Jatropha Genome Database

Jcr4S06558.10   [simple text]
>Jcr4S06558.10
MADAEDIQPLVCDNGTGMVKAGFAGDDAPRAVFPSIVGRPRHTGVMVGMGQKDAYVGDEA
QSKRGILTLKYPIEHGIVSNWDDMEKIWHHTFYNELRVAPEEHPVLLTEAPLNPKANREK
MTQIMFETFNVPAMYVAIQAVLSLYASGRTTGIVLDSGDGVSHTVPIYEGYALPHAILRL
DLAGRDLTDALMKILTERGYMFTTTAEREIVRDMKEKLAYVALDYEQELETAKSSSSVEK
NYELPDGQVITIGAERFRCPEVLFQPSLIGMEAAGIHETTYNSIMKCDVDIRKDLYGNIV
LSGGSTMFPGIADRMSKEITALAPSSMKIKVVAPPERKYSVWIGGSILASLSTFPTDVDF
QGRV