Comparison of KIAA cDNA sequences between mouse and human (KIAA0559)

<<Original sequence data>>

mouse mKIAA0559 (mbg01260)   length:  6742 bp, CDS:   3 - 4781
human  KIAA0559 (hh01510)   length:  5639 bp, CDS:   3 - 3641

In this page, the longest coding region predicted by GeneMark
was assigned as CDS for each of mouse and human KIAA cDNAs.
They were colored in green. When the CDS positions were not identical
on the aligned sequences between mouse and human cDNAs, mouse cDNA
sequence was translated based on the human CDS information.
The amino acid sequence produced here may not be identical to the
protein sequence deduced (see Description).


<<Aligned sequence information>>

----------------------------------------------------------
      region   #match #mismatch %diff
----------------------------------------------------------
DNA

5'UTR:  1102 - 1103    1    1   50.0
 CDS:  1104 - 4781  3246   394   10.8
3'UTR:  4782 - 6844  1582   337   17.6

amino acid

 CDS:  1104 - 4781  1167    46   3.8
----------------------------------------------------------


<<Alignment>>

       1 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 50
mbg01260   1 CTTCGGAAAGCACTCTTTTGATTGTCCCTGATGAAGACAAACAACAACAG 50
                                 
hh01510   1 .................................................. 1

      51 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 100
mbg01260  51 CAACTTGACTTGGAGCGAGAGCTCCTGGAACTGGAGAAAATTAAGCAACA 100
                                 
hh01510   1 .................................................. 1

      101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 150
mbg01260  101 ACGCTTTGCTGAGGAACTGGAGTGGGAACGTCAGGAGATTCAAAGGTTCC 150
                                 
hh01510   1 .................................................. 1

      151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 200
mbg01260  151 GAGAACAAGAAAAGATCATGGTTCAAAAGAAGCTAGAAGAGCTGCAGTCT 200
                                 
hh01510   1 .................................................. 1

      201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 250
mbg01260  201 ATGAAGCAGCACCTTCTCTATCAACAAGAGGAAGAGCGGCAGGCCCAGTT 250
                                 
hh01510   1 .................................................. 1

      251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 300
mbg01260  251 CATGATGAGACAGGAGACGCTAGCTCAACAACAGTTACAACTTGAGCAGA 300
                                 
hh01510   1 .................................................. 1

      301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 350
mbg01260  301 TCCAACAGCTGCAACAACAGCTCCATCAGCAGCTTGAGGAACAAAAACTT 350
                                 
hh01510   1 .................................................. 1

      351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 400
mbg01260  351 CGCCAGATCTACCAGTATAACTACGAACCCTCTGGGACTGCTTCTCCACA 400
                                 
hh01510   1 .................................................. 1

      401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 450
mbg01260  401 AACCACCACTGAACAGGCAATTTTGGAGGGTCAGTATGTTGCTACAGAGG 450
                                 
hh01510   1 .................................................. 1

      451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 500
mbg01260  451 GCAGTCAGTTTTGGGCCACTGAAGATGCCACCACAACAGCGTCTACTGTG 500
                                 
hh01510   1 .................................................. 1

      501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 550
mbg01260  501 GTAGCCATTGAAATACCACAGAGCCAAGGATGGTACACGGTTCAGTCTGA 550
                                 
hh01510   1 .................................................. 1

      551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 600
mbg01260  551 CGGTGTGACTCAGTACATTGCCCCACCTGGCATCTTGAGCACTGTTTCGG 600
                                 
hh01510   1 .................................................. 1

      601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 650
mbg01260  601 AGATACCTCTGACAGATGTTGTTGTAAAAGAGGAGAAACAGCCCAAAAAG 650
                                 
hh01510   1 .................................................. 1

      651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 700
mbg01260  651 AGAAGTTCTGGAGCTAAAGTTCGGGGGCAGTATGACGAGATGGGGGAAAG 700
                                 
hh01510   1 .................................................. 1

      701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 750
mbg01260  701 CATGGCAGATGATCCACGGAATTTAAAAAAGATAGTGGACAGTGGTGTAC 750
                                 
hh01510   1 .................................................. 1

      751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 800
mbg01260  751 AAACTGACGATGAAGAAACTGCTGATCGGACTTATGCAAGTAGGAGAAGA 800
                                 
hh01510   1 .................................................. 1

      801 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 850
mbg01260  801 AGAACTAAAAAGAGCGTTGATACCAGTGTCCAAACTGATGACGAAGATCA 850
                                 
hh01510   1 .................................................. 1

      851 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 900
mbg01260  851 GGATGAGTGGGATATGCCTTCTAGGTCCAGGAGAAAAGCGCGAACAGGGA 900
                                 
hh01510   1 .................................................. 1

      901 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 950
mbg01260  901 AATACGGAGATAGCACGGCAGAGGGTGACAAGACCAAACCCCCTTCCAAA 950
                                 
hh01510   1 .................................................. 1

      951 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1000
mbg01260  951 GTCTCCAGTGTAGCAGTTCAAACAGTCGCAGAGATATCTGTGCAAACTGA 1000
                                 
hh01510   1 .................................................. 1

     1001 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1050
mbg01260 1001 GCCATTGGGAACCATAAGAACACCTTCCATACGAGCACGGGTGGATGCCA 1050
                                 
hh01510   1 .................................................. 1

     1051 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1100
mbg01260 1051 AGGCTAAAGGTTCCCAAACAACCTCTGGTACTCAGAAAAAAGTGAAGAGA 1100
                                 
hh01510   1 .................................................. 1

     1101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1150
         L P N P P P E E A S T G T Q S T 
mbg01260 1101 ACACTGCCAAATCCCCCTCCTGAGGAGGCGTCCACGGGAACACAGTCAAC 1150
        | ||||||||||| ||||||||||||  ||||| ||||| || || ||
hh01510   1 .CTCTGCCAAATCCACCTCCTGAGGAGATTTCCACAGGAACTCAATCCAC 49
         L P N P P P E E I S T G T Q S T 

     1151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1200
        Y S T M G T A S R R R M C R T N T
mbg01260 1151 TTACAGCACCATGGGCACTGCTTCTAGGAGAAGAATGTGCAGAACCAATA 1200
        | |||||| |||||||| | ||| |||||||| || ||||||||||| |
hh01510   50 ATTCAGCACAATGGGCACAGTTTCCAGGAGAAGGATCTGCAGAACCAACA 99
        F S T M G T V S R R R I C R T N T

     1201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1250
         M A R A K I L Q D I D R E L D L 
mbg01260 1201 CCATGGCTCGAGCCAAAATTCTCCAGGACATAGACCGAGAGCTTGACCTC 1250
        | ||||| |||||||| |||||||||||||||||| |||||||||| || 
hh01510  100 CAATGGCACGAGCCAAGATTCTCCAGGACATAGACAGAGAGCTTGATCTT 149
         M A R A K I L Q D I D R E L D L 

