Comparison of KIAA cDNA sequences between mouse and human (KIAA1096)

<<Original sequence data>>

mouse mKIAA1096 (mbg00585)   length:  6418 bp, CDS:  188 - 5926
human  KIAA1096 (pf00402)   length:  7421 bp, CDS:   3 - 5762

In this page, the longest coding region predicted by GeneMark
was assigned as CDS for each of mouse and human KIAA cDNAs.
They were colored in green. When the CDS positions were not identical
on the aligned sequences between mouse and human cDNAs, mouse cDNA
sequence was translated based on the human CDS information.
The amino acid sequence produced here may not be identical to the
protein sequence deduced (see Description).


<<Aligned sequence information>>

----------------------------------------------------------
      region   #match #mismatch %diff
----------------------------------------------------------
DNA

5'UTR:  2913 - 2914    2    0   0.0
 CDS:  2915 - 5967  2433   480   16.5
3'UTR:  5968 - 6459   420    72   14.6

amino acid

 CDS:  2915 - 5967   797   185   18.8
----------------------------------------------------------


<<Alignment>>

       1 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 50
mbg00585   1 TGGCGGTTTGTACGGCGGTGGCTCGGGCTTTCGGGACCGAGCGGCCCTGC 50
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

      51 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 100
mbg00585  51 GGACGGTCTCTCGAGGCAATCTCCCCTCCCCTGACCCTGATCCGTCCGGG 100
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

      101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 150
mbg00585  101 GCGAGCCCCTTGGAAGCGCGCAGACTTGGTTCTCAACCCTGGCGGACTAC 150
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

      151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 200
mbg00585  151 TTTTAAGGGGTGTGTCAGGAGGTTTTGGACTAGATGAGTTTCCACCGAAA 200
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

      201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 250
mbg00585  201 TGTCGGAGAAGTCAGGCCAGAGCACAAAAGCCAAGGATGGGAAGAAGTAT 250
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

      251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 300
mbg00585  251 GCAACACTCAGTTTGTTTAACACTTACAAAGGAAAGTCCTTGGAAACACA 300
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

      301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 350
mbg00585  301 GAAGACTACAGTTGCAGCTCGACATGGGTTACAAAGTCTTGGAAAAGTTG 350
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

      351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 400
mbg00585  351 GTATTTCACGGCGAATGCCCCCACCTGCTAACCTTCCAAGTCTCAAAGCA 400
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

      401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 450
mbg00585  401 GAGAACAAAGGCAATGATCCTAATGTGAATATTGTGCCCAAAGATGGGAC 450
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

      451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 500
mbg00585  451 AGGATGGGCATCGAAACAAGAGCAACATGAAGAAGAAAAAGCACCAGAAG 500
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

      501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 550
mbg00585  501 TGTCACCAGCACAGCCCAAACCTGGGGTTGCAGCTCCCCCAGAAGTAGCA 550
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

      551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 600
mbg00585  551 CCTGCTCCCAAATCATGGGCCAGTAACAAGCAAGGTGGGCAAGGAGATGG 600
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

      601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 650
mbg00585  601 AATCCAAGTGAATAGTCAATTTCAGCAGGAATTTCCCAGTCTGCAGGCAG 650
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

      651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 700
mbg00585  651 CTGGAGATCAGGAAAAAAAAGAAAAGGAAGCAAATGATGAAAACTATGGA 700
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

      701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 750
mbg00585  701 CCTGGACCCAGTTTACGCCCTCCAAATGTTGCTTGCTGGAGAGATGGTGG 750
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

      751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 800
mbg00585  751 TAAGTGTGCTGGGTCACCTTCCTCTGATCAGGATGAAAAGCAACTTGGCC 800
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

      801 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 850
mbg00585  801 AGGATGAAAGCACGGCTATAACATCAGAACAAAATGATATTCTCAAAGTG 850
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

      851 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 900
mbg00585  851 GTAGAAAAGAGAATAGCTTGTGGTCCTCCACAGGCCAAACTGAATGGACA 900
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

      901 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 950
mbg00585  901 GCAACCTGCACTTGCTTCTCAGTATAGAGCTATGATGCCTCCATATATGT 950
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

      951 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1000
mbg00585  951 TTCAGCAGTACCCAAGGATGGCATATCCTCCTCTACATGGTCCCATGAGG 1000
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

     1001 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1050
mbg00585 1001 TTCCCACCTTCATTATCAGAAGCAAACAAAAGCCTTCGAGGAAGAGGCCC 1050
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

     1051 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1100
mbg00585 1051 TCCTCCTTCTTGGGCTTCTGAACCTGAACGCCCATCCATCCTTAGTGCAT 1100
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

     1101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1150
mbg00585 1101 CCGAACTGAAGGAGCTCGATAAATTTGATAACCTAGATGCTGAAGCAGAT 1150
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

     1151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1200
mbg00585 1151 GAAGGTTGGGCAGGTGCTCAGATGGAAGTAGATTACACAGAACAGCTGAA 1200
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

     1201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1250
mbg00585 1201 CTTCAGTGATGATGATGAGCAAGGAAGTACTAGTCCTAAAGAGAGCAGCA 1250
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

     1251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1300
mbg00585 1251 GTGAGGATCAAACTGCAAAAACACCTGAAAGCACAGAAAACCGAAAAGAA 1300
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

     1301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1350
mbg00585 1301 GTAGATGAAGCTTCCAGCACTAAATCATCTTCTCAGATACCTGCTCAGCC 1350
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

     1351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1400
mbg00585 1351 TCCAGTCACAAAAAGTCCTTATGGGAAGGGACCACCATTTAATCAGGAAC 1400
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

     1401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1450
mbg00585 1401 GTGGCCCATCTTCACACTTGCCACCACCTCCCAAGTTGCTTGCACAACAG 1450
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

     1451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1500
mbg00585 1451 CATCCCCCACCTCCAGATCGACAAATACCTGGAAGACAAGGCCCCTTTCC 1500
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

     1501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1550
mbg00585 1501 CTCTAAGCCTCCAGTACCTGATAACGATGAAATATGGAAGCAAAGACGAA 1550
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

     1551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1600
mbg00585 1551 AACAACAGTCTGAAATATCTGCAGCAGTAGAGCGTGCTCGTAAACGCCGT 1600
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

     1601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1650
mbg00585 1601 GAGGAGGAAGAGCGAAGGATGGAGGAACAGAGGAAGGCAGCGTGCGCAGA 1650
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

     1651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1700
mbg00585 1651 GAAATTGAAGCAGCTGGATGAGAAGCTCGGGATCATAGAAAAGCAGCCAT 1700
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

     1701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1750
mbg00585 1701 CTCCAGAGGAACTTAGAGAAAGGGAGAGAGAGAAGGAGCGGGAGAGAGAA 1750
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

     1751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1800
mbg00585 1751 CTTGAAAAAGAGAAAGAGCGGGAGCTTGAGAAAGAGCAGGAAAAGCAGAG 1800
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

     1801 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1850
mbg00585 1801 GGAAATGGAGAGGGCAAGACAGCAAGAGAAAGAGTTAGAACAACAGAGAG 1850
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

     1851 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1900
mbg00585 1851 AAAAGGAGCAGGAACTACAAAGGCTGAGAGAACAGGAAAAGGAGGGCGAG 1900
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

