T10M13.1    (1224..2168)

Direction: +

/gene="T10M13.1"
/note="similar to zinc finger protein encoded by the Ta11transposon; start methionine predicted by GRAIL; GenScanpredicts an initial methionine from 1614 to 1616;functional catalog ID=98"
/codon_start=1
/evidence=not_experimental
/product="putative zinc finger protein"
/db_xref="PID:g2104524"

position (link: detail on the area) exon phase

1224..2168 1/1 0

>T10M13
ATGACATCTCTAACGATTGATCTCCTGTCAGTACTACGAAGGGAACCTTGGTTGTATAAC
AACTGGTTTGTGACAACTCATAGATGGGAGGTAAATCTTACGTTTCACCTGTTAACATCT
ATTGAATTATGGGTTCAGATGCGTGGAATTCCTCTTTTGTATGTGTGTGAGGAAACTGCT
TTAGAGATAGCACATGAGTTAGGAAAGATTCTCACTCTGGATTTTCATGACTCCACCACG
ACTCAAATAGCTTATATCCGTGTGAGAATCCGGTTTGGAATTACAGATCGCCTGAGGTTT
TTCCAAAGAATCATTTTTGATTTTGGTGAGGCTGCTCTGATAAGCTTTCAGTATGAAAGA
CTTAGGAGAATCTGTAGTAGCTGCTTCAGAATGACTCATCACAGGAACTCATGTCCTTAC
CGTCAGATTGAGCCTCTCCATAGGGTGACTAACTCCACTGCTCAAAGGAATGTTAGAGAA
GAGGTGTTCATGAGAGATGAAAATCTGAGATCTTCAATGAATTCACAATCTCAGATGTCT
GAGAGTTCGTTTCCTACTCCTATCGATCCACCTCCAAGGATTCCTCATCCTCCTTTAAAT
CCTGATGAATTGGTGGCTGCATATTACCCTCATACAAGAGCTACTTCTTTACCAAACTTT
GCAGGTCCTTTGCCTCAGGTACCTCTTAGAAAAAATGTGGATGAAAGGGATTCTAACATC
CAGCCTTTCTCCGGACCTGCATTTGCAGCACACTCTCCACGCCTAGTGGAAGTAGGTGAA
TCATCAAGGCAAGGTGAGAATACTCAGAATGTTCACACGGTGGAAAAGGGGGATTCATCA
AAAAGAAAGAACATGGGTGGTCCCAGGTTTAAAGATGATGCAAGAAAGTCCAATGAAGAT
GAGCATATGAATGGAGGGATTCTGAAACCTCCAAAAAAGCGTTGA[help]


Entrance