Comparison between the cloned and the revised DNA sequences

Cloned DNA sequence, length = 4345 bp
Revised DNA sequence, length = 4344 bp

<< Positions of primers used in RT-PCR experiment(s) >>

 1 : f NN04910 3376 - 3396   GTA GGC ATC TTC AGC ATT TAG
   r NN04911 3794 - 3774   TCA GCC CCT TCT TTT CCA TCA
<< Positions of inserion/deletion/mutation(s) in the aligned sequence >>
 1 : 3620 - 3620    1-bp deletion (in the revised sequence)
Predicted coding region: colored in green ( 3 - 3902 in the revised sequence).


*- Clone Name -*   1     .     .     .     .     . 50
hk03560        1 GGGATCTGCTAGAAGTTGGTCTTCCGCCAGGACTAGAGTTTCCTCGCGGT 50
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)   1 GGGATCTGCTAGAAGTTGGTCTTCCGCCAGGACTAGAGTTTCCTCGCGGT 50

           51     .     .     .     .     . 100
hk03560       51 AACAGCCTCCGTGGCCTCCGGAGGACCATGTCATTAGACTTTGGCAGTGT 100
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)   51 AACAGCCTCCGTGGCCTCCGGAGGACCATGTCATTAGACTTTGGCAGTGT 100

          101     .     .     .     .     . 150
hk03560       101 GGCACTACCAGTGCAAAATGAAGATGAAGAGTATGACGAAGAGGACTATG 150
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  101 GGCACTACCAGTGCAAAATGAAGATGAAGAGTATGACGAAGAGGACTATG 150

          151     .     .     .     .     . 200
hk03560       151 AAAGAGAGAAAGAGTTGCAGCAGTTACTCACAGACCTTCCCCATGACATG 200
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  151 AAAGAGAGAAAGAGTTGCAGCAGTTACTCACAGACCTTCCCCATGACATG 200

          201     .     .     .     .     . 250
hk03560       201 CTGGATGACGACCTCTCCTCTCCAGAGCTCCAGTATTCGGACTGCAGCGA 250
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  201 CTGGATGACGACCTCTCCTCTCCAGAGCTCCAGTATTCGGACTGCAGCGA 250

          251     .     .     .     .     . 300
hk03560       251 GGATGGCACAGACGGACAACCACATCATCCTGAGCAATTGGAGATGAGCT 300
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  251 GGATGGCACAGACGGACAACCACATCATCCTGAGCAATTGGAGATGAGCT 300

          301     .     .     .     .     . 350
hk03560       301 GGAATGAGCAAATGCTGCCCAAATCTCAAAGTGTAAATGGTCCCAGTTGT 350
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  301 GGAATGAGCAAATGCTGCCCAAATCTCAAAGTGTAAATGGTCCCAGTTGT 350

          351     .     .     .     .     . 400
hk03560       351 CAAGGTTTGGAACCGTATAATAAAGTGACATATAAACCTTATCAGTCTTC 400
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  351 CAAGGTTTGGAACCGTATAATAAAGTGACATATAAACCTTATCAGTCTTC 400

          401     .     .     .     .     . 450
hk03560       401 TGCCCAGAATAATGGCTCACCAGCCCAGGAGATAACAGGAAGTGACACAT 450
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  401 TGCCCAGAATAATGGCTCACCAGCCCAGGAGATAACAGGAAGTGACACAT 450

          451     .     .     .     .     . 500
hk03560       451 TCGAAGGCCTGCAACAACAATTTTTAGGAGCTAATGAGAACTCTGCAGAA 500
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  451 TCGAAGGCCTGCAACAACAATTTTTAGGAGCTAATGAGAACTCTGCAGAA 500

          501     .     .     .     .     . 550
hk03560       501 AATATGCAGATTATTCAACTTCAGGTTCTTAACAAAGCAAAAGAGAGACA 550
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  501 AATATGCAGATTATTCAACTTCAGGTTCTTAACAAAGCAAAAGAGAGACA 550

          551     .     .     .     .     . 600
hk03560       551 ACTGGAGAACTTAATTGAAAAGTTAAATGAAAGTGAACGTCAAATTCGAT 600
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  551 ACTGGAGAACTTAATTGAAAAGTTAAATGAAAGTGAACGTCAAATTCGAT 600

          601     .     .     .     .     . 650
hk03560       601 ATCTGAATCACCAGCTTGTAATAATAAAAGATGAAAAGGATGGTTTGACT 650
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  601 ATCTGAATCACCAGCTTGTAATAATAAAAGATGAAAAGGATGGTTTGACT 650