     1901 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1950
mbg00585 1901 CCAAAGGAACAGGAAAAAGAGGAAAAAGTTGAACCCCAAGAGCCTGTTGT 1950
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

     1951 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2000
mbg00585 1951 AGAGCCTGCGACAGAAAACCAAGAAAGTGAAAACAACTGCAAGAAAGAAG 2000
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

     2001 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2050
mbg00585 2001 AAGAACCAATTTTCACTAGGCAGGACAGCAATCGCAGTGAAAAGGAGACC 2050
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

     2051 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2100
mbg00585 2051 ACACAAGTGGTACAAGAAGCAGAACCTGAATCGGGGGCTCAACCTCGACC 2100
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

     2101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2150
mbg00585 2101 TGGCTATTTCAAACAGTTTCAGAAATCATTGCCACCACGATTTCAGCGTC 2150
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

     2151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2200
mbg00585 2151 AGCAGGAGCAGATGAAACAGCAACAGTGGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAG 2200
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

     2201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2250
mbg00585 2201 CAGCAAGGTGTGCTTCCACAGACTGTGCCCTCACAGCCGTCTAATGGTTC 2250
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

     2251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2300
mbg00585 2251 AGTCCCTCCTCCACCACACAGACCCCTTTACCAGCCAATGCAACCCCACC 2300
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

     2301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2350
mbg00585 2301 CTCAACATCTGGCTTCTATGGGTTTTGACCCAAGGTGGCTCATGATGCAG 2350
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

     2351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2400
mbg00585 2351 TCCTATATGGATCCTCGAATGATATCAGGAAGGCCTGCTATGGACATTCC 2400
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

     2401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2450
mbg00585 2401 ACCCATTCATCCTGGAATGATTCCTCCTAAGCCGTTAATCAGAAGAGACC 2450
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

     2451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2500
mbg00585 2451 AGATGGAAGGGTCACCTAATAGCTCTGAGTCATTTGAGCATATAGCTAGA 2500
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

     2501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2550
mbg00585 2501 TCTGCAAGAGATCATGGAATTTCACTTTCTGAACCTCGAATGATGTGGGG 2550
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

     2551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2600
mbg00585 2551 GTCAGATCCCTATCATGCTGAGCCTCAGCAGGCAGCTACTCCCAAGTCTG 2600
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

     2601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2650
mbg00585 2601 CTGAAGAAACTGGGGATGCAAGGCCTGAAACTGCAATGGACCATGAGCAT 2650
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

     2651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2700
mbg00585 2651 ATGACTGCTGCTTATCCTGTAGAACATAGTCAGTTGGAAACTCATTCAAA 2700
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

     2701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2750
mbg00585 2701 AACGGATGTTGCTAGAGACTCAACTGAAACCGAAGGACAAAAGTTTTTAA 2750
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

     2751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2800
mbg00585 2751 GCAGATCACTGGAAGATGTAAAACCTCGCCATGTTGATACAAATACTCAG 2800
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

     2801 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2850
mbg00585 2801 TCTGCTTGTTTTGATGTAATTGATCAGAAGAGCTTACCTACTTCTGCAGA 2850
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

     2851 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2900
mbg00585 2851 AGAGCGGATCTCAGCGCTAGAAAGTCAACCTGCCCGAAAAAGAAGTGTTT 2900
                                 
pf00402   1 .................................................. 1

     2901 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2950
               H A Q N A E E Q R N E P 
mbg00585 2901 CTCATGGATCTAACCATGCTCAGAATGCAGAGGAACAAAGAAATGAGCCG 2950
              ||||| | || || |||| || || |||| ||| || 
pf00402   1 ............ACCATACGCAAAAACCAGACGAGCAGAGAAGTGAACCA 38
               H T Q K P D E Q R S E P 

     2951 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3000
        S V S I P K V I N R C M D S K E T 
mbg00585 2951 TCTGTTAGCATACCTAAGGTTATCAACAGATGTATGGATTCCAAAGAAAC 3000
        ||||  |||| ||||| || | || |||||| || ||||| |||||| |
pf00402   39 TCTGCAGGCATTCCTAAAGTAACCAGCAGATGCATTGATTCAAAAGAACC 88
        S A G I P K V T S R C I D S K E P 

     3001 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3050
        V E K P E E K P R K D G F L R S S
mbg00585 3001 TGTAGAAAAGCCAGAGGAGAAGCCAAGAAAAGATGGCTTTCTGCGATCTT 3050
         |||||| |||||||||||| |||| ||| || |||||| | |||||||
pf00402   89 AATAGAAAGGCCAGAGGAGAAACCAAAAAAGGAAGGCTTTATACGATCTT 138
        I E R P E E K P K K E G F I R S S

     3051 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3100
         E G P K P E K V Y K S K S E T R 
mbg00585 3051 CTGAAGGGCCTAAACCAGAGAAAGTCTATAAATCTAAATCAGAAACTCGG 3100
        ||||||| || ||||| || ||||| ||||||||||||||||||||||| 
pf00402  139 CTGAAGGACCAAAACCTGAAAAAGTATATAAATCTAAATCAGAAACTCGT 188
         E G P K P E K V Y K S K S E T R 

     3101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3150
        W G P R P S S N R R E E G N D R P 
mbg00585 3101 TGGGGTCCAAGACCAAGCTCCAACAGAAGAGAAGAAGGTAATGATAGGCC 3150
        ||||| ||| |||||||||| |||||||| ||||||| ||||||||| ||
pf00402  189 TGGGGCCCACGACCAAGCTCTAACAGAAGGGAAGAAGTTAATGATAGACC 238
        W G P R P S S N R R E E V N D R P 

     3151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3200
        V R R S G P I K K P V L R D M K E
mbg00585 3151 TGTGAGAAGGTCGGGTCCCATTAAAAAACCTGTACTTAGAGATATGAAAG 3200
        ||||||||| || |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pf00402  239 TGTGAGAAGATCAGGTCCCATTAAAAAACCTGTACTTAGAGATATGAAAG 288
        V R R S G P I K K P V L R D M K E

     3201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3250
         E R E Q R K E K E G E K L E K V 
mbg00585 3201 AGGAGCGAGAGCAGAGGAAGGAGAAAGAAGGTGAGAAGCTTGAGAAGGTC 3250
        |||| || || |||||||||||||||||||| || |||  || ||||||
pf00402  289 AGGAACGGGAACAGAGGAAGGAGAAAGAAGGAGAAAAGGCCGAAAAGGTC 338
         E R E Q R K E K E G E K A E K V 

     3251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3300
        T E -   V V K A E K P E K K D L P 
mbg00585 3251 ACTGAAAA...AGTTGTTAAAGCAGAAAAGCCAGAAAAGAAAGATCTTCC 3297
        ||||||||  |||||| || | |||||| | |||||||| ||||||||
pf00402  339 ACTGAAAAAGTAGTTGTAAAGCCTGAAAAGACGGAAAAGAAGGATCTTCC 388
        T E K V V V K P E K T E K K D L P 

     3301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3350
        L   P L P P P A P A Q P Q P Q P  
mbg00585 3298 TCTT...CCTCTCCCCCCTCCAGCACCAGCTCAACCTCAGCCACAGCCAT 3344
        || |  || | || ||||  ||||||| | | |||||||||| || 
pf00402  389 TCCTCCCCCACCACCACCTCAGCCACCAGCACCAATTCAGCCACAGTCA. 437
        P P P P P P Q P P A P I Q P Q S  

