F17N18.80    (16571..18242)

Direction: -

/db_xref="GI:4753653
/gene="F17N18.80"
/note="similarity to Pto kinase interactor 1 -Lycopersicon esculentum, Contains Protein kinases signatures and profile [IGEGGFGRVYKGKMEKTGQVVAVK], Protein_Kinase_St [VIYRDFKSSNILL]"
/codon_start=1
/product="putative protein"
/protein_id="CAB41929.1"
/db_xref="PID:e1428717"
/db_xref="PID:g4753653"
/db_xref="GI:4753653"

position (link: detail on the area) exon phase

18242..18149 1/5 0
18075.. 17885 2/5 1
17798..17609 3/5 0
17478..17039 4/5 1
16873..16571 5/5 0

>F17N18
ATGAGTTGTTTCTTGGGTCCATCGACAAACAACAAAAGTAGGGAGAATGAAGGCTCATCT
ATGGCTGCTCCTTATGAACAACAAAACCTACCACGGAATGATCGTAGGCAGATAACAACA
TGGGAAGCGGTGGGAACGAACAAAGAATCACCGAAAAATATCAAGGCAAAGAGTTTCAAA
TTTCGTGAATTAGCAACCGCTACAAATAGTTTCAGGCAAGAGTTCTTGATCGGAGAAGGA
GGGTTTGGGAGGGTTTACAAAGGAAAGATGGAGAAGACAGGACAGGTGGTAGCTGTGAAG
CAACTTGACCGTAATGGATTACAAGGGAATAGAGAGTTTCTGGTAGAGATCTTCAGGTTA
AGTCTTCTTCATCATCCCAACCTTGCCAATCTCATTGGATATTGCCTTGATGGAGACCAG
AGACTTCTTGTTCACGAGTTCATGCCTCTTGGTTCCCTTGAAGATCATCTCCTAGAATTT
TGTACTATAGTAATGGAACTGTTTAATTATTTGATTGAACCAGATGTTGTAGTAGGACAA
CAACCATTGGATTGGAACTCTCGGATAAGGATTGCCTTAGGAGCCGCAAAAGGGCTCGAA
TATCTCCACGAAAAGGCAAACCCTCCGGTGATATATCGAGATTTCAAATCGTCAAATATA
TTGCTTAATGTAGATTTTGATGCAAAACTATCAGATTTTGGTTTGGCAAAACTTGGTTCG
GTTGGGGACACACAAAATGTATCTTCCCGAGTAGTGGGAACTTATGGTTATTGCGCTCCT
GAGTATCACAAAACCGGTCAGCTGACGGTTAAATCTGATGTATATAGTTTTGGGGTTGTG
TTGTTGGAACTCATAACCGGTAAGCGAGTTATCGACACAACGAGACCATGTCATGAACAA
AATCTGGTTACTTGGGCACAACCGATTTTCAGAGAACCAAATAGATTCCCCGAGCTAGCG
GATCCACTTCTTCAAGGGGAGTTCCCGGAAAAAAGTTTGAACCAAGCTGTAGCAATAGCG
GCAATGTGTCTACAAGAAGAACCAATAGTTCGACCTTTAATCAGTGATGTTGTCACCGCC
TTAAGTTTTATGAGTACAGAAACCGGTTCACCTTCCGGTCTAACGGGAACCGCTCTTAAC
CCTTTATCTCCTAAGACCGTGGAGGACCAGGGCTGGCTTCAATGTGAGTCTCCAAGAGAT
GTGTACTCGTTACTATAA[help]


Entrance