          651     .     .     .     .     . 700
hk03560       651 CTCAGCCTTCGAGAATCACAGAAACTCTTTCAGAATGGAAAAGAAAGAGA 700
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  651 CTCAGCCTTCGAGAATCACAGAAACTCTTTCAGAATGGAAAAGAAAGAGA 700

          701     .     .     .     .     . 750
hk03560       701 GATACAGCTTGAAGCTCAAATAAAAGCACTGGAGACTCAGATACAAGCAT 750
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  701 GATACAGCTTGAAGCTCAAATAAAAGCACTGGAGACTCAGATACAAGCAT 750

          751     .     .     .     .     . 800
hk03560       751 TAAAAGTCAATGAAGAACAGATGATCAAGAAGTCCAGAACAACTGAAATG 800
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  751 TAAAAGTCAATGAAGAACAGATGATCAAGAAGTCCAGAACAACTGAAATG 800

          801     .     .     .     .     . 850
hk03560       801 GCTCTGGAAAGCTTGAAGCAGCAGCTGGTGGACCTTCATCATTCTGAATC 850
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  801 GCTCTGGAAAGCTTGAAGCAGCAGCTGGTGGACCTTCATCATTCTGAATC 850

          851     .     .     .     .     . 900
hk03560       851 ACTTCAACGAGCTAGAGAACAGCATGAGAGCATTGTTATGGGCCTCACAA 900
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  851 ACTTCAACGAGCTAGAGAACAGCATGAGAGCATTGTTATGGGCCTCACAA 900

          901     .     .     .     .     . 950
hk03560       901 AGAAGTACGAAGAGCAAGTATTGTCCTTACAAAAGAATTTGGATGCCACA 950
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  901 AGAAGTACGAAGAGCAAGTATTGTCCTTACAAAAGAATTTGGATGCCACA 950

          951     .     .     .     .     . 1000
hk03560       951 GTCACCGCACTTAAAGAACAGGAAGACATTTGCTCTCGTCTGAAAGATCA 1000
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  951 GTCACCGCACTTAAAGAACAGGAAGACATTTGCTCTCGTCTGAAAGATCA 1000

          1001     .     .     .     .     . 1050
hk03560      1001 CGTGAAACAACTGGAAAGGAATCAAGAAGCAATCAAGTTAGAAAAGACTG 1050
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  1001 CGTGAAACAACTGGAAAGGAATCAAGAAGCAATCAAGTTAGAAAAGACTG 1050

          1051     .     .     .     .     . 1100
hk03560      1051 AGATCATTAATAAGTTGACAAGAAGTCTAGAGGAGAGTCAAAAGCAGTGT 1100
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  1051 AGATCATTAATAAGTTGACAAGAAGTCTAGAGGAGAGTCAAAAGCAGTGT 1100

          1101     .     .     .     .     . 1150
hk03560      1101 GCCCACTTGTTGCAGTCCGGGTCAGTACAAGAGGTGGCTCAGCTACAGTT 1150
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  1101 GCCCACTTGTTGCAGTCCGGGTCAGTACAAGAGGTGGCTCAGCTACAGTT 1150

          1151     .     .     .     .     . 1200
hk03560      1151 CCAGCTGCAGCAAGCACAGAAGGCACATGCTATGAGTGCAAACATGAACA 1200
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  1151 CCAGCTGCAGCAAGCACAGAAGGCACATGCTATGAGTGCAAACATGAACA 1200

          1201     .     .     .     .     . 1250
hk03560      1201 AGGCTTTGCAAGAAGAATTAACAGAACTAAAAGATGAAATTTCTCTCTAT 1250
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  1201 AGGCTTTGCAAGAAGAATTAACAGAACTAAAAGATGAAATTTCTCTCTAT 1250

          1251     .     .     .     .     . 1300
hk03560      1251 GAATCTGCTGCAAAACTAGGAATACATCCAAGTGACTCAGAAGGAGAATT 1300
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  1251 GAATCTGCTGCAAAACTAGGAATACATCCAAGTGACTCAGAAGGAGAATT 1300

          1301     .     .     .     .     . 1350
hk03560      1301 AAATATAGAACTCACTGAATCGTATGTGGATTTGGGTATTAAAAAGGTCA 1350
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  1301 AAATATAGAACTCACTGAATCGTATGTGGATTTGGGTATTAAAAAGGTCA 1350

          1351     .     .     .     .     . 1400
hk03560      1351 ACTGGAAAAAATCCAAAGTTACCAGCATTGTACAAGAAGAAGACCCAAAT 1400
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  1351 ACTGGAAAAAATCCAAAGTTACCAGCATTGTACAAGAAGAAGACCCAAAT 1400