     3351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3400
         V S P P V Q P E P E K P P S T E 
mbg00585 3345 TGGTTTCACCACCAGTACAGCCAGAACCAGAGAAACCACCATCAACAGAA 3394
         ||| |||||||| | || |||||| ||||||||  || |||||||||
pf00402  438 ..GTTCCACCACCAATTCAACCAGAAGCAGAGAAATTTCCTTCAACAGAA 485
         V P P P I Q P E A E K F P S T E 

     3401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3450
        T S T L T Q K P S Q -   E K P L E 
mbg00585 3395 ACATCAACTTTGACTCAGAAGCCATCTCAAGA...TGAGAAACCTTTGGA 3441
        || |||||||| |||| || |||||||| ||  |||||| ||| ||||
pf00402  486 ACTGCAACTTTGGCTCAAAAACCATCTCAGGATACTGAGAAGCCTCTGGA 535
        T A T L A Q K P S Q D T E K P L E 

     3451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3500
        P V G S V Q V E P V V K T V N Q Q
mbg00585 3442 ACCTGTTGGTAGTGTCCAGGTAGAACCTGTAGTTAAAACTGTAAACCAGC 3491
        |||||| ||| ||| |||||||| |||| |||||| ||||||||||| |
pf00402  536 ACCTGTGAGTACTGTTCAGGTAGAGCCTGCAGTTAAGACTGTAAACCAAC 585
        P V S T V Q V E P A V K T V N Q Q

     3501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3550
         S V A A P T V K E E K P P E K V 
mbg00585 3492 AAAGCGTTGCAGCACCGACAGTCAAAGAAGAAAAGCCACCTGAGAAAGTC 3541
        | |  | ||||||||  ||||||||||||||| | |||||||||||||
pf00402  586 AGACTATGGCAGCACCAGTAGTCAAAGAAGAAAAACAACCTGAGAAAGTC 635
         T M A A P V V K E E K Q P E K V 

     3551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3600
        I N K D V G I E R S R P D S R L A 
mbg00585 3542 ATTAACAAAGATGTTGGAATAGAAAGATCTCGCCCAGATTCTAGACTAGC 3591
        || | |||||| ||| ||||| || |||| |||||||| |||| |||
pf00402  636 ATCAGCAAAGACCTTGTTATAGAGAGGCCTCGACCAGATTCAAGACCAGC 685
        I S K D L V I E R P R P D S R P A 

     3601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3650
        V K K D S S L P T R T Y W K E A R
mbg00585 3592 AGTTAAGAAAGACTCATCTTTACCCACTAGGACCTATTGGAAAGAAGCTA 3641
        |||||| ||||| ||| |||| || | ||||||||||||||||||||||
pf00402  686 AGTTAAAAAAGAATCAACTTTGCCTCCCAGGACCTATTGGAAAGAAGCTA 735
        V K K E S T L P P R T Y W K E A R

     3651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3700
         D R D W F P D Q G Y R G R G R G 
mbg00585 3642 GAGATAGGGATTGGTTTCCAGACCAAGGATACAGAGGCCGAGGCAGAGGC 3691
        |||| || |||||||||||||| |||||||||||||| |||||| |||| 
pf00402  736 GAGAGAGAGATTGGTTTCCAGATCAAGGATACAGAGGTCGAGGCCGAGGT 785
         E R D W F P D Q G Y R G R G R G 

     3701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3750
        E Y Y S R G R S Y R G S Y G G R G 
mbg00585 3692 GAGTATTACTCCAGAGGTCGGAGCTATAGAGGCTCTTATGGGGGTCGTGG 3741
        || ||||||||||||||||| ||||||||||| |||||||| || |||||
pf00402  786 GAATATTACTCCAGAGGTCGAAGCTATAGAGGTTCTTATGGAGGGCGTGG 835
        E Y Y S R G R S Y R G S Y G G R G 

     3751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3800
        R G G R G H T R E Y P Q Y R D N K
mbg00585 3742 CAGAGGTGGTAGAGGGCACACTCGTGAGTATCCTCAGTATAGAGACAATA 3791
        ||| |||||||| || |||||||| || ||||||||||||||||||||||
pf00402  836 CAGGGGTGGTAGGGGACACACTCGAGATTATCCTCAGTATAGAGACAATA 885
        R G G R G H T R D Y P Q Y R D N K

     3801 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3850
         P R T E H V P S G P L R Q R E E 
mbg00585 3792 AGCCAAGAACAGAACATGTGCCTTCAGGACCTCTCAGACAACGAGAAGAA 3841
        |||||||| |||| ||| | || ||||| ||||||||||| |||||||||
pf00402  886 AGCCAAGAGCAGAGCATATACCCTCAGGGCCTCTCAGACAGCGAGAAGAA 935
         P R A E H I P S G P L R Q R E E 

     3851 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3900
        S E T R S E S S D F E V V P K R R 
mbg00585 3842 AGCGAAACACGAAGTGAGAGTTCTGATTTTGAGGTTGTTCCCAAAAGAAG 3891
        || |||||||| |||||||| ||||||||||| ||||| |||||||||||
pf00402  936 AGTGAAACACGGAGTGAGAGCTCTGATTTTGAAGTTGTCCCCAAAAGAAG 985
        S E T R S E S S D F E V V P K R R 

     3901 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3950
        R Q R G S E T D T D S E V H E S A
mbg00585 3892 GCGACAGAGGGGTTCTGAGACGGACACGGACAGTGAGGTTCATGAAAGTG 3941
        |||||| ||||||| ||||| ||||| |||||||| ||||||||||||
pf00402  986 ACGACAGCGGGGTTCAGAGACTGACACAGACAGTGAAATTCATGAAAGTG 1035
        R Q R G S E T D T D S E I H E S A

     3951 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4000
         S D K D S V S K G K L P K R E E 
mbg00585 3942 CGAGTGACAAAGACAGTGTAAGCAAAGGGAAACTTCCCAAAAGAGAGGAA 3991
        | |||||||| |||||| |||| ||||| |||||||||||||||||||||
pf00402  1036 CAAGTGACAAGGACAGTTTAAGTAAAGGCAAACTTCCCAAAAGAGAGGAA 1085
         S D K D S L S K G K L P K R E E 

     4001 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4050
        R P E N K K P V K P Q S S F K P E 
mbg00585 3992 CGGCCTGAGAACAAAAAACCTGTCAAGCCTCAGTCTTCTTTTAAACCTGA 4041
        |||||||| |||||||||||||| |||||||| |||||||| || |||||
pf00402  1086 CGGCCTGAAAACAAAAAACCTGTAAAGCCTCATTCTTCTTTCAAGCCTGA 1135
        R P E N K K P V K P H S S F K P D 

     4051 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4100
        N H V R I D N R P L E K P Y I R E
mbg00585 4042 AAACCATGTCCGAATAGATAATCGTCCTTTAGAGAAACCTTACATAAGAG 4091
        || ||||| |||||||||||| | |  |||| || ||||| |||| |
pf00402  1136 TAATCATGTTCGAATAGATAATAGACTGCTAGAAAAGCCTTATGTAAGGG 1185
        N H V R I D N R L L E K P Y V R D