     1251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1300
        V E R E S A K L R K K Q A E L D E 
mbg01260 1251 GTGGAAAGAGAGTCTGCCAAGCTTAGAAAGAAGCAAGCAGAACTTGATGA 1300
        |||||||| |||||||| || ||| ||||||| |||||||| ||||||||
hh01510  150 GTGGAAAGGGAGTCTGCAAAACTTCGAAAGAAACAAGCAGAGCTTGATGA 199
        V E R E S A K L R K K Q A E L D E 

     1301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1350
        E E K E I D A K L R Y L E M G I N
mbg01260 1301 AGAAGAAAAGGAGATTGATGCCAAGCTACGGTATCTGGAAATGGGAATTA 1350
        ||||||||||||||||||||| |||||||| || ||||||||||||||||
hh01510  200 AGAAGAAAAGGAGATTGATGCTAAGCTACGATACCTGGAAATGGGAATTA 249
        E E K E I D A K L R Y L E M G I N

     1351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1400
         R R K E A L L K E R E K R E R A 
mbg01260 1351 ACAGGAGAAAGGAAGCACTATTGAAGGAGAGAGAAAAAAGAGAGCGTGCC 1400
        ||||||| || || || ||||| |||||||||||||| ||||| || |||
hh01510  250 ACAGGAGGAAAGAGGCCCTATTAAAGGAGAGAGAAAAGAGAGAACGAGCC 299
         R R K E A L L K E R E K R E R A 

     1401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1450
        Y L Q G V A E D R D Y M S D S E V 
mbg01260 1401 TACCTGCAAGGGGTAGCCGAGGACCGTGATTATATGTCTGACAGTGAGGT 1450
        ||||| || || ||||| ||||| |||||||| |||||||||||||| ||
hh01510  300 TACCTCCAGGGAGTAGCTGAGGATCGTGATTACATGTCTGACAGTGAAGT 349
        Y L Q G V A E D R D Y M S D S E V 

     1451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1500
        S S T R P S R V E S Q H G I E R P
mbg01260 1451 CAGCAGTACCAGACCCAGCCGAGTAGAAAGCCAGCACGGCATTGAGCGGC 1500
        || || || ||||| | |||| ||||||| ||||| ||||||||||| |
hh01510  350 GAGTAGCACAAGACCAACCCGAATAGAAAGTCAGCATGGCATTGAGCGAC 399
        S S T R P T R I E S Q H G I E R P

     1501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1550
         R T A P Q T E F S Q F I P P Q T 
mbg01260 1501 CAAGAACAGCTCCTCAGACTGAATTCAGCCAGTTCATACCACCACAAACA 1550
        ||||||| ||||| || ||||||||||||||||| |||||||||||||| 
hh01510  400 CAAGAACTGCTCCCCAAACTGAATTCAGCCAGTTTATACCACCACAAACC 449
         R T A P Q T E F S Q F I P P Q T 

     1551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1600
        Q T E A Q L V P P T S P Y T Q Y Q 
mbg01260 1551 CAAACAGAAGCTCAGCTAGTTCCTCCGACAAGTCCTTACACACAATACCA 1600
        ||||||||| |||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
hh01510  450 CAAACAGAATCTCAACTAGTTCCTCCGACAAGTCCTTACACACAATACCA 499
        Q T E S Q L V P P T S P Y T Q Y Q 

     1601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1650
        Y S S P A L P T Q A P T P Y T Q Q
mbg01260 1601 GTACTCATCACCCGCTCTTCCCACCCAAGCCCCGACCCCATACACGCAAC 1650
        |||||| || || |||||||| |||||||| || ||| ||||||| ||||
hh01510  500 GTACTCTTCCCCTGCTCTTCCTACCCAAGCACCCACCTCATACACTCAAC 549
        Y S S P A L P T Q A P T S Y T Q Q

     1651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1700
         S H F Q Q Q T L Y H Q Q V S P Y 
mbg01260 1651 AGTCTCATTTTCAACAGCAGACATTGTACCATCAGCAAGTGTCACCTTAT 1700
        ||||||||||| | || || || ||||||||||||||||| |||||||||
hh01510  550 AGTCTCATTTTGAGCAACAAACTTTGTACCATCAGCAAGTTTCACCTTAT 599
         S H F E Q Q T L Y H Q Q V S P Y 

     1701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1750
        Q T Q P T F Q A V A T M S F T P Q 
mbg01260 1701 CAGACTCAACCAACCTTCCAAGCTGTGGCCACCATGTCCTTCACACCCCA 1750
        |||||||| ||||| |||||||||||||| || |||||||||||||| ||
hh01510  600 CAGACTCAGCCAACATTCCAAGCTGTGGCAACAATGTCCTTCACACCTCA 649
        Q T Q P T F Q A V A T M S F T P Q 

     1751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1800
        A Q P T P T P Q P S Y Q L P S Q M
mbg01260 1751 GGCTCAACCTACCCCAACTCCACAGCCATCCTATCAATTACCATCACAGA 1800
        | ||||||||| ||||| |||||||| || ||||| ||||| |||||||
hh01510  650 AGTTCAACCTACACCAACCCCACAGCCTTCTTATCAGTTACCTTCACAGA 699
        V Q P T P T P Q P S Y Q L P S Q M

     1801 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1850
         M V I Q Q K P R Q T T L Y L E P 
mbg01260 1801 TGATGGTGATACAACAAAAGCCTCGGCAAACCACATTGTATTTGGAGCCT 1850
        |||||||||||||||| ||||| |||||||| ||||| ||||||||||| 
hh01510  700 TGATGGTGATACAACAGAAGCCACGGCAAACTACATTATATTTGGAGCCC 749
         M V I Q Q K P R Q T T L Y L E P 

     1851 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1900
        K I T S T Y E V I R N Q P L M I A 
mbg01260 1851 AAGATAACTTCTACCTATGAAGTGATTCGCAACCAACCCCTGATGATTGC 1900
        |||||||| || | ||||||||||||||||||||||||||| ||||| ||
hh01510  750 AAGATAACCTCAAACTATGAAGTGATTCGCAACCAACCCCTTATGATAGC 799
        K I T S N Y E V I R N Q P L M I A 

     1901 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1950
        P V S T D N T Y A V S H L G S K Y
mbg01260 1901 TCCAGTTTCTACTGATAATACGTATGCTGTTTCCCATCTCGGGAGTAAGT 1950
        || |||||||| ||||| || | ||||||||||||||| || |||||||
hh01510  800 ACCTGTTTCTACGGATAACACATTTGCTGTTTCCCATCTTGGTAGTAAGT 849
        P V S T D N T F A V S H L G S K Y

