F16J13.210    (99864..100472)

Direction: -

/db_xref="GI:4586119
/gene="F16J13.210"
/note="predicted by Genscan and GeneMark; similarity to other predicted proteins, Arabidopsis thaliana"
/codon_start=1
/product="putative protein"
/protein_id="CAB40955.1"
/db_xref="PID:e1425311"
/db_xref="PID:g4586119"
/db_xref="GI:4586119"

position (link: detail on the area) exon phase

100472..99864 1/1 0

>F16J13
ATGAATGATCCCATTCCCAAACCCATAGTGAGCGTTCAGGTCCAAGCTGTGAAAGTCTCT
ACAAACTCGATCTTCCTCATCGTCAATACCATTAAGGATGAGATCCTTATAAACCCTGTC
ACTGGCCATCGAGCCGAAACGTCCACTCCGCTTTCCTATAAATCACTTCCCATCAATTTC
AGTCTCCCTAGTTGTAGTCACCACCACATCCAATCGTTACTCCACGATCAACTCCATAGC
GACGACAATTGGTTGTGCGATCACTTAGTCCCAAAGATCTCAACGGCTGCAATCAACGCA
GGTTTTATGAACAACGGCGTTGAATTGACCGTTGGCGTCACAGTTACTTACCAGTATGTC
CATGTCGAGGAGACATCATCAAAGGAATCGAGGATGGTTCGACTAGGGAGCATGAAAGCA
GAGGAATTGAAGAGTTTTAACATGGAAACAGATTCGTGTTCCATCTGTCTACAGAGTCTA
GTCTCCAGTTCGAAAACAGGACCCACTCGCATGAGTTGTTCCCATGTCTTCCATAGTAGC
TGTCTCGTGGAGTGGCTCAAGAGAAAAAACACTTGCCCGATGTGTCGGACTGTGCTCTAC
GATCGATGA[help]


Entrance