     4101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4150
         E D K S K P G F L P K G E P T R 
mbg00585 4092 AGGAGGATAAATCTAAACCTGGTTTCCTTCCCAAAGGGGAGCCTACAAGG 4141
        | || |||||| ||||||| || || ||||| ||||| ||||||||||||
pf00402  1186 ATGACGATAAAGCTAAACCAGGCTTTCTTCCTAAAGGAGAGCCTACAAGG 1235
         D D K A K P G F L P K G E P T R 

     4151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4200
        R G R G G T F R R G G R D P G G R 
mbg00585 4142 CGTGGCAGAGGAGGAACATTCAGACGAGGTGGAAGGGATCCTGGAGGCCG 4191
        | |||||||| ||||||||||| || |||||||||||||||||||||||
pf00402  1236 AGAGGCAGAGGGGGAACATTCAGGCGTGGTGGAAGGGATCCTGGAGGCCG 1285
        R G R G G T F R R G G R D P G G R 

     4201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4250
        P S R P A T L R R P A Y R D N Q W
mbg00585 4192 GCCATCACGTCCTGCCACCTTAAGAAGACCTGCTTATCGAGACAATCAGT 4241
        |||||||| ||| |||| ||| ||||||| |||||||| ||||||||||
pf00402  1286 TCCATCACGCCCTTCCACTTTACGAAGACCAGCTTATCGGGACAATCAGT 1335
        P S R P S T L R R P A Y R D N Q W

     4251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4300
         N T R Q A E P P K P E D G G P P 
mbg00585 4242 GGAACACAAGGCAGGCAGAACCTCCTAAACCTGAAGATGGAGGGCCACCA 4291
        ||||| |||||||| ||||| ||||||||| |||||||||| ||| |||
pf00402  1336 GGAACCCAAGGCAGTCAGAAGTTCCTAAACCAGAAGATGGAGAGCCGCCA 1385
         N P R Q S E V P K P E D G E P P 

     4301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4350
        R R H E Q F M P I P A D K R P P K 
mbg00585 4292 AGAAGACATGAGCAGTTTATGCCTATACCGGCAGATAAACGACCTCCAAA 4341
        |||||||||||||||||||| |||||| | ||||||||||||||||||||
pf00402  1386 AGAAGACATGAGCAGTTTATTCCTATAGCAGCAGATAAACGACCTCCAAA 1435
        R R H E Q F I P I A A D K R P P K 

     4351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4400
        F E R K F D P A R E R P R R Q R P
mbg00585 4342 ATTTGAGCGAAAATTTGACCCGGCTAGAGAGAGGCCCCGAAGGCAGCGAC 4391
        ||||||||||||||||||||| |||||||| ||||| ||||||||||| |
pf00402  1436 ATTTGAGCGAAAATTTGACCCAGCTAGAGAAAGGCCTCGAAGGCAGCGTC 1485
        F E R K F D P A R E R P R R Q R P

     4401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4450
         T R P P R Q D K P P R F R R L R 
mbg00585 4392 CTACCCGACCACCAAGGCAAGATAAGCCACCTCGATTTAGACGGCTGAGA 4441
        |||| ||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||| |||
pf00402  1486 CTACTCGACCACCAAGGCAAGACAAGCCACCTCGATTTAGACGGCTAAGA 1535
         T R P P R Q D K P P R F R R L R 

     4451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4500
        E R E A A S K T S E V -   V P S N 
mbg00585 4442 GAGAGAGAGGCCGCTTCCAAGACAAGTGAGGTGTT...GGTACCCTCAAA 4488
        ||||| ||||| ||||| || ||| ||||||| |  || ||| ||||
pf00402  1536 GAGAGGGAGGCTGCTTCAAAATCAAATGAGGTGGTAGCAGTGCCCACAAA 1585
        E R E A A S K S N E V V A V P T N 

     4501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4550
        G T A N N V V Q E P V N P P A D I
mbg00585 4489 TGGCACAGCTAATAATGTTGTTCAAGAACCAGTTAATCCACCTGCGGACA 4538
        |||||||| ||||||||| | |||||||||||||||| | | || ||| |
pf00402  1586 TGGCACAGTTAATAATGTGGCTCAAGAACCAGTTAATACTCTTGGGGATA 1635
        G T V N N V A Q E P V N T L G D I

     4551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4600
         S G N K T P D L S N Q N S S D Q 
mbg00585 4539 TTTCTGGAAATAAGACACCAGATTTGTCTAATCAGAATTCTTCAGATCAG 4588
        |||| || ||||||||||||||||| ||||||||||| ||||||||||||
pf00402  1636 TTTCGGGGAATAAGACACCAGATTTATCTAATCAGAACTCTTCAGATCAG 1685
         S G N K T P D L S N Q N S S D Q 

     4601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4650
        A N E E W E T A S E S S D F N E R 
mbg00585 4589 GCAAATGAAGAGTGGGAAACAGCCTCTGAAAGCAGTGATTTTAATGAGAG 4638
        ||||||||||| ||||||||||| ||||||||||||||||| ||||||||
pf00402  1686 GCAAATGAAGAATGGGAAACAGCTTCTGAAAGCAGTGATTTCAATGAGAG 1735
        A N E E W E T A S E S S D F N E R 

     4651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4700
        R E R D E K K N A D M S S Q A V V
mbg00585 4639 GCGAGAGAGGGACGAGAAGAAAAATGCTGATATGAGTTCACAAGCAGTTG 4688
        |||||||||||| || || ||||||||||| ||| | ||||| ||||||
pf00402  1736 GCGAGAGAGGGATGAAAAAAAAAATGCTGACTTGAATGCACAAACAGTTG 1785
        R E R D E K K N A D L N A Q T V V

     4701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4750
         K A G E S V L P P K R E I A K R 
mbg00585 4689 TAAAGGCTGGTGAAAGTGTTTTGCCTCCAAAAAGGGAAATAGCGAAGAGA 4738
        |||||| ||| || | |||| | |||||||| |||||||| || ||||||
pf00402  1786 TAAAGGTTGGAGAGAATGTTCTACCTCCAAAGAGGGAAATTGCAAAGAGA 1835
         K V G E N V L P P K R E I A K R 

     4751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4800
        S F S S Q R P   V D R Q N R R G N 
mbg00585 4739 AGTTTTTCTAGTCAGAGACCTGGAGTTGATCGCCAGAATCGTCGTGGCAA 4788
        ||||||||||||||||||||  ||| ||||| |||||||| ||||||||
pf00402  1836 AGTTTTTCTAGTCAGAGACC...AGTAGATCGTCAGAATCGACGTGGCAA 1882
        S F S S Q R P   V D R Q N R R G N 

     4801 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4850
        N G P P K S G R N F S G P R N E R
mbg00585 4789 CAATGGCCCACCCAAATCAGGAAGGAATTTTTCAGGTCCTAGGAATGAAA 4838
        |||||| ||||||||||||||||||||||| ||||||||||| |||||||
pf00402  1883 CAATGGTCCACCCAAATCAGGAAGGAATTTCTCAGGTCCTAGAAATGAAA 1932
        N G P P K S G R N F S G P R N E R

     4851 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4900
         R N G P P S K G G K R G P F D D 
mbg00585 4839 GAAGAAATGGCCCACCATCAAAAGGTGGGAAGAGAGGGCCATTTGATGAC 4888
        | |||| |||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||
pf00402  1933 GGAGAAGTGGCCCACCATCAAAAAGTGGGAAGAGAGGGCCATTTGATGAC 1982
         R S G P P S K S G K R G P F D D 