     1951 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2000
         N S L D L R I G L E E R S S M A 
mbg01260 1951 ACAATAGTTTAGACTTGAGAATAGGTTTGGAGGAAAGAAGCAGTATGGCA 2000
        |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| || ||||||
hh01510  850 ACAATAGTTTAGACTTGAGAATAGGTTTGGAGGAAAGAAGTAGCATGGCA 899
         N S L D L R I G L E E R S S M A 

     2001 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2050
        S S P I S S I S A D S F Y A D I D 
mbg01260 2001 AGCAGTCCAATATCAAGCATATCTGCAGACTCCTTCTATGCAGACATTGA 2050
        ||||||||||||||||||||||||||||| || ||||||||||| |||||
hh01510  900 AGCAGTCCAATATCAAGCATATCTGCAGATTCTTTCTATGCAGATATTGA 949
        S S P I S S I S A D S F Y A D I D 

     2051 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2100
        H H T S R N Y V L I D D I G D I T
mbg01260 2051 CCACCATACTTCAAGGAATTATGTCCTAATAGATGACATTGGAGACATTA 2100
        ||||||||| || | |||||||||||||| || ||||||||||| || |
hh01510  950 TCACCATACTCCACGAAATTATGTCCTAATTGACGACATTGGAGAGATCA 999
        H H T P R N Y V L I D D I G E I T

     2101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2150
         K G T A A L S S A F S L H E K D 
mbg01260 2101 CCAAAGGGACAGCAGCTTTGAGCTCTGCATTTAGTCTCCATGAAAAGGAT 2150
        ||||||| ||||| || || ||| | |||||||| || ||||||||||||
hh01510  1000 CCAAAGGAACAGCGGCATTAAGCACCGCATTTAGCCTTCATGAAAAGGAT 1049
         K G T A A L S T A F S L H E K D 

     2151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2200
        L S K T D R L L R T T E T R R S Q 
mbg01260 2151 CTGTCCAAAACAGATCGTCTCCTTAGAACCACTGAGACACGGAGGTCTCA 2200
        ||||| |||||||| ||||||||| |||||||||||||||| |||||||
hh01510  1050 CTGTCAAAAACAGACCGTCTCCTTCGAACCACTGAGACACGCCGGTCTCA 1099
        L S K T D R L L R T T E T R R S Q 

     2201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2250
        E V T D F L A P L Q T S S R L H S
mbg01260 2201 AGAAGTGACAGACTTCCTAGCGCCTTTGCAGACTTCCTCCAGACTGCATA 2250
        |||||||||||| |||||||| ||||| ||| ||||||| ||| ||||||
hh01510  1100 AGAAGTGACAGATTTCCTAGCACCTTTACAGTCTTCCTCTAGATTGCATA 1149
        E V T D F L A P L Q S S S R L H S

     2251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2300
         Y V K A E E D S M E D P Y E L K 
mbg01260 2251 GCTATGTGAAGGCAGAGGAGGATTCGATGGAGGATCCTTATGAGTTAAAG 2300
        | ||||||||||| ||||| || | |||||||||||||| |||||||||
hh01510  1150 GTTATGTGAAGGCGGAGGAAGACCCAATGGAGGATCCTTACGAGTTAAAG 1199
         Y V K A E E D P M E D P Y E L K 

     2301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2350
        L L K H Q I K Q E F R R G T E S L 
mbg01260 2301 CTTCTGAAACATCAGATTAAGCAAGAATTCCGTAGGGGCACAGAGAGCTT 2350
        |||||||||||||||||||| || ||||| ||||| || |||||||||||
hh01510  1200 CTTCTGAAACATCAGATTAAACAGGAATTTCGTAGAGGGACAGAGAGCTT 1249
        L L K H Q I K Q E F R R G T E S L 

     2351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2400
        D H L A G L S H Y Y H A D T S Y R
mbg01260 2351 AGATCACCTTGCTGGTCTCTCACATTATTACCATGCTGATACTAGCTATA 2400
        |||||||||||||||||| || |||||||||||||||||||||||||| |
hh01510  1250 AGATCACCTTGCTGGTCTTTCTCATTATTACCATGCTGATACTAGCTACA 1299
        D H L A G L S H Y Y H A D T S Y R

     2401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2450
         H F P K S E K Y S I S R L T L E 
mbg01260 2401 GACACTTCCCCAAGTCTGAAAAGTATAGCATCAGTAGACTCACCCTGGAA 2450
        |||| || || || ||||| ||||||||||||||||||||||| || |||
hh01510  1300 GACATTTTCCAAAATCTGAGAAGTATAGCATCAGTAGACTCACACTTGAA 1349
         H F P K S E K Y S I S R L T L E 

     2451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2500
        K Q A A K Q L P A A I L Y Q K Q S 
mbg01260 2451 AAACAAGCTGCCAAACAATTGCCTGCAGCCATACTTTACCAAAAGCAATC 2500
        |||||||| || |||||| |||| |||||||||||||| |||||||| ||
hh01510  1350 AAACAAGCAGCAAAACAACTGCCAGCAGCCATACTTTATCAAAAGCAGTC 1399
        K Q A A K Q L P A A I L Y Q K Q S 

     2501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2550
        K H K K A L I D P K M S K F S P I
mbg01260 2501 AAAGCATAAGAAAGCATTAATTGACCCTAAAATGTCTAAGTTTTCACCTA 2550
        ||||||||||||| || ||||||||||||||||||| || ||||||||||
hh01510  1400 AAAGCATAAGAAATCACTAATTGACCCTAAAATGTCAAAATTTTCACCTA 1449
        K H K K S L I D P K M S K F S P I

     2551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2600
         Q E S R D L E P D Y P T Y L S S 
mbg01260 2551 TTCAAGAAAGTAGAGACCTTGAACCTGACTATCCCACTTACTTGAGTTCT 2600
        |||||||||||||||||||||||||||| ||| | | || ||| ||||
hh01510  1450 TTCAAGAAAGTAGAGACCTTGAACCTGATTATTCAAGCTATATGACTTCT 1499
         Q E S R D L E P D Y S S Y M T S 

     2601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2650
        S T S S I G G I S S R A R L L Q D 
mbg01260 2601 AGCACTTCGTCCATTGGTGGTATTTCTTCTAGGGCAAGGCTTCTTCAAGA 2650
        |||||||| || |||||||| ||||| || ||||||||||| ||||||||
hh01510  1500 AGCACTTCATCTATTGGTGGCATTTCCTCCAGGGCAAGGCTCCTTCAAGA 1549
        S T S S I G G I S S R A R L L Q D 

     2651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2700
        D I T F G L R K N I T D Q Q K F M
mbg01260 2651 TGATATCACATTTGGCCTCAGAAAAAATATTACAGATCAACAAAAATTCA 2700
        ||| ||||| |||||||||||||||||||||||||| ||||||||||| |
hh01510  1550 TGACATCACTTTTGGCCTCAGAAAAAATATTACAGACCAACAAAAATTTA 1599
        D I T F G L R K N I T D Q Q K F M

