Q F A R P F V P G Q G D
mbg01759 4898 GCTTTCCATCATGTCCCAGTTTGCTAGACCTTTTGTTCCTGGACAGGGAG 4947
        |||||||||||| |||| ||| ||||||||||||| || || || ||||
ha00566  2728 ACTTTCCATCATGCCCCAATTTTCTAGACCTTTTGTCCCCGGGCAAGGAG 2777
        L S I M P Q F S R P F V P G Q G D

     4951 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5000
         A R Y P L L G Q P L Q Y N P P T 
mbg01759 4948 ATGCCAGGTATCCGCTGCTTGGCCAGCCCCTGCAGTACAACCCTCCTACT 4997
        || |||||||||| | ||||||||||| ||||||||||| |||||| ||
ha00566  2778 ATTCCAGGTATCCATTACTTGGCCAGCCACTGCAGTACAATCCTCCTGCT 2827
         S R Y P L L G Q P L Q Y N P P A 

     5001 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5050
        L L H G H I P H Q Q G Q S G S R H 
mbg01759 4998 CTTCTGCATGGACACATTCCACATCAACAGGGTCAGTCTGGCAGCAGGCA 5047
        ||||||| |||||||||||| | |||||||||||| |||||||||||||
ha00566  2828 GTTCTGCACGGACACATTCCAAACCAACAGGGTCAGCCTGGCAGCAGGCA 2877
        V L H G H I P N Q Q G Q P G S R H 

     5051 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5100
        G N R G R R Q A K K A A S T D L G
mbg01759 5048 TGGAAACCGAGGACGTAGACAAGCTAAGAAAGCTGCATCCACAGACCTTG 5097
        ||||||||||||| | ||||||||||| ||||||||||||||||||||||
ha00566  2878 TGGAAACCGAGGAAGGAGACAAGCTAAAAAAGCTGCATCCACAGACCTTG 2927
        G N R G R R Q A K K A A S T D L G

     5101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5150
         A G E A V V G K V L E I T E L P 
mbg01759 5098 GAGCAGGAGAAGCAGTTGTCGGCAAGGTCTTGGAAATCACAGAACTACCA 5147
        ||||||||||| ||||||| || |||||||||||||| || |||||||||
ha00566  2928 GAGCAGGAGAAACAGTTGTTGGGAAGGTCTTGGAAATTACTGAACTACCA 2977
         A G E T V V G K V L E I T E L P 

     5151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5200
        D G I T R V E A E K L F G E L F K 
mbg01759 5148 GACGGAATAACTCGAGTGGAAGCCGAGAAGCTTTTTGGGGAACTCTTTAA 5197
        || ||||||||||| ||||||| || |||||||||||||||||||||||
ha00566  2978 GATGGAATAACTCGCATGGAAGCTGAAAAGCTTTTTGGGGAACTCTTTAA 3027
        D G I T R M E A E K L F G E L F K 

     5201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5250
        I G A K I R W L R D P Q S Q P   
mbg01759 5198 AATTGGCGCCAAGATCCGATGGCTCCGGGACCCCCAGTCTCAGCCTCAGC 5247
        |||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| || ||   
ha00566  3028 AATTGGCGCCAAGATCCGGTGGCTCCGGGACCCCCAGTCCCAACC..... 3072
        I G A K I R W L R D P Q S Q P   

     5251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5300
         R R H A L C C G S G D N T V N P 
mbg01759 5248 TGCGTCGTCACGCTCTCTGCTGTGGTAGTGGGGATAACACTGTCAACCCT 5297
         ||||||||| | ||||||||||| |||||||| ||||||| |||||||
ha00566  3073 .ACGTCGTCACCCCCTCTGCTGTGGCAGTGGGGACAACACTGCCAACCCT 3121
         R R H P L C C G S G D N T A N P 

     5301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5350
        E H S K P S D L A S T Y T V L A T 
mbg01759 5298 GAGCACTCTAAACCCAGTGACCTGGCCTCTACGTACACTGTCCTAGCTAC 5347
        || | |||||||||||||||| ||||||| || ||||| ||| |||| ||
ha00566  3122 GAACGCTCTAAACCCAGTGACTTGGCCTCCACCTACACCGTCTTAGCCAC 3171
        E R S K P S D L A S T Y T V L A T 