     4901 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4950
        Q A S G T A G A D P V S G N S A H 
mbg00585 4889 CAGGCCTCAGGCACAGCTGGTGCTGACCCTGTCAGTGGTAACTCTGCACA 4938
        ||| | |||||||| |||| | |||||  ||| ||| | |||||||||
pf00402  1983 CAGCCTGCAGGCACAACTGGGGTTGACCTCATCAATGGCAGCTCTGCACA 2032
        Q P A G T T G V D L I N G S S A H 

     4951 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5000
        H Q E G V P N G A G Q K N S K D A
mbg00585 4939 CCACCAAGAAGGTGTGCCTAATGGTGCAGGACAGAAGAATTCCAAGGATG 4988
        ||| || ||||| || ||||||||| ||||||| ||||| ||||| ||| 
pf00402  2033 CCATCAGGAAGGAGTACCTAATGGTACAGGACAAAAGAACTCCAAAGATT 2082
        H Q E G V P N G T G Q K N S K D C

     5001 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5050
         A G K K R E D T K P G P K K P K 
mbg00585 4989 CTGCTGGAAAAAAGAGGGAAGATACCAAACCGGGTCCTAAGAAGCCAAAG 5038
        | |||| ||||| || ||||| ||||||| || ||||| || ||||| 
pf00402  2083 GTACTGGGAAAAAAAGAGAAGACCCCAAACCAGGCCCTAAAAAACCAAAA 2132
         T G K K R E D P K P G P K K P K 

     5051 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5100
        E K V D A L S Q F D L N N Y A S V 
mbg00585 5039 GAGAAAGTAGATGCTCTGTCACAGTTTGACCTCAATAATTACGCAAGTGT 5088
        |||||||| |||||||| ||||||||||| ||||| ||||| ||||||||
pf00402  2133 GAGAAAGTGGATGCTCTATCACAGTTTGATCTCAACAATTATGCAAGTGT 2182
        E K V D A L S Q F D L N N Y A S V 

     5101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5150
        V I I D D H P E V T V I E D P Q S
mbg00585 5089 TGTTATCATTGATGATCATCCTGAAGTAACTGTAATTGAAGACCCCCAGT 5138
        |||||| ||||||||||||||||||||||| ||||||||||| |||||||
pf00402  2183 TGTTATAATTGATGATCATCCTGAAGTAACAGTAATTGAAGATCCCCAGT 2232
        V I I D D H P E V T V I E D P Q S

     5151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5200
         N L N D D G F T E V V S K K Q Q 
mbg00585 5139 CAAATCTGAATGATGATGGCTTTACTGAAGTTGTATCTAAAAAACAGCAA 5188
        ||||| ||||||||||||| ||||||||||| ||||| |||||||| |||
pf00402  2233 CAAATTTGAATGATGATGGTTTTACTGAAGTGGTATCCAAAAAACAACAA 2282
         N L N D D G F T E V V S K K Q Q 

     5201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5250
        K R L Q D E E R R K K E E Q V V Q 
mbg00585 5189 AAGCGGTTACAGGATGAGGAACGCCGAAAGAAGGAAGAGCAAGTCGTACA 5238
        || || ||||||||||| |||||||||||||||||||| |||||| ||||
pf00402  2283 AAACGTTTACAGGATGAAGAACGCCGAAAGAAGGAAGAACAAGTCATACA 2332
        K R L Q D E E R R K K E E Q V I Q 

     5251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5300
        V W S K K N I G E K G R S Q T S K
mbg00585 5239 GGTATGGAGCAAAAAAAATATAGGTGAAAAAGGAAGAAGTCAGACTTCTA 5288
        ||| |||| |||||| ||| | ||||||||||||||| ||||||||||
pf00402  2333 GGTCTGGAACAAAAAGAATGCAAATGAAAAAGGAAGAAGCCAGACTTCTA 2382
        V W N K K N A N E K G R S Q T S K

     5301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5350
         L P P R F A K K Q A T G T Q Q I 
mbg00585 5289 AGCTTCCTCCAAGGTTTGCCAAAAAACAAGCTACTGGGACTCAGCAAATC 5338
        ||||||||||||| |||||||||||||| ||||| |||| ||||||  
pf00402  2383 AGCTTCCTCCAAGATTTGCCAAAAAACAGGCTACAGGGATCCAGCAAGCA 2432
         L P P R F A K K Q A T G I Q Q A 

     5351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5400
        Q A P P S A P V P             
mbg00585 5339 CAAGCTCCACCCTCCGCGCCAGTTCCAGTGTCTTCCTCAGCTCCAGGCCT 5388
        || || || |||| | ||| ||             
pf00402  2433 CAGTCTTCAGCCTCAGTTCCACCTC......................... 2457
        Q S S A S V P P L             

     5401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5450
mbg00585 5389 AACAGCCCCAGCAGCTGCAGCTCCTGCCTCCACCCCAGCTCCAGTTCCCA 5438
                                 
pf00402  2458 .................................................. 2458

     5451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5500
             A T A L V P V S T P A    
mbg00585 5439 TTTTGGCATCAGCCACCGCTCTAGTTCCAGTGTCAACCCCAGCTCCGGTT 5488
             ||| | |||| | |||||  |||||| ||||   
pf00402  2458 .........TAGCTTCGGCTCCACTTCCACCTTCAACCTTAGCT...... 2492
             A S A P L P P S T L A    

     5501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5550
              P A P V P T S A S A P V P 
mbg00585 5489 CTAACTTCATGCCCAGCTCCAGTTCCAACCTCAGCCTCGGCTCCTGTTCC 5538
              |||| | |||  || |||||| ||| ||| | |||||
pf00402  2493 ............CCAGTTTCAGCCTCAGCCTCAGTCTCAGCTTCAGTTCC 2530
              P V S A S A S V S A S V P 

     5551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5600
        A S T S S P V T A S S S S Q P S V
mbg00585 5539 AGCATCCACTTCATCTCCAGTCACAGCCTCTTCCTCATCCCAACCATCAG 5588
        ||| || |||||| || ||| | | ||||||| ||| | | | | ||||
pf00402  2531 AGCCTCTACTTCAGCTGCAGCTATAACCTCTTCTTCAGCTCCAGCCTCAG 2580
        A S T S A A A I T S S S A P A S A

     5601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5650
         P A P T P V L A S A S T T V S V 
mbg00585 5589 TTCCAGCTCCGACTCCTGTCTTGGCCTCAGCCTCAACTACAGTCTCTGTC 5638
         |||||||| || || || | ||||||| ||||| ||| ||||||
pf00402  2581 CCCCAGCTCCAACCCCCATCCTTGCCTCAGTTTCAACCCCAGCTTCTGTC 2630
         P A P T P I L A S V S T P A S V 

     5651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5700
        P I L T S A S I P I L A S A L A P 
mbg00585 5639 CCTATTCTCACCTCGGCTTCCATTCCTATCCTTGCTTCAGCCCTAGCACC 5688
        | ||||| |||| || || ||||| || |||||||||||||||||| |
pf00402  2631 ACCATTCTTGCCTCAGCCTCAATTCCCATTCTTGCTTCAGCCCTAGCATC 2680
        T I L A S A S I P I L A S A L A S 