     2701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2750
         G S S L G S G L G T L G N T I R 
mbg01260 2701 TGGGTTCATCACTTGGGTCAGGACTGGGCACGTTAGGAAATACCATCCGG 2750
        |||| || || ||||| ||||||||||||| |||||||||||||| || 
hh01510  1600 TGGGATCTTCTCTTGGCACAGGACTGGGCACATTAGGAAATACCATACGC 1649
         G S S L G T G L G T L G N T I R 

     2751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2800
        S A L Q D E A D K P Y S S G S R S 
mbg01260 2751 TCGGCTCTACAGGATGAAGCAGATAAGCCATACAGCAGTGGGAGCAGGTC 2800
        || ||||| ||||||||||| |||||||||||||| ||||| ||||||||
hh01510  1650 TCAGCTCTGCAGGATGAAGCGGATAAGCCATACAGTAGTGGCAGCAGGTC 1699
        S A L Q D E A D K P Y S S G S R S 

     2801 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2850
        R P S S R P S S V Y G L D L S I K
mbg01260 2801 CAGGCCTTCCTCTAGGCCTTCCTCTGTCTATGGGCTTGATTTATCAATTA 2850
        ||| |||||||| || ||||||||||||||||||||||||||||||||||
hh01510  1700 CAGACCTTCCTCCAGACCTTCCTCTGTCTATGGGCTTGATTTATCAATTA 1749
        R P S S R P S S V Y G L D L S I K

     2851 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2900
         R D S S S S S L R L K A Q E A E 
mbg01260 2851 AGAGGGATTCTTCCAGCTCATCACTAAGATTGAAAGCTCAAGAGGCTGAA 2900
        | ||||||||||| ||||| || |||||| ||||||||||||||||||||
hh01510  1750 AAAGGGATTCTTCTAGCTCTTCCCTAAGACTGAAAGCTCAAGAGGCTGAA 1799
         R D S S S S S L R L K A Q E A E 

     2901 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2950
        A L D V S F G H S S S S A R T K P 
mbg01260 2901 GCTCTGGATGTCTCTTTTGGCCATTCTTCATCTTCTGCCAGAACTAAGCC 2950
        ||||| ||||| || ||| | ||| | ||||| |||||||||||||||||
hh01510  1800 GCTCTAGATGTTTCCTTTAGTCATGCATCATCCTCTGCCAGAACTAAGCC 1849
        A L D V S F S H A S S S A R T K P 

     2951 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3000
        T S L P I S Q S R G R I P I V A Q
mbg01260 2951 CACCAGCTTACCAATCAGCCAGAGTAGAGGAAGAATACCAATTGTGGCCC 3000
        ||||| || ||||| || || ||||||||||||||||||||||||||||
hh01510  1850 GACCAGTTTGCCAATTAGTCAAAGTAGAGGAAGAATACCAATTGTGGCCC 1899
        T S L P I S Q S R G R I P I V A Q

     3001 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3050
         N S E E E S P L S P V G Q P M G 
mbg01260 3001 AGAATTCAGAAGAAGAAAGTCCACTAAGTCCTGTTGGCCAGCCAATGGGA 3050
        ||||||| ||||||||||| ||||| ||||||||||||||||||||||||
hh01510  1900 AGAATTCTGAAGAAGAAAGCCCACTCAGTCCTGTTGGCCAGCCAATGGGA 1949
         N S E E E S P L S P V G Q P M G 

     3051 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3100
        M A R A A A G P L P P I S A D T R 
mbg01260 3051 ATGGCCAGGGCTGCAGCTGGACCTTTGCCGCCCATATCTGCAGATACAAG 3100
        ||||||||||||||||||||||| |||| || ||||||||||| || ||
hh01510  1950 ATGGCCAGGGCTGCAGCTGGACCCCTGCCACCAATATCTGCAGACACCAG 1999
        M A R A A A G P L P P I S A D T R 

     3101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3150
        D Q F G S S H S L P E V Q Q H M R
mbg01260 3101 GGATCAATTTGGATCAAGTCACTCATTGCCTGAAGTTCAGCAACACATGA 3150
        |||||| ||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||
hh01510  2000 GGATCAGTTTGGATCAAGCCACTCATTGCCTGAAGTTCAGCAACACATGA 2049
        D Q F G S S H S L P E V Q Q H M R

     3151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3200
         E E S R T R G Y D R D I A F I M 
mbg01260 3151 GAGAAGAGTCACGGACAAGGGGTTATGACCGTGATATAGCATTCATCATG 3200
        | ||||| |||||||| | || ||||||||||| |||||||||||||||
hh01510  2050 GGGAAGAATCACGGACTCGAGGCTATGACCGTGACATAGCATTCATCATG 2099
         E E S R T R G Y D R D I A F I M 

     3201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3250
        D D F Q H A M S D S E          
mbg01260 3201 GATGACTTCCAACATGCTATGTCTGACAGTGAAGTTGCGGTTGCAATGTA 3250
        ||||||||||||||||| ||||| |||||||          
hh01510  2100 GATGACTTCCAACATGCCATGTCAGACAGTG................... 2130
        D D F Q H A M S D S E          

     3251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3300
                   A Y H L R R E E T D
mbg01260 3251 TGATGTTTCCTTGGTCCCCAAAGCCTATCACTTGCGTCGGGAGGAAACGG 3300
                  |||||||||| ||||||| |||||||| |
hh01510  2131 ....................AAGCCTATCATCTGCGTCGTGAGGAAACAG 2160
                   A Y H L R R E E T D

     3301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3350
         W F D K P R E S R L E N G H G L 
mbg01260 3301 ATTGGTTTGATAAACCCAGGGAGTCTCGGTTGGAAAATGGCCATGGTCTG 3350
        |||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||| |||||||||
hh01510  2161 ATTGGTTTGATAAACCCAGGGAGTCTCGTTTGGAAAATGGACATGGTCTG 2210
         W F D K P R E S R L E N G H G L 

     3351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3400
        D R K L P E R L V H S R P L S Q H 
mbg01260 3351 GATCGGAAACTGCCAGAAAGACTGGTTCACTCTAGACCCCTCAGTCAACA 3400
        || || |||||||| |||||| |||| ||||||||||| |||||||||||
hh01510  2211 GACCGAAAACTGCCGGAAAGATTGGTCCACTCTAGACCACTCAGTCAACA 2260
        D R K L P E R L V H S R P L S Q H 