     5351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5400
        F P S I S A A Q S A L K K Q I H S
mbg01759 5348 GTTCCCCTCCATTTCAGCTGCACAGAGTGCACTGAAGAAGCAGATCCATT 5397
        ||||||||||||||||||||||||| |||||||||||| || || | |
ha00566  3172 ATTCCCCTCCATTTCAGCTGCACAGAATGCACTGAAGAAACAAATTAACT 3221
        F P S I S A A Q N A L K K Q I N S

     5401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5450
         V N K F K L R M S K K H Y D F H 
mbg01759 5398 CAGTGAACAAGTTTAAGCTGAGAATGAGCAAGAAGCACTACGATTTCCAC 5447
        |||| ||||||||||||||||||| |||||||||||||| || || |||
ha00566  3222 CAGTTAACAAGTTTAAGCTGAGAACAAGCAAGAAGCACTATGACTTTCAC 3271
         V N K F K L R T S K K H Y D F H 

     5451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5500
        I L E R A S S Q *             
mbg01759 5448 ATTTTGGAAAGGGCAAGTTCTCAGTAAACCAGCCGCTACCTTTGGACCCC 5497
        |||||||||||||||||||||||||||   | || |||||||||||| 
ha00566  3272 ATTTTGGAAAGGGCAAGTTCTCAGTAA.....CAGCCACCTTTGGACCCT 3316
        I L E R A S S Q *             

     5501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5550
mbg01759 5498 TC.ACTCTATAATT.CCCTGCCCTCTCCCATC..TGATTGGCTTGTTAAG 5543
        || || ||| || ||||||||||||||||| ||||||||||| || 
ha00566  3317 TCGCCTTTATGGTTCCCCTGCCCTCTCCCATCTTTGATTGGCTTGGTATT 3366

     5551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5600
mbg01759 5544 TGGAGCGTATGT....AATATAGAGACTCCTGGGATGTTTGGCCATATGT 5589
        |||||| | |||  | ||||||||||||| |||||| || |||  
ha00566  3367 TGGAGCTTCTGTTAACATTATAGAGACTCCTAGGATGTGTGTTCATGGCA 3416

     5601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5650
mbg01759 5590 TACCGCTTTTGGAAGAAAGTCCAGGGACCCAGAAAAGGGAGGGGGAAGAT 5639
        |   ||| |||||||| |||| || |||| ||||  |||| || ||
ha00566  3417 TTATAGCTTTTGAAGAAAGGCCAGTGATCCAGCAAAG...GGGGAAAAAT 3463

     5651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5700
mbg01759 5640 ACCCATTTCACCCCAGCGTCTATAGGAATCCACACGGGAATGGTTCAGAG 5689
        | |||||||||||| | |  ||||||||||||  ||||| | |||||
ha00566  3464 ATGCATTTCACCCCA.CATGACTAGGAATCCACATCAGAATGATACAGAG 3512

     5701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5750
mbg01759 5690 TTAGCAGCTGTTTCTAAGGAAATGCTGTTCAGATGCCTCCTAACTTTTAT 5739
        ||||||| | ||||||||||||||| |||| ||||||||||||||||||
ha00566  3513 TTAGCAGGTTTTTCTAAGGAAATGCCATTCAAATGCCTCCTAACTTTTAT 3562

     5751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5800
mbg01759 5740 AGTTATTTTGTTTTATATTTCTGAATTCTTGTATCAGATCCAAAGCTCTA 5789
        |||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||
ha00566  3563 AGTTATTTTGTTTTATATTTCTAAATTCTTGTATCAGATCCAAAGCTCTA 3612

     5801 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5850
mbg01759 5790 TTGTACAGCAAATTATTCTTCAAAGTGATTATAACCAGTTACAACCTGTA 5839
        |||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||| || ||||||
ha00566  3613 TTGTACAGCAAATTATTCTTCAAAATGATTATAACCAGTTGCACCCTGTA 3662

     5851 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5900
mbg01759 5840 TTTCTTTTTGCAGCCAGCACAGTGTGAACCAACTCAGACTTTGAGAGAAA 5889
        ||||||||||||||||||||| ||||| |||||| | | |||| | ||||
ha00566  3663 TTTCTTTTTGCAGCCAGCACAATGTGACCCAACTTAAAATTTGGGGGAAA 3712