     5701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5750
        A T V S S P T P V V S A T A V P S
mbg00585 5689 AGCTACTGTTTCTTCTCCAACCCCAGTGGTCTCAGCTACAGCTGTGCCAT 5738
        | || | | | | | ||| |||||| | ||| | |||||| ||| 
pf00402  2681 AACTTCAGCTCCAACGCCAGCCCCAGCAGCCTCTTCCCCAGCTGCCCCAG 2730
        T S A P T P A P A A S S P A A P V

     5751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5800
         I S T P A V P A S A P T A S V P 
mbg00585 5739 CCATTTCAACACCAGCCGTCCCAGCCTCAGCCCCAACAGCCTCAGTTCCC 5788
        ||| || ||||| | ||||||||||||||||||| |||||||| || 
pf00402  2731 TCATCACAGCACCAACTATCCCAGCCTCAGCCCCAACTGCCTCAGTCCCA 2780
         I T A P T I P A S A P T A S V P 

     5801 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5850
        L A P A S A A S T V P P P G -    
mbg00585 5789 CTTGCCCCAGCCTCAGCTGCATCCACTGTCCCACCCCCGGGCC....... 5831
        |||||||| ||||||||| || || | | |||| ||||  ||    
pf00402  2781 CTTGCCCCTGCCTCAGCTTCAGCCCCAGCCCCAGCCCCTACCCCAGTCTC 2830
        L A P A S A S A P A P A P T P V S 

     5851 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5900
                   S T V Q T Q T Q T H
mbg00585 5832 ......................TCGACAGTGCAGACCCAGACCCAGACCC 5859
                   | ||| ||||| ||| | |||||||
pf00402  2831 AGCCCCAAATCCTGCCCCACCTGCCCCAGCCCAGACTCAGGCACAGACCC 2880
        A P N P A P P A P A Q T Q A Q T H

     5901 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5950
         K P V Q S P L P P S A P S S K Q 
mbg00585 5860 ACAAACCAGTCCAGAGTCCACTTCCACCTTCAGCGCCATCTTCAAAGCAG 5909
        ||||||||||||||| |||||| |  || || | | |||||||| || 
pf00402  2881 ACAAACCAGTCCAGAATCCACTACAGACTACATCTCAGTCTTCAAAACAA 2930
         K P V Q N P L Q T T S Q S S K Q 

     5951 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6000
        P P P S I R L P S A Q T S N G T D 
mbg00585 5910 CCACCACCCTCGATTAGATTACCCTCAGCTCAGACGTCTAATGGCACAGA 5959
        |||||||| || ||||| | || |||||||| || |||||||||||||
pf00402  2931 CCACCACCATCAATTAGGCTGCCTTCAGCTCAAACACCTAATGGCACAGA 2980
        P P P S I R L P S A Q T P N G T D 

     6001 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6050
        F V A A G K S M P T S Q S H G S L
mbg00585 5960 CTTCGTAGCCGCTGGGAAGTCCATGCCCACTTCACAGTCCCATGGCTCTC 6009
        | |||||| | || || ||||| | || ||||||| |||||| |||
pf00402  2981 TTATGTAGCCTCAGGAAAATCCATCCAGACCCCACAGTCACATGGCACTC 3030
        Y V A S G K S I Q T P Q S H G T L

     6051 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6100
         T A E L W D S K V A A P A V L N 
mbg00585 6010 TAACAGCTGAGTTATGGGACAGCAAAGTGGCTGCTCCAGCTGTGCTGAAT 6059
        | |||||||| |||||||| | ||| ||||| | |||||||||||||||
pf00402  3031 TGACAGCTGAATTATGGGATAACAAGGTGGCCCCACCAGCTGTGCTGAAT 3080
         T A E L W D N K V A P P A V L N 

     6101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6150
        D I S K K L G P I S P P Q P P S V 
mbg00585 6060 GACATTTCTAAAAAACTAGGTCCTATTAGTCCACCACAGCCACCTTCAGT 6109
        || || ||||| ||| ||||||| ||||||||||||||||||||||||||
pf00402  3081 GATATCTCTAAGAAATTAGGTCCCATTAGTCCACCACAGCCACCTTCAGT 3130
        D I S K K L G P I S P P Q P P S V 

     6151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6200
        S A W N K P L T S F G S A T S S E
mbg00585 6110 CAGTGCGTGGAATAAGCCCTTAACATCATTTGGATCAGCAACTTCATCAG 6159
        |||||| |||||||||||||||||||| ||||||||||| |||||||||
pf00402  3131 CAGTGCATGGAATAAGCCCTTAACATCGTTTGGATCAGCTCCTTCATCAG 3180
        S A W N K P L T S F G S A P S S E

     6201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6250
         G T R N G Q E S G V E I G I D T 
mbg00585 6160 AGGGAACAAGAAATGGTCAAGAGAGTGGTGTTGAAATTGGAATTGACACA 6209
        ||||| | | ||||||||||| ||||| | |||||||||| |||||||
pf00402  3181 AGGGAGCGAAGAATGGTCAAGAAAGTGGACTCGAAATTGGAACTGACACA 3230
         G A K N G Q E S G L E I G T D T 

     6251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6300
        I Q F G A P A S N G N E N E V V P 
mbg00585 6210 ATTCAGTTTGGTGCTCCGGCCTCAAACGGGAATGAAAATGAGGTGGTTCC 6259
        ||||||||||||||||| |||||||| || ||||||||||| || |||||
pf00402  3231 ATTCAGTTTGGTGCTCCAGCCTCAAATGGAAATGAAAATGAAGTTGTTCC 3280
        I Q F G A P A S N G N E N E V V P 

     6301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6350
        V L S E K A T D K V P E P K E Q R
mbg00585 6260 TGTGCTTTCAGAGAAAGCAACTGATAAAGTTCCTGAACCTAAAGAGCAGC 6309
        ||||||||| || ||| | |||| ||| | |||||||||||||| ||||
pf00402  3281 TGTGCTTTCGGAAAAATCTGCTGACAAAATACCTGAACCTAAAGAACAGC 3330
        V L S E K S A D K I P E P K E Q R

     6351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6400
         Q K Q P R A G P I K A Q K L P D 
mbg00585 6310 GGCAGAAGCAGCCTCGGGCAGGGCCCATTAAAGCTCAGAAGCTTCCAGAC 6359
        ||||||||||||| || ||||| || || ||||| |||||||||||||| 
pf00402  3331 GGCAGAAGCAGCCACGAGCAGGACCTATCAAAGCCCAGAAGCTTCCAGAT 3380
         Q K Q P R A G P I K A Q K L P D 

     6401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6450
        L S L V E N K E H K P G P I G K E 
mbg00585 6360 TTGAGTCTGGTAGAAAACAAAGAACATAAACCTGGTCCCATTGGAAAGGA 6409
        ||||||| ||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||
pf00402  3381 TTGAGTCCAGTAGAAAACAAAGAACACAAACCTGGTCCCATTGGAAAGGA 3430
        L S P V E N K E H K P G P I G K E 

     6451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6500
        R S -                     
mbg00585 6410 ACGATCATT......................................... 6418
        ||| |||||                     
pf00402  3431 ACGTTCATTAAAAAATAGAAAAGTAAAAGATGCCCAACAGGTGGAGCCAG 3480
        R S L K N R K V K D A Q Q V E P E