     3401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3450
        Q E Q I L Q M N G K T M H Y I F P
mbg01260 3401 TCAAGAGCAAATTCTGCAGATGAATGGGAAGACAATGCACTACATCTTTC 3450
        ||||||||||||| | |||||||| ||||| || ||||||||||||||||
hh01510  2261 TCAAGAGCAAATTATACAGATGAACGGGAAAACTATGCACTACATCTTTC 2310
        Q E Q I I Q M N G K T M H Y I F P

     3451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3500
         H A R I K I T R D S K D H T V S 
mbg01260 3451 CTCATGCAAGGATAAAAATAACCAGAGACTCTAAGGATCACACAGTTTCA 3500
        |||| ||||||||||||||||| |||||||| ||||||||||||||||||
hh01510  2311 CTCACGCAAGGATAAAAATAACAAGAGACTCAAAGGATCACACAGTTTCA 2360
         H A R I K I T R D S K D H T V S 

     3501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3550
        G N G L G I R I V G G K E I P G H 
mbg01260 3501 GGTAATGGGCTAGGAATTAGAATTGTTGGTGGTAAAGAAATTCCTGGACA 3550
        |||||||| |||||||||||||||| |||||||||||||| || |||||
hh01510  2361 GGTAATGGATTAGGAATTAGAATTGTGGGTGGTAAAGAAATCCCGGGACA 2410
        G N G L G I R I V G G K E I P G H 

     3551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3600
        S G E I G A Y I A K I L P G G S A
mbg01260 3551 TAGTGGAGAAATTGGAGCCTATATTGCTAAGATTCTTCCTGGTGGAAGTG 3600
        ||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||| |||||||
hh01510  2411 TAGTGGAGAAATTGGAGCCTATATTGCCAAGATTCTTCCTGGGGGAAGTG 2460
        S G E I G A Y I A K I L P G G S A

     3601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3650
         E H S G K L I E G M Q V L E W N 
mbg01260 3601 CAGAACACTCAGGGAAACTTATAGAAGGGATGCAAGTTTTGGAATGGAAT 3650
        | ||||| | ||||| ||||| |||||||||||||| ||||||||||||
hh01510  2461 CGGAACAGACGGGGAAGCTTATGGAAGGGATGCAAGTATTGGAATGGAAT 2510
         E Q T G K L M E G M Q V L E W N 

     3651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3700
        G I P L T S K T Y E E V Q S I I N 
mbg01260 3651 GGAATCCCGTTAACTTCTAAAACATATGAAGAAGTACAGAGCATCATTAA 3700
        ||||| || || ||||||||||||||||||||||| ||||| ||||||| 
hh01510  2511 GGAATTCCCTTGACTTCTAAAACATATGAAGAAGTTCAGAGTATCATTAG 2560
        G I P L T S K T Y E E V Q S I I S 

     3701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3750
        Q Q S G E A E I C V R L D L N M L
mbg01260 3701 TCAGCAAAGTGGGGAAGCAGAAATATGTGTAAGACTGGACCTCAATATGT 3750
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
hh01510  2561 TCAGCAAAGTGGGGAAGCAGAAATATGTGTAAGACTGGACCTCAATATGC 2610
        Q Q S G E A E I C V R L D L N M L

     3751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3800
         S D S E N P Q H L E L H E P P K 
mbg01260 3751 TGTCAGACTCGGAAAATCCACAGCATCTGGAACTTCATGAGCCACCAAAA 3800
        | ||||| || |||||| | ||||||||||||||||||||||||||||||
hh01510  2611 TATCAGATTCTGAAAATTCCCAGCATCTGGAACTTCATGAGCCACCAAAA 2660
         S D S E N S Q H L E L H E P P K 

     3801 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3850
        V V D K A K S P G V D P K Q L A A 
mbg01260 3801 GTTGTGGATAAGGCAAAGTCTCCAGGCGTGGATCCCAAGCAGCTGGCGGC 3850
        | |||||||||||| || || ||||| || ||||| |||||| |||| ||
hh01510  2661 GCTGTGGATAAGGCGAAATCCCCAGGGGTTGATCCTAAGCAGTTGGCAGC 2710
        A V D K A K S P G V D P K Q L A A 

     3851 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3900
        E L Q K V S L Q Q S P L V M S S V
mbg01260 3851 AGAGCTGCAGAAAGTCTCACTCCAGCAGTCCCCACTGGTCATGTCATCAG 3900
        ||| || ||||| || ||||| |||||||| || ||||| |||||||||
hh01510  2711 AGAACTCCAGAAGGTTTCACTACAGCAGTCACCGCTGGTTCTGTCATCAG 2760
        E L Q K V S L Q Q S P L V L S S V

     3901 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3950
         V E K G A H A H S G P T S A G S 
mbg01260 3901 TTGTGGAGAAAGGGGCTCATGCTCACTCAGGTCCCACATCGGCAGGATCC 3950
        |||| || ||||| |||||| ||| |||||||| ||||| |||||||||
hh01510  2761 TTGTTGAAAAAGGATCTCATGTTCATTCAGGTCCTACATCAGCAGGATCC 2810
         V E K G S H V H S G P T S A G S 

     3951 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4000
        S S V P S P G Q P G S P S V S K K 
mbg01260 3951 AGTTCTGTTCCCAGCCCCGGGCAGCCAGGGTCACCTTCAGTAAGCAAAAA 4000
        ||||| ||||||||||| ||||| |||||||| || ||||| ||||||||
hh01510  2811 AGTTCCGTTCCCAGCCCTGGGCAACCAGGGTCCCCCTCAGTGAGCAAAAA 2860
        S S V P S P G Q P G S P S V S K K 

     4001 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4050
        K H G G S K P T D V S K T A S H P
mbg01260 4001 GAAGCACGGCGGCAGCAAGCCTACTGATGTGTCCAAGACTGCCTCTCACC 4050
        |||||||||| ||||||||||||| ||||  | ||| || |||||| |
hh01510  2861 GAAGCACGGCAGCAGCAAGCCTACCGATGGAACAAAGGTTGTCTCTCATC 2910
        K H G S S K P T D G T K V V S H P

     4051 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4100
         I T G E I Q L Q I N Y D L G N L 
mbg01260 4051 CAATTACAGGAGAGATTCAGCTTCAAATCAACTACGATCTTGGAAATCTT 4100
        ||||||||||||| |||||||||||||| ||||| |||||||||||||| 
hh01510  2911 CAATTACAGGAGAAATTCAGCTTCAAATTAACTATGATCTTGGAAATCTC 2960
         I T G E I Q L Q I N Y D L G N L 

     4101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4150
        I I H I L Q A R N L V P R D N N G 
mbg01260 4101 ATAATACATATTCTTCAAGCAAGAAACCTGGTCCCCAGAGACAACAATGG 4150
        |||||||||||||| ||||||||||| || || || |||||||||||||
hh01510  2961 ATAATACATATTCTCCAAGCAAGAAATCTTGTTCCTCGAGACAACAATGG 3010
        I I H I L Q A R N L V P R D N N G 

