T10M13.9    (47819..48812)

Direction: +

/gene="T10M13.9"
/note="SAR1 is a 21
/22-kDa GTP-binding protein involved invesicular transport between the endoplasmic reticulum andthe Golgi; Prosite ATP
/GTP-binding motif (P-loop) fromposition 27 to 34 [GLDNAGKT]; functional catalogID=10.01.07; functional catalog ID=08.07"
/codon_start=1
/evidence=experimental
/product="SAR1
/GTP-binding secretory factor"
/db_xref="PID:g2104532"

position (link: detail on the area) exon phase

47819..47947 1/3 0
48163..48294 2/3 0
48492..48812 3/3 0

>T10M13
ATGTTCATGATCGATTGGTTCTATGGCGTTCTCGCTTCGTTAGGGTTATGGCAGAAAGAG
GCTAAGATCTTGTTTCTGGGACTCGATAATGCTGGTAAAACCACTCTGCTTCACATGTTG
AAAGACGAGAGATTGGTACAGCATCAGCCTACGCAGCATCCAACTTCTGAAGAACTCAGC
ATTGGGAAAATCAAGTTTAAGGCTTTTGATTTGGGTGGTCACCAGATTGCTCGCAGGGTC
TGGAAGGATTACTATGCTAAGGTGGACGCTGTGGTCTACCTAGTTGATGCTTACGACAAA
GAGAGATTTGCAGAATCAAAAAAGGAACTTGATGCACTTCTCTCAGACGAATCCCTAGCC
AGCGTTCCATTCCTCATTCTAGGAAACAAGATAGACATACCGTATGCTGCATCAGAGGAC
GAGCTCCGTTACCATCTCGGCCTCTCCAACTTCACTACAGGAAAGGGTAAAGTGAATCTA
ACGGATTCGAACGTTAGGCCATTGGAGGTTTTCATGTGCAGCATTGTCAGGAAAATGGGT
TACGGAGAAGGTTTCAAATGGGTTTCTCAATACATCAAGTAA[help]


Entrance