F19B15.110    (35272..36820)

Direction: -

/db_xref="GI:4972054
/gene="F19B15.110"
/note="EST gb|T04508 , spans first intron; EST gb:AA728558 spans last two introns; IAA
/AXR family member; contains EST gb:T04508, AA728558"
/codon_start=1
/product="phytochrome-associated protein PAP2"
/protein_id="CAB43922.1"
/db_xref="PID:e1485131"
/db_xref="PID:g4972054"
/db_xref="GI:4972054"

position (link: detail on the area) exon phase

36820..36399 1/5 0
36294.. 36041 2/5 2
35960..35819 3/5 1
35674..35613 4/5 2
35309..35272 5/5 1

>F19B15
ATGTCTGTATCTGTAGCAGCAGAGCATGATTACATAGGTTTGTCAGAGTTTCCAACCATG
GAAGCAACAACAATGTCTGACAAAACCAAAACCAGAGACAATAACAACGGTCTCAATTTC
AAGGCTACCGAGTTAAGACTCGGTTTACCCGGTTCTGAGTCGCCGGAGCGAGTCGACTCA
AGATTCTTGGCTCTCAACAAGAGTAGCTGTCCCGTGTCAGGTGCCAAAAGGGTGTTCTCC
GACGCTATTAACGACTCTAACAAATGGGTCTTCTCTCCTGGATCCACTACTGCTACTGGT
GATGTCGGCTCGGGTTCTGGTCCCCGTACCTCCGTCGTTAAAGATGGAAAGTCGACAACT
TTCACTAAACCGGCTGTTCCGGTTAAGGAGAAGAAGAGCTCTGCTACAGCTCCAGCTTCA
AAAGCACAAGTGGTGGGATGGCCACCAATAAGATCATTCAGGAAGAACTCAATGGCTTCT
TCTCAATCTCAGAAACCTGGTAATAACTCAGAGACTGAAGAAGCAGAAGCTAAGTCTGGA
CCAGAACAACCTTGCTTGTATGTCAAAGTGAGTATGGAAGGTGCTCCTTACTTGAGGAAA
ATCGATCTCAAGACTTACAAAAGCTACCTTGAGCTCTCTTCTGCTCTTGAGAAGATGTTC
AGTTGCTTCACCATTGGTCAGTTTGGTTCTCATGGAGGGTGTGGCAGAGATGGGTTAAAC
GAGAGTCGCTTGACTGATCTCTTGCGTGGTTCTGAGTATGTTGTAACCTATGAAGATAAA
GACAGTGACTGGATGCTGGTCGGAGATGTCCCTTGGGAAATGTTTATATGCTCCTGCAAG
AAGCTGAGAATCATGAAGAGCTCTGAGGCTATCGGCTTAGCTCCAAGGGTGATGGAGAAG
TGCAGAAGCAGGAACTAG[help]


Entrance