     4151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4200
        Y S D P F V K V Y L L P G R G Q V
mbg01260 4151 CTACTCGGACCCATTTGTGAAGGTGTACCTACTTCCAGGACGAGGTCAAG 4200
        || || ||||| |||||||| |||||||| |||||||| |||||||||
hh01510  3011 TTATTCTGACCCTTTTGTGAAAGTGTACCTTCTTCCAGGGAGAGGTCAAG 3060
        Y S D P F V K V Y L L P G R G Q V

     4201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4250
         M V V Q N A S V E Y K R R T K Y 
mbg01260 4201 TCATGGTTGTCCAGAATGCAAGTGTTGAGTACAAGAGAAGGACTAAATAT 4250
        |||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||| ||
hh01510  3061 TCATGGTTGTCCAGAATGCAAGTGCTGAGTACAAGAGAAGGACTAAACAT 3110
         M V V Q N A S A E Y K R R T K H 

     4251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4300
        V Q K S L N P E W N Q T V I Y K S 
mbg01260 4251 GTCCAGAAAAGTCTTAATCCCGAGTGGAATCAAACAGTAATTTATAAAAG 4300
        |||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||
hh01510  3111 GTCCAGAAAAGTCTTAATCCTGAGTGGAATCAAACAGTAATTTATAAAAG 3160
        V Q K S L N P E W N Q T V I Y K S 

     4301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4350
        I S M E Q L M K K T L E V T V W D
mbg01260 4301 TATTTCCATGGAGCAGCTCATGAAGAAGACCTTGGAGGTGACAGTTTGGG 4350
        |||||||||||| ||||||| |||||| || ||||||||||||||||||
hh01510  3161 TATTTCCATGGAACAGCTCAAGAAGAAAACACTGGAGGTGACAGTTTGGG 3210
        I S M E Q L K K K T L E V T V W D

     4351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4400
         Y D R F S S N D F L G E V L I D 
mbg01260 4351 ATTATGATAGATTCTCATCCAACGACTTCCTTGGAGAGGTATTGATTGAT 4400
        ||||||||||||| |||||||||||||||||||| |||||||||||||||
hh01510  3211 ATTATGATAGATTTTCATCCAACGACTTCCTTGGGGAGGTATTGATTGAT 3260
         Y D R F S S N D F L G E V L I D 

     4401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4450
        L S S T S H L D N T P R W Y P L K 
mbg01260 4401 TTATCTAGCACATCTCATCTGGACAACACTCCTCGGTGGTATCCGCTGAA 4450
        ||||||||||||||||| || || |||||||| |||||||||| || ||
hh01510  3261 TTATCTAGCACATCTCACCTCGATAACACTCCAAGGTGGTATCCTCTCAA 3310
        L S S T S H L D N T P R W Y P L K 

     4451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4500
        E Q T E S I E H G K S H S S Q N S
mbg01260 4451 AGAACAGACTGAAAGCATTGAGCATGGCAAGTCTCACTCCAGTCAAAACA 4500
        ||||||||||||||||||||| |||||||||||||| |||||||| | ||
hh01510  3311 AGAACAGACTGAAAGCATTGATCATGGCAAGTCTCATTCCAGTCAGAGCA 3360
        E Q T E S I D H G K S H S S Q S S

     4501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4550
         Q Q S P K P S V I K S R S H G I 
mbg01260 4501 GCCAGCAGTCCCCAAAGCCCTCTGTGATCAAAAGCAGAAGCCACGGTATC 4550
        ||||||||||||||||||| ||||| ||||||||||||||||| ||||||
hh01510  3361 GCCAGCAGTCCCCAAAGCCATCTGTTATCAAAAGCAGAAGCCATGGTATC 3410
         Q Q S P K P S V I K S R S H G I 

     4551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4600
        F P D P S K D M Q V P T I E K S H 
mbg01260 4551 TTCCCCGACCCATCCAAGGATATGCAGGTTCCCACCATTGAGAAATCCCA 4600
        ||||| |||||||| ||||| |||||||||||||||||||||||||||||
hh01510  3411 TTCCCTGACCCATCAAAGGACATGCAGGTTCCCACCATTGAGAAATCCCA 3460
        F P D P S K D M Q V P T I E K S H 

     4601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4650
        S S P G S S K S S S E G H L R S H
mbg01260 4601 CAGTAGTCCTGGTAGTTCAAAATCATCATCTGAAGGCCATCTCCGATCTC 4650
        |||||||||||||| |||||||||||||| |||||||||||||| ||||
hh01510  3461 TAGTAGTCCTGGTAGCTCAAAATCATCATCAGAAGGCCATCTCCGTTCTC 3510
        S S P G S S K S S S E G H L R S H

     4651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4700
         G P S R S Q S K T S V A Q T H L 
mbg01260 4651 ATGGACCATCTCGCAGTCAAAGCAAAACCAGTGTCGCCCAGACCCACCTG 4700
        ||||||||||||||||||||||||||||||| ||| | ||||||||||||
hh01510  3511 ATGGACCATCTCGCAGTCAAAGCAAAACCAGCGTCACTCAGACCCACCTG 3560
         G P S R S Q S K T S V T Q T H L 

     4701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4750
        E D A G A A I A A A E A A V Q Q L 
mbg01260 4701 GAAGATGCAGGGGCGGCCATAGCCGCAGCTGAAGCCGCTGTGCAGCAACT 4750
        |||||||||||||| |||||||| || || ||||| || ||||| |||||
hh01510  3561 GAAGATGCAGGGGCTGCCATAGCTGCTGCCGAAGCTGCCGTGCAACAACT 3610
        E D A G A A I A A A E A A V Q Q L 

     4751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4800
        R I Q P S K R R K *           
mbg01260 4751 CCGCATTCAACCAAGTAAAAGACGCAAATAAATTCCTCAGCATGGCAGCT 4800
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hh01510  3611 CCGCATTCAACCAAGTAAAAGACGCAAATAAATTCCTCAGCATGGCAGCT 3660
        R I Q P S K R R K *           

     4801 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4850
mbg01260 4801 TAATGTTCATCTGTTGCCTTCCTCTCCCGCTGTCTTTCTCCATTTGCTTT 4850
        |||||||||||||||||||| || ||| |||||| || | ||||||||
hh01510  3661 TAATGTTCATCTGTTGCCTTTCTTTCCTGCTGTCCTTTCCTGTTTGCTTT 3710

     4851 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4900
mbg01260 4851 CTGTTTTTTGGCATCCCTGCTCACTCTGT..TCTGTCCTTTTGTCTGTGT 4898
        | |||||    | |||||||| |||| ||||||| |||||||||||
hh01510  3711 CAGTTTTCAACATCCTCTGCTCACCCTGTTCTCTGTCCCTTTGTCTGTGT 3760