     6501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6550
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  3481 AAGGACAAGAGAAACCAAGCCCAGCTACAGTCAGAAGCACAGATCCTGTC 3530
         G Q E K P S P A T V R S T D P V 

     6551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6600
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  3531 ACGACAAAGGAGACTAAAGCAGTCTCAGAAATGTCTACTGAAATAGGAAC 3580
        T T K E T K A V S E M S T E I G T 

     6601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6650
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  3581 AATGATCTCGGTATCATCTGCAGAATATGGTACTAATGCAAAGGAGTCTG 3630
        M I S V S S A E Y G T N A K E S V

     6651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6700
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  3631 TAACAGACTATACTACACCCTCTTCTTCTTTGCCTAACACCGTGGCTACT 3680
         T D Y T T P S S S L P N T V A T 

     6701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6750
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  3681 AATAATACAAAGATGGAGGATACTTTGGTTAATAATGTGCCCCTGCCCAA 3730
        N N T K M E D T L V N N V P L P N 

     6751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6800
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  3731 CACCCTTCCCCTCCCTAAGAGGGAGACTATACAACAGAGCTCCAGCCTAA 3780
        T L P L P K R E T I Q Q S S S L T

     6801 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6850
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  3781 CTTCAGTTCCTCCCACTACTTTCAGCCTCACCTTCAAGATGGAGTCTGCA 3830
         S V P P T T F S L T F K M E S A 

     6851 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6900
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  3831 CGCAAAGCATGGGAGAATTCTCCAAATGTAAGGGAAAAGGGGTCTCCAGT 3880
        R K A W E N S P N V R E K G S P V 

     6901 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6950
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  3881 AACTTCCACAGCACCTCCAATTGCAACTGGAGTCAGCAGTAGTGCCAGTG 3930
        T S T A P P I A T G V S S S A S G

     6951 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7000
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  3931 GACCAAGCACTGCTAATTACAATTCGTTCTCAAGTGCATCCATGCCCCAG 3980
         P S T A N Y N S F S S A S M P Q 

     7001 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7050
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  3981 ATTCCTGTTGCTTCAGTCACTCCTACAGCATCACTATCAGGAGCTGGTAC 4030
        I P V A S V T P T A S L S G A G T 

     7051 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7100
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  4031 ATACACTACCTCTTCTTTGAGCACAAAATCTACAACCACATCGGACCCTC 4080
        Y T T S S L S T K S T T T S D P P

     7101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7150
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  4081 CAAATATTTGTAAAGTGAAACCTCAGCAGTTACAGACAAGCAGCCTGCCT 4130
         N I C K V K P Q Q L Q T S S L P 

     7151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7200
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  4131 TCTGCAAGTCATTTTTCACAGTTAAGCTGTATGCCTTCCCTTATTGCCCA 4180
        S A S H F S Q L S C M P S L I A Q 

     7201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7250
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  4181 GCAGCAACAGAATCCGCAAGTTTATGTGTCTCAGTCTGCAGCAGCTCAAA 4230
        Q Q Q N P Q V Y V S Q S A A A Q I

     7251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7300
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  4231 TCCCAGCCTTCTATATGGACACAAGTCATTTATTCAATACCCAACATGCA 4280
         P A F Y M D T S H L F N T Q H A 

     7301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7350
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  4281 CGATTGGCTCCGCCATCCTTGGCTCAACAACAGGGTTTCCAACCAGGTCT 4330
        R L A P P S L A Q Q Q G F Q P G L 

     7351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7400
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  4331 CTCTCAGCCAACTTCAGTTCAGCAGATTCCAATCCCTATTTATGCACCAC 4380
        S Q P T S V Q Q I P I P I Y A P L

     7401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7450
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  4381 TGCAAGGGCAGCATCAAGCCCAACTGAGTTTGGGGGCTGGCCCTGCTGTT 4430
         Q G Q H Q A Q L S L G A G P A V 

     7451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7500
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  4431 TCCCAGGCTCAGGAATTGTTCAGCTCCTCACTTCAACCATATAGATCTCA 4480
        S Q A Q E L F S S S L Q P Y R S Q 

     7501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7550
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  4481 GCCAGCTTTTATGCAAAGCAGTTTATCCCAGCCATCTGTGGTCCTTTCTG 4530
        P A F M Q S S L S Q P S V V L S G

     7551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7600
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  4531 GTACTGCTATTCACAACTTTCCAACTGTCCAACACCAAGAACTTGCCAAG 4580
         T A I H N F P T V Q H Q E L A K 

     7601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7650
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  4581 GCACAATCCGGTCTTGCCTTTCAGCAAACATCAAATACTCAGCCCATTCC 4630
        A Q S G L A F Q Q T S N T Q P I P 

     7651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7700
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  4631 TATATTGTATGAACATCAACTGGGGCAGGCATCAGGACTAGGAGGTTCCC 4680
        I L Y E H Q L G Q A S G L G G S Q

     7701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7750
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  4681 AGCTGATTGACACACATCTTCTCCAGGCCAGAGCAAATCTTACCCAGGCC 4730
         L I D T H L L Q A R A N L T Q A 

     7751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7800
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  4731 TCAAATCTTTATTCTGGACAAGTACAACAGCCTGGTCAGACAAATTTTTA 4780
        S N L Y S G Q V Q Q P G Q T N F Y 

     7801 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7850
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  4781 TAACACTGCCCAGTCACCAAGTGCTCTCCAGCAGGTTACAGTACCTTTAC 4830
        N T A Q S P S A L Q Q V T V P L P

     7851 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7900
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  4831 CAGCATCCCAGCTTTCCTTGCCTAATTTTGGATCTACAGGGCAACCTCTA 4880
         A S Q L S L P N F G S T G Q P L 

     7901 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7950
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  4881 ATTGCTTTGCCTCAGACTCTTCAGCCCCCATTACAGCATACCACTCCCCA 4930
        I A L P Q T L Q P P L Q H T T P Q 

     7951 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 8000
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  4931 AGCACAGGCTCAGAGTCTGAGTCGTCCTGCACAAGTAAGCCAGCCTTTCA 4980
        A Q A Q S L S R P A Q V S Q P F R

     8001 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 8050
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  4981 GAGGATTAATTCCTGCTGGAACACAGCATAGCATGATTGCAACCACAGGA 5030
         G L I P A G T Q H S M I A T T G 

     8051 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 8100
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  5031 AAAATGTCTGAAATGGAACTAAAAGCCTTTGGAAGTGGCATTGATATAAA 5080
        K M S E M E L K A F G S G I D I K 

     8101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 8150
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  5081 ACCAGGCACACCTCCAATCGCTGGTAGAAGCACCACACCAACATCTAGTC 5130
        P G T P P I A G R S T T P T S S P

     8151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 8200
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  5131 CCTTCCGGGCTACTTCTACAAGTCCGAACAGCCAGTCCAGCAAAATGAAC 5180
         F R A T S T S P N S Q S S K M N 

     8201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 8250
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  5181 AGCATTGTCTACCAGAAGCAGTTCCAGTCAGCCCCTGCCACTGTGAGAAT 5230
        S I V Y Q K Q F Q S A P A T V R M 

