T27D20.13    (59213..61955)

Direction: -

/gene="T27D20.13"
/note="contains similarity to ATPases associated withvarious cellular activities (Pfam: AAA.hmm, score:155.05)"
/codon_start=1
/evidence=not_experimental
/db_xref="PID:g3377851"

position (link: detail on the area) exon phase

61955..61884 1/13 0
61781..61608 2/13 0
61471..61341 3/13 0
61244..61118 4/13 2
61028..60766 5/13 0
60690..60566 6/13 2
60480..60437 7/13 1
60351..60220 8/13 0
60123..60046 9/13 0
59954..59872 10/13 0
59783..59661 11/13 2
59524..59464 12/13 2
59410..59213 13/13 0

>T27D20
ATGGCACCTGCAGTTTTGGGTGCTCTCTTTAGCGTTGGAGTAATTGGAGTAGCTTATGCT
GAATCTGATGAGGCTAATAATGACAAGTCTTCTGCCCCAATAGATCCTAATGACGAAACG
TCATCTGCCCCAATAGATCCTCCACCAAACTATGTAGACATTGCCAAGAAAGAACGAGCT
CGAGTTGAAGAACTTATACAAAGTAAAGGAACTCAATATGGTTCTTACCCACGGTTCAAT
GTTGCTATTACGTTGAAGTTCCAAGTTCCTTCTACTTGTGAAGTCGCACAATTAATATCA
AACATTGGATCCCAACTAGGTGTGAAAGTCTCAGATCGTACTGGTGGTTCAGATATGCTA
TTGCGTGCTTGGGACAATCCAGTCGCTTGGCAAATAACACTTCGCAGTGTGGAAAACAAG
AAGAAACTTGGAGAGAGTGAAGATGATTCAGATGATGACTTGTGCATTCTTATCTTTGGT
TCCTTACTTACCTCGGATAAAGTGGAAGTTGAGTTTATAAAGAAGGGAAGTTTGACTACT
GAAGAACTTGAGGCTTTTGTTTCAGCTTTGGGAGTAGCTGGAACAAAAGCTGGACAAAAT
AAGGGAAGCGGCAGTAGAGGAAGCACTCGTGATTCGTCTACAGACAAATCTATCTCCCAG
TTGGAGTCTATGGGAGTCAGAATCTATGGAGTTAATAAACCTCTTGGGGATGATTCTATG
GATGAGATATCATGGGACAATATTGCTGGATATGATCAGCAAAAGCGAGAGATAGAAGAT
ACAATATTGATGGCTCTTCATAGTCCTGAAGTGTATGATGATATTGTACGTGGTACACGG
TCCAAATTTGAATCCAACAGACCTCGGGCTGTTCTATTTGAGGGTCCACCAGGAACTGGG
AAGACATCTTGTGCGCGTGTTATTGCTAATCAGGCGGGCATACCATTGTTGTATGTGCCG
CTTGAAGCTGTAATGTCTAAGTACTATGGTGAAAGCGAGCGTCTTCTTGGGGCTGTGTTT
TCTCAAGCAAATGAGCTCCCTGATGGTGCGATTATATTTCTTGATGAGATTGATGCATTT
GCTATCTCTCGTGATAGTGAGATGCATGAAGCAACGCGTAGAGTTTTGTCGGTACTACTA
AGGCAGATTGATGGATTTGAACAAGAAAAAAAAGTGGTTGTGATTGCTGCAACCAATAGA
AAACAAGATCTTGATCCCGCTTTGATCAGCCGGTTCGATTCCATGATCATGTTTGACTTA
CCGGATTTACAAACTCGTCAAGAAATCATCGCTCAATACGCAAAACAACTCTCAAAGCCT
GAACTAGTCCAGCTTGCTCAAGCCACAGAAGCAATGTCAGGCAGAGATATTCGAGATGTA
TGTCAAGGAGCAGAACGAACATGGGCTTCAAAGATCATTAACCTTTATATTGTTGGACAG
TTGATTCGTCGAGCAAAAGCCGGTGGAGAAGAACAAAAGATCACTCTTCCTCCAATACAA
GAGTACTTGGAAAGCGCTGAAGCTCGGCGCAAATCTCTTCGTAGTGTCACGGAGCAGAAG
GAACAGAAATTTGCTGCTCGCTCCAAGAAACCTCTGCTTGATTTTGAGTGA[help]


Entrance