     4901 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4950
mbg01260 4899 AAGAACAGTATCAACATATAAATATGCTCTTCTTTTAGTTCCTCTTGGTT 4948
        |||||| ||| || | || |||||||||          |
hh01510  3761 AAGAACGATATAAATACATTAATATGCTC....................T 3790

     4951 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5000
mbg01260 4949 TTTTCTGTTTTGTTTTTTTAATTTACATAGACTGCAATAAAACTGGCTGT 4998
        || |  ||  ||||||| |||||||||||||| |||||||||||||||
hh01510  3791 TTCTTATTTAGATTTTTTTTATTTACATAGACTGAAATAAAACTGGCTGT 3840

     5001 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5050
mbg01260 4999 TTCTCCTTTGTTTCCACCATCCATCCAACCTGGCTCATAGTATTTGGTAG 5048
        |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||| || 
hh01510  3841 TTCTCCTTTGTTTCCACCATCCATCCAACCTGGCTCATAGCATTTGATA. 3889

     5051 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5100
mbg01260 5049 CCGTGTCCGTGAAGTTTGCAGGCAAAGCAGTGTTGTGTGTC..TTTTGTG 5096
        | ||||| |||| ||||| | |||||||| ||||||||||| |||||| 
hh01510  3890 CAGTGTCTGTGATGTTTGGAAGCAAAGCAATGTTGTGTGTCCTTTTTGTT 3939

     5101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5150
mbg01260 5097 TGCACTTCCTTCTCCTTTAAAACACAGGAATTATAAGCACAAGGGACTGC 5146
        ||| |||  | || |||| || |||| ||||||||||||||| | ||||
hh01510  3940 TGCGCTTAAATATCTTTTAGAATACAGAAATTATAAGCACAAGTGGCTGC 3989

     5151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5200
mbg01260 5147 CAGTTTTCTAGCATTATCCCCAGTAGAGCAACCATGGACACACACACACA 5196
        |||||||| || | |  ||| | | ||  ||       
hh01510  3990 CAGTTTTCCAGGACTTATACCAAAAAAAAAAAAGTG.............. 4025

     5201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5250
mbg01260 5197 CACACACACACACACACACACACACACACATTTACATCAGGTTAGCAATG 5246
                |||||| | |  ||||| | ||| || ||||| 
hh01510  4026 ................CACACATATAAGTATTTAGAGCAGATTTGCAATT 4059

     5251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5300
mbg01260 5247 AGATACTTGGACTTGGAAACATTCAACA..TTTGAGCAGATGCTTAGTGA 5294
        |||| |||| | || ||||| |||| | | | ||||| | || || 
hh01510  4060 AGATTCTTGTATCTGAAAACACTCAAAAAGTCTAGGCAGAAG.ATAATGC 4108

     5301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5350
mbg01260 5295 GACCAACAGTCAA.ATCTAGAACCTAGGGTGAAAAGCCATCTGAGGCAAT 5343
        |||||||||||| |||||||||| || |||||||||| | | | | 
hh01510  4109 AACCAACAGTCAACTTCTAGAACCTTGGAGGAAAAGCCATTTCAAGACAG 4158

     5351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5400
mbg01260 5344 GTTTAAAAAAGAATA.............CGTGCAAAAAGGAGCTTTCCAT 5380
         | |||| | ||       |  | | | ||||||||||
hh01510  4159 TGCTTTAAAACACTAACAAATTTTGCTTCTGAAATATGGTAGCTTTCCAT 4208

     5401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5450
mbg01260 5381 GTG...........TTTCTCCTGAAGAACATGTGCAGAGATTTGTAT... 5416
        |||       ||| ||||| || |||| ||| | | |||  
hh01510  4209 GTGCAAAAAATTGTAGTCTTCTGAAAAATCTGTGAAGAAAATCTTATTTC 4258

     5451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5500
mbg01260 5417 ........TCTCAAAACTACGTATTTTTCCTATGCATATTCGCTGATGTT 5458
            || |||||||| |  || |||  ||| || |||| 
hh01510  4259 TTACATTCTCAAAAAACTACATTAAATTAATATATGTATAAGCATATGTG 4308

     5501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5550
mbg01260 5459 TTAAGGCAATGTAATCTCAGTGAGGACCATTGTCTGGTCCACTCTGTTAG 5508
        |||||||||| || |||| |||||| ||  | |||||| |||||| |
hh01510  4309 ATAAGGCAATGCAACCTCACTGAGGAGCACAATTGGGTCCATTCTGTTGG 4358

     5551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5600
mbg01260 5509 ATCACACTTTGTACAGAAGTTTACAAATTA...TTATTTTTTTTTATCTG 5555
        |||||||||||||  |  | | |||  |||||||| | | | 
hh01510  4359 ATCACACTTTGTATGTGATGACAGATTTTACAGATATTTTTTCTAACCAT 4408

     5601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5650
mbg01260 5556 TGGAATGTTTTCAGCGTCAAGAAGTGCCATATCTAGTAG.TTTTAGTCAA 5604
        |||||      |||||| | | || ||| |||| | | ||||||
hh01510  4409 TGGAA..........ATCAAGATATACTATGTCTGGTAGCTATAAGTCAA 4448

     5651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5700
mbg01260 5605 TTAAAGTCTAGCCATTGACTTGTCTTAATCGATGAGT.....TTTCATTC 5649
        | ||| | || | |||||| | |||||| | || |   ||||||| 
hh01510  4449 TCAAATTATAACAATTGACCTATCTTAACTGCTGTATTTTCATTTCATTT 4498

     5701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5750
mbg01260 5650 ATGAAATTTT......CTGATATAATTCTATAAAAACCT........... 5682
        ||||| |||    |||||||||| ||||||||| |      
hh01510  4499 GTGAAAATTTAGTCGATTGATATAATTATATAAAAACTTAATATGTGCAA 4548

     5751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5800
mbg01260 5683 .........GGCTACAGGCACATTGTCAATTCCAAGAGGCGTCGGCCAGG 5723
              | ||| || ||| | ||| || |||| | ||||||
hh01510  4549 ATATTTCACAAATGTAGGTACCCTGTTACTTCTAAAAGGCATTAGCCAGG 4598

     5801 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5850
mbg01260 5724 TCATGGAGATAGTGTGTCATTTTCTTCATCCCTCTAGTCCTCA.TTCCCA 5772
         ||||||||||  | || ||| |||| | |||||| ||| || | |
hh01510  4599 CAATGGAGATAGATCATTGTTCTCTCCATCTCCCTAGTCATCATTTTCAA 4648