     5901 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5950
mbg01759 5890 AAGAATGCAGGAGTGGAATAACCAAGTCAAAAACCATGTCAAAACTATCC 5939
        ||||||||||||||| |||||||||||| ||||||||||  |||||| 
ha00566  3713 AAGAATGCAGGAGTGAAATAACCAAGTC.AAAACCATGT....ACTATCT 3757

     5951 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6000
mbg01759 5940 TCTGGGGGGTGCTGAGGGTGCTATGGAGA.CCCACAAATAAACAATTACT 5988
        || |||||| | || ||||| | ||| |||||||||| | ||||||
ha00566  3758 CCTTGGGGGT..TAGGGATGCTAAGAAGAGCCCACAAATAGAGGATTACT 3805

     6001 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6050
mbg01759 5989 CCTCCACTGAATTGCTAAACACAGAAA.AATTTCCAGGAAATCCAGAACT 6037
        | ||| |||||| |||||| |||||| |||| ||| |||| || ||||
ha00566  3806 CTTCCCCTGAATCTCTAAACTCAGAAACAATTACCAAAAAATACATAACT 3855

     6051 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6100
mbg01759 6038 C..CCCAACAGGGTCCTT..CTTCTTCATTTAGGTAGTGTGGCCGTTAAG 6083
        | ||  |||| |||| ||| ||||||||||||||||| | |||||
ha00566  3856 CTTCCTTGTAGGGCCCTTTCCTTATTCATTTAGGTAGTGTGAACATTAAG 3905

     6101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6150
mbg01759 6084 TGTAAGGTAAATTATGTTCTCGATGCCTCCTAATCAAACCACTTAGGTT. 6132
        | ||| ||||||||||||| |||||||  | |||||||||| || 
ha00566  3906 TATAAAATAAATTATGTTCTTAATGCCTC....TTAAACCACTTACATTC 3951

     6151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6200
mbg01759 6133 AGAAAGAAACAGGAATCATCCTAGGCAGGAAAATTACTCCACTTTTTTTT 6182
        | | | ||||| |||||| ||| ||||||||||  |||||||||||||
ha00566  3952 AAAGGGGAACAGAAATCATTCTAAGCAGGAAAATACTTCCACTTTTTTTT 4001

     6201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6250
mbg01759 6183 ....AAGTGTCCTTCCAATAACT.AATGCCACTCATCAGCATTGTCCTCT 6227
          |||| || || ||||||| ||||||||| || ||||| |||| |
ha00566  4002 TTTCAAGTATCTCTCTAATAACTAAATGCCACTTATTTGCATTCTCCT.T 4050

     6251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6300
mbg01759 6228 TTGGAAATTTTGTCCTCCTGAGGAAATGCACTTGACGAGTGCTGAAAACT 6277
        |||| |||||| | ||| |||||||||| |||| |||||||| |||||
ha00566  4051 GTGGATTTTTTGT.CACCTAAGGAAATGCATTTGATGAGTGCTGGAAACT 4099

     6301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6350
mbg01759 6278 TCTTAAGTGGTTTAAATTTTGTTTTCATTGTTTGCAGCGGATTACTGGAC 6327
        ||||||||| |||| | ||||||||||||||||||||||||| |||||||
ha00566  4100 TCTTAAGTGCTTTACAGTTTGTTTTCATTGTTTGCAGCGGATCACTGGAC 4149

     6351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6400
mbg01759 6328 ATCAAAGATTCATTGCACTTATGAACAAGGAACCTTATTTTCAATTTCTG 6377
        |||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||
ha00566  4150 ATCAAAGATTCATTGCACTTATGAACAAGGAACCTTCTTTTCAATTTCTG 4199

     6401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6450
mbg01759 6378 TGTAATTTTGCAAGGCTGTACAA..TGTGCTGATGCAAGCCTTTTTCAGT 6425
        ||||| ||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||
ha00566  4200 TGTAA.TTTGCAAGGCTGTACAATGTGTGCTGATGCAAGCCTTTTTCAGT 4248

     6451 ----+----*----+----*----+- 6476
mbg01759 6426 TCAAGAGAATAAATGTTTACAAATGT 6451
        |||||||||||||||||||||||| 
ha00566  4249 TCAAGAGAATAAATGTTTACAAAT.. 4272