     8251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 8300
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  5231 GACACAACCATTTCCTACACAGTTTGCACCCCAGATTCTCTCTCAGCCTA 5280
        T Q P F P T Q F A P Q I L S Q P N

     8301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 8350
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  5281 ACCTGGTCCCTCCATTGGTAAGAGCCCCACATACTAACACCTTCCCAGCG 5330
         L V P P L V R A P H T N T F P A 

     8351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 8400
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  5331 CCTGTTCAGAGGCCACCAATGGCACTGGCCAGTCAGATGCCTCCTCCGCT 5380
        P V Q R P P M A L A S Q M P P P L 

     8401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 8450
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  5381 GACCACAGGCCTCATGAGCCATGCTCGTTTGCCACATGTAGCCAGGGGTC 5430
        T T G L M S H A R L P H V A R G P

     8451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 8500
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  5431 CTTGTGGATCACTATCTGGAGTCAGAGGTAATCAGGCCCAGGCTGCGTTG 5480
         C G S L S G V R G N Q A Q A A L 

     8501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 8550
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  5481 AAGGCTGAACAAGACATGAAGGCAAAGCAGAGAGCAGAGGTTCTTCAGTC 5530
        K A E Q D M K A K Q R A E V L Q S 

     8551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 8600
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  5531 CACGCAACGGTTCTTCTCTGAACAGCAACAGAGCAAACAGATAGGAGGAG 5580
        T Q R F F S E Q Q Q S K Q I G G G

     8601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 8650
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  5581 GCAAAGCCCAGAAAGTGGACAGTGATTCAAGTAAACCTCCTGAAACACTG 5630
         K A Q K V D S D S S K P P E T L 

     8651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 8700
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  5631 ACCGACCCTCCTGGGGTCTGTCAGGAAAAAGTAGAAGAAAAGCCACCCCC 5680
        T D P P G V C Q E K V E E K P P P 

     8701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 8750
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  5681 TGCACCCTCCATAGCCACCAAACCTGTTAGAACTGGACCAATCAAACCTC 5730
        A P S I A T K P V R T G P I K P Q

     8751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 8800
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  5731 AGGCGATCAAAACCGAAGAAACAAAATCTTAAAGGCTATGGTTTATTGCA 5780
         A I K T E E T K S *          

     8801 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 8850
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  5781 GGGGATTGGGAGGGGGGCGGGAAAACATGGAGAATTAAGTCAGATAATGC 5830

     8851 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 8900
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  5831 TGGCAGCCAAAGGGGCAAAATGGCCTGTGACATTATCCTGTTCAGAGCTT 5880

     8901 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 8950
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  5881 GGAGATGTACAAGGGACATAGGAGCAATTTACACTGACACACAGCTGCTG 5930

     8951 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 9000
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  5931 TACCAGTGAAAACGAGGCTTTGCAAGCTTGTACCTACTATATAACATGGG 5980

     9001 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 9050
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  5981 CTTGGTTGATGGCCATGCATTTTCAGTCAGAATTTATATATAAATATATG 6030

     9051 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 9100
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  6031 CACCCATTTTTTTGAGTGCATATAATTTAGACCTAAAAATCCTTATGATT 6080

     9101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 9150
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  6081 AGGTGAAACACCAAAAATATAAGGAAAATAACACAGCAGAGGAATAGCTC 6130

     9151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 9200
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  6131 AGCCTGAACAGTGTGATGGTCCCAGCTACTACATCAGATGCGGTTTTTTT 6180

     9201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 9250
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  6181 GCTCCCTTATGTTCTTCGGATATGGTTATGGCATTTGTAGGCTTGGAGGT 6230

     9251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 9300
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  6231 AAAGAACTGAAGATAACTGGTGCTGGATAGAGGAGCCTTATTTTTTATTA 6280

     9301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 9350
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  6281 TGGCAGCTTGCTATTTTTATAACATGGTGATTGAGTTGAACACAATCAAA 6330

     9351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 9400
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  6331 GTACAGTAGTAACTGATGTCCCCTTCTTCCTGGATGAATGAGCAGATAAA 6380

     9401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 9450
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  6381 TATTGATGTCAGCATCCTTGAACCATATCAAAGTGAGCAGTGTTTGGCTA 6430

     9451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 9500
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  6431 CTGCTTCTATTTGAAATGGTGCTGTGTTTTGGTTGTGGTCTGAAGCTTTG 6480

     9501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 9550
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  6481 AAGCGCTACTTAGCATCTCCTTTCTTCCATGGAGCTCTCACGATTCAAAC 6530

     9551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 9600
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  6531 ATGACAGATTTGGTAAAATGCTGGTTAGGTTGAGTCTTCCTTGCCCCCAC 6580

     9601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 9650
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  6581 TCAGTCATCTTTGTATGAATCCCATGATTTGGGGGTTTTTTTCTTTTTTT 6630

     9651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 9700
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  6631 TTTTATACCAGTTTTTAGCTGGTGTTTATGAAGAACAGTGAGTACCTAGA 6680

     9701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 9750
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  6681 ACTGTGCCACTAATTAAAGGAAATCCTAAGAAGGTGCATTTCTTTACAGA 6730

     9751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 9800
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  6731 GCTGTGTCATGCCATCCTTTGGGCCCTCTGCTGGAAAAGTAGAATCAAGT 6780

     9801 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 9850
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  6781 CTCAAATAATGCCTTTTTAATTGTATCCTCTAGTATTATAGATATAGGAC 6830

     9851 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 9900
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  6831 AGTACTGTATCATACCTCTGTGAATGTAAAATATCTTGTACCTGCTTTAT 6880

     9901 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 9950
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  6881 GATACGTAGTAGTGACCGTGCTTTATCAGAGCTGTTTTTAATGATGTTAT 6930

     9951 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 10000
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  6931 TCTAGAATGTTTTCTTTCCAGATGATGATTCAGAAGCTAATTTTAAAAAA 6980

     10001 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 10050
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  6981 CGGTGCCAGGTACCACAACAGTAACAGAACTTTGCAATTTTCTGGGGTTT 7030

     10051 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 10100
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  7031 TGTTTTTTACCTTTTTCCCCCCTTTTTTTTAAATGGAGTGTGCTGGATGT 7080

     10101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 10150
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  7081 CTCTATAATTTTATTCAGATGACTGCAGAACCTGGAAAAGCTGTTGCTGC 7130

     10151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 10200
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  7131 TATTGATGCATAACATACTGCTATTGGTCTTTTTATATAAATATATATAT 7180

     10201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 10250
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  7181 ATATATACATATATATATATAATTTGAATTTTTGGAAACTTTAGCTGTGC 7230

     10251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 10300
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  7231 TGTCAACTTTGGAAAAAGTATCCCGGTTTACTGTGTTGAGTTGGCATTGT 7280

     10301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 10350
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  7281 ACAGAAATTAACAGCCATATTGGTCTAGAAACGTTAAACTTAATTTTTTT 7330

     10351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 10400
mbg00585 6419 .................................................. 6419
                                 
pf00402  7331 CCATTTGTACAGGGGTAACGCACTGTATTAAATATGTAAGGTCTTATCTA 7380

     10401 ----+----*----+----*----+----*----+----*- 10441
mbg00585 6419 ......................................... 6419
                            
pf00402  7381 CATGGGTTTGATTACAGAAACTAATAAAGTATTCTCTAAAT 7421