     5851 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5900
mbg01260 5773 GGAAACAGCCAGTTTTAATCCCCTTCAGTGCTGTGCATGTGGTATCATTT 5822
        ||||||||||||||||| |||||| ||||||||||||||||| ||||||
hh01510  4649 AGAAACAGCCAGTTTTAAACCCCTTTAGTGCTGTGCATGTGGTGTCATTT 4698

     5901 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5950
mbg01260 5823 TGGCATCTGACAACACA....GTTTAAAGAGAGCAAAAGCACACTTCTGT 5868
        |||||| ||| ||||||   |||||| |||||||||| |||||||||
hh01510  4699 TGGCATTTGAAAACACAACCTATTTAAATAGAGCAAAAGAGCACTTCTGT 4748

     5951 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6000
mbg01260 5869 TTGCATGAATAACATTTAAGCTGGTTCCATCTGAGGATAC..ACTCTGGG 5916
        |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||
hh01510  4749 TTGCATGAATAACATTTAAGCTGGTTCCATCTGAGGATACATACTCTGGG 4798

     6001 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6050
mbg01260 5917 TTTCCATTTCACCCACACTGCCACAGCAGCACATAAAAGCGGTCAGTGTA 5966
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||
hh01510  4799 TTTCCATTTCACCCACACTGCCACAGCAGCACATAAAAGCGGTCAGTCTA 4848

     6051 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6100
mbg01260 5967 ATCATGCCAGGAAGCAGCACAGGCACAGCATAGCAGGCGTCCTCCCCATT 6016
        |||||||||||||||||||||| |||||||||||||| ||||||||||||
hh01510  4849 ATCATGCCAGGAAGCAGCACAGACACAGCATAGCAGGAGTCCTCCCCATT 4898

     6101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6150
mbg01260 6017 CAAAGAACTCAGTCTGATAATCTGCCTCCACCAGCCAATGGCAACCAAGA 6066
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hh01510  4899 CAAAGAACTCAGTCTGATAATCTGCCTCCACCAGCCAATGGCAACCAAGA 4948

     6151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6200
mbg01260 6067 CCAAAGCCAGCTAGCCCTCAGGAAGGTGATGTCCGATGGACCAGTCAAAC 6116
        ||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||| |
hh01510  4949 CCAAAGCCAGCTAGCCCTCAGGAAGGTGATGTCTGATGGACCAGTCAAGC 4998

     6201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6250
mbg01260 6117 CAGAAGGAGGTGAGCAGAAAGGCCCTGTTCAAAGCACACAGCAAGAACGT 6166
        |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
hh01510  4999 CAGAAGGAGGTGAGCAGAAAGGCCCTGTTCAAAGCACACAGCAAGAACAT 5048

     6251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6300
mbg01260 6167 GCCCCCAAATTTAAAGCTCTCATCCCTAATACTTAGAGATTGTCTAATGA 6216
         |||||||||||||||||||||| |||| ||||||||||||| || |
hh01510  5049 ..CCCCAAATTTAAAGCTCTCATCTTTAATTTTTAGAGATTGTCTGATAA 5096

     6301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6350
mbg01260 6217 AATATGTTTATCCCCTTTTTAATGTGCTTTTGTGGGCATGGCATTTTAGG 6266
        ||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||| |||
hh01510  5097 AATATGTTTATCCACTTTTTAATGTGCTTTTGTGGGCATGGCATTTCAGG 5146

     6351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6400
mbg01260 6267 ATTTCATCATCACCGTGTAAGTCCCAAGATCAGTCCCATATTATATTGAC 6316
        | |||||||||||| |||||||||||||||||||||| || |||||||||
hh01510  5147 ACTTCATCATCACCATGTAAGTCCCAAGATCAGTCCCGTAATATATTGAC 5196

     6401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6450
mbg01260 6317 TACAGTGATTTGTATTTTTCTATGCAATGGGTGTCTTTTGACATTTGTTG 6366
        |||||||||||||||||||||||||| |||| ||||||||| |||||||
hh01510  5197 TACAGTGATTTGTATTTTTCTATGCACTGGGCATCTTTTGACTTTTGTTG 5246

     6451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6500
mbg01260 6367 AAAAATAGTTTAACGGTATTCTTATTGCAGAATGGAATGCATGCTACTAA 6416
         |||||| ||||| ||||| ||||||||||||||||||||||||||||
hh01510  5247 GGAAATAGATTAACAATATTCATATTGCAGAATGGAATGCATGCTACTAA 5296

     6501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6550
mbg01260 6417 CCTAGTCTGTTTAAGCATGACTATAAAATATGTTGCATTGTGATAAAAGT 6466
        |||| |||||| |||||||||||| ||||||||| |||||||||||||||
hh01510  5297 CCTAATCTGTTCAAGCATGACTAT.AAATATGTTTCATTGTGATAAAAGT 5345

     6551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6600
mbg01260 6467 TTCCATTGCTCACAATTCAAGTTAGCATACCCATTGAAATGTAGATCAGT 6516
        || |||||||||| ||||||||||| |||| ||| ||||| |||||||
hh01510  5346 TTAAATTGCTCACAGTTCAAGTTAGCCTACCAGTTGGAATGTGGATCAGT 5395

     6601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6650
mbg01260 6517 TTTTGTTGACTATTATTTGACATGTAAC..................ATTT 6548
        ||| ||| ||||||||| | ||||||          |||
hh01510  5396 GTTTTTTGCCTATTATTTCAAGTGTAACTTTTAAAAATTTAGTGGATTTT 5445

     6651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6700
mbg01260 6549 GGAAATGCTTAGAGGAGAGCAAAGGAAAAATTGTTAATGCACTCATTCAC 6598
        | |||| ||||||||| || ||||||||||||||||||||||||||| ||
hh01510  5446 GAAAATTCTTAGAGGAAAGTAAAGGAAAAATTGTTAATGCACTCATTTAC 5495

     6701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6750
mbg01260 6599 CTTGGCACAGAGGAAATTCTCTCCTGAGCCTACAAGCAGACATCTTCTGT 6648
        ||| || | | || ||||||| ||| ||||||| ||||||| |||  
hh01510  5496 CTTTACATGGTGAAAGTTCTCTCTTGATCCTACAAACAGACATTTTCCAC 5545

     6751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6800
mbg01260 6649 GCGTGTTACCGTAGCTGTTAAGTGTATCAGCTGTGTTGGGCATGTGAATA 6698
        |||||| || ||| ||||||||||||||| |||||||||||||||||| 
hh01510  5546 TCGTGTTTCCATAGTTGTTAAGTGTATCAGATGTGTTGGGCATGTGAATC 5595

     6801 ----+----*----+----*----+----*----+----*---- 6844
mbg01260 6699 TCCAAGTGCCTGTGTAATAAATAAAGTATCTTTATTTCATTCAT 6742
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hh01510  5596 TCCAAGTGCCTGTGTAATAAATAAAGTATCTTTATTTCATTCAT 5639