F17N18.20    (4525..6828)

Direction: +

/db_xref="GI:4753647
/gene="F17N18.20"
/note="similarity to various predicted proteins, Arabidopsis thaliana; Contains Zinc finger, C2H2 type, domain [CIEGECTFALCFGCATLPHEVRYKH]"
/codon_start=1
/product="putative protein"
/protein_id="CAB41923.1"
/db_xref="PID:e1428711"
/db_xref="PID:g4753647"
/db_xref="GI:4753647"

position (link: detail on the area) exon phase

4525..6828 1/1 0

>F17N18
ATGGATTCGGAGGTGGAGGAGAATGTCATATCGGTCATCACTGACACAACCTTTCTCATC
TCCACAAATTTAAAGGTGGATCCGAGGGTAATATCACTCTTTTCTCAACTATTCTATGAT
TGGCGCTCTGTTTATATGGAAATAAAGTCCCTTTACCCGAAGATGGAGTTCCATTTACTC
CTTCGTCAAATACTCAAGTTCTGGACCTCTACGGACATGGGTAGACAGTGGAAGTTTGTA
TCCCTCATTTGTAAAATAATGTTTCTGGTTAGCTCTATGGATTTGGATTCGGAGTCAGAG
CTCACATCTCTCATCAAGAAAATAATTTCTCTCTTCAACTCTAAACCCGATACGGGTTCA
GAGCTCGTTTCCCTCATTACACAGTTGATGCGTATCGATACCTCTGTGGATTCGGATTCA
GAGCCAACACAAGAATCTGAGCTTCTATCACTCATTAGCCAACTAGTCTCTGCCAAGCCG
GAGCCGGAGCTCACATCACTCACCAGGCGGATCATCTCTACCTTCATATCTATGAATTGG
GAGCCTATGCAGTTTATTTCCGTATGCCCTCAAGTTATGGTGGAACTTGTACATGGAAAA
CTGACGACAGAAGTTGTCCGGCCGAGAAAGGCTAAAGAGCGGGAATGTGAGTTGTATGCT
TACGAAATTTGGAAATCTACAAGACAAATCCATTTTCACTGTATACTATGCAATGGCGAG
AACCATGAAGAGTATGACAAGGTTCCTATAGAGGTCAAACACCCTCTTCACCCAAGACAT
TCTCTTCAGCTTGCCGTTAGACAATGGTCGGAGGAGGAAACGATGATTGAATGTTATTGT
TGTGATGAATATCTCATGGATTATTATTACTATTGCTCCTCTTGCGATTTTGCTATGAAT
GTAAGCTGTTTGGAGAAACCACCACCAGTCTTATCTATAGACCATCCCAAGTGGCATCAG
CATCCCCTTATTTTGTTTCCAAGTCAGGCTTCCTTTCCTTGTAACCTTTGTGCCCTCACA
CATTCAAGTTGTCCTTTCTATATTTGTCCCCCCTGTGACTTCGTGGTCCATCAAAAGTGT
CTCAGCTTACCACATGTCATAAGGATATCCCGCCACCATCATCGTATCTCCTTCACTCCT
TCATTTGAGAAAGGAAATTGGTATTGTGGTATTTGTCGCAAAAAGATGGATAATGATTAC
GGTGGTTATACTTGCCTCAAGGACGGTTGTTCGTATGTGGCACATTCAAGATGTGCAACA
CAAAAGAATGTGTGGGATGGTCTAGACCTTGAGGGAGAGCCAGAAGAAGTTGAAGAAGAA
GAAGTTGAGCCATTTGTGATAATAAGTGACGGAACAATACACCATTTTAGTCATCCACAT
CATTTGAGAATGGATAAGAATACCGGCAGAGACTACGACGAGAATAAGCAGTGTCAAGCA
TGCATCACACCAATCTATTTTGGTAACATCTACTCTTGTATGCAATGCAACTTCATTCTC
CATGAAGAATGTGCGAATTTTTCTCGCAAAATACATAACCCGATACATCCACATAAGCTC
AATCTAGTGGGAGGATACGACGGTGTTACCAAGTATTATAAGGATTTCTGTTCAGTGTGT
CCTAGGATGTGCACCAATGGTTTCTTCTATGAGTGCGGTAAAGAAGAATGTGATCGTTTT
AAGCTACATGTGCAGTGTGCCACAATTTCTGAGCCATTAGTCCATGAAAGTCATGTGCAT
CCTTTATTCTTAACATCCAAACCAAGAGAACGAAGAAGATGTGGGGTTTGCAAAAAAAAG
CCACTTAGCCACACGGAAACATTCAATTGTATTGAAGGTGAGTGTACCTTTGCTTTGTGT
TTTGGATGTGCTACTTTACCTCACGAGGTGAGGTATAAGCATGATAAGCACATGCTCACT
CTTTCTTATGGGGAGGAGACAAGTACCATGATGTATTGGTGTGAAGCCTGCGAGAAAGAG
ATAAATTCAGAAGAACGGTTTTATAAGTGTGATGAATATTGTTGTGTCACCCTGCACATT
CAATGTTTGATTGGGAAAGAATTATACTTGAAGCCCGGTTCATCGTTTGAGTACGACCAC
AGGCATGCAGATGTTCTTTTAAAAACTCAGGTTATGTCTCGACCTATTTGCTTCCAATGT
AAGAGTCGTTGTCCACATAACACAGTTATCCAGTGGTCTGAGTTAGTATATTGCACCATT
CATTGTTTTTTGTTTGGTCGACTAAGATGGGACGAAGAAGAAAGAAGAAGAAAGCAAGCT
GAAATTGACAATAAAGATGTTTGA[help]


Entrance