          1401     .     .     .     .     . 1450
hk03560      1401 GAAGAGCTTTCAAAAGATGAGTTCATTCTGAAGTTAAAGGCAGAAGTACA 1450
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  1401 GAAGAGCTTTCAAAAGATGAGTTCATTCTGAAGTTAAAGGCAGAAGTACA 1450

          1451     .     .     .     .     . 1500
hk03560      1451 GCGTTTGCTGGGTAGCAACTCAATGAAGCGTCATCTGGTGTCTCAGTTAC 1500
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  1451 GCGTTTGCTGGGTAGCAACTCAATGAAGCGTCATCTGGTGTCTCAGTTAC 1500

          1501     .     .     .     .     . 1550
hk03560      1501 AAAATGACCTCAAAGACTGTCATAAGAAAATTGAAGATCTCCACCAAGTG 1550
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  1501 AAAATGACCTCAAAGACTGTCATAAGAAAATTGAAGATCTCCACCAAGTG 1550

          1551     .     .     .     .     . 1600
hk03560      1551 AAGAAGGATGAAAAAAGCATTGAGGTTGAGACTAAAACAGATACCTCAGA 1600
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  1551 AAGAAGGATGAAAAAAGCATTGAGGTTGAGACTAAAACAGATACCTCAGA 1600

          1601     .     .     .     .     . 1650
hk03560      1601 AAAACCAAAGAATCAATTATGGCCTGAGTCTTCTACTTCTGATGTTGTCA 1650
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  1601 AAAACCAAAGAATCAATTATGGCCTGAGTCTTCTACTTCTGATGTTGTCA 1650

          1651     .     .     .     .     . 1700
hk03560      1651 GAGATGATATTCTGCTGCTTAAAAATGAAATTCAAGTTTTACAACAACAA 1700
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  1651 GAGATGATATTCTGCTGCTTAAAAATGAAATTCAAGTTTTACAACAACAA 1700

          1701     .     .     .     .     . 1750
hk03560      1701 AATCAGGAACTTAAAGAAACTGAAGGAAAACTGAGAAATACAAATCAAGA 1750
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  1701 AATCAGGAACTTAAAGAAACTGAAGGAAAACTGAGAAATACAAATCAAGA 1750

          1751     .     .     .     .     . 1800
hk03560      1751 CTTATGTAATCAAATGAGACAAATGGTACAAGATTTTGACCATGACAAAC 1800
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  1751 CTTATGTAATCAAATGAGACAAATGGTACAAGATTTTGACCATGACAAAC 1800

          1801     .     .     .     .     . 1850
hk03560      1801 AAGAAGCTGTGGATAGGTGTGAAAGGACTTATCAGCAGCACCATGAAGCC 1850
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  1801 AAGAAGCTGTGGATAGGTGTGAAAGGACTTATCAGCAGCACCATGAAGCC 1850

          1851     .     .     .     .     . 1900
hk03560      1851 ATGAAAACTCAAATACGTGAAAGCCTATTAGCAAAGCATGCTTTGGAGAA 1900
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  1851 ATGAAAACTCAAATACGTGAAAGCCTATTAGCAAAGCATGCTTTGGAGAA 1900

          1901     .     .     .     .     . 1950
hk03560      1901 GCAGCAGCTCTTTGAGGCTTATGAGAGAACTCATTTGCAACTGAGGTCTG 1950
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  1901 GCAGCAGCTCTTTGAGGCTTATGAGAGAACTCATTTGCAACTGAGGTCTG 1950

          1951     .     .     .     .     . 2000
hk03560      1951 AGTTGGATAAGTTGAATAAGGAGGTGACTGCTGTGCAGGAATGTTACCTA 2000
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  1951 AGTTGGATAAGTTGAATAAGGAGGTGACTGCTGTGCAGGAATGTTACCTA 2000

          2001     .     .     .     .     . 2050
hk03560      2001 GAAGTGTGCAGAGAGAAGGATAATCTAGAATTGACTCTCAGGAAGACCAC 2050
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  2001 GAAGTGTGCAGAGAGAAGGATAATCTAGAATTGACTCTCAGGAAGACCAC 2050

          2051     .     .     .     .     . 2100
hk03560      2051 TGAAAAGGAGCAACAGACTCAGGAGAAGATCAAAGAAAAACTCATTCAAC 2100
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  2051 TGAAAAGGAGCAACAGACTCAGGAGAAGATCAAAGAAAAACTCATTCAAC 2100

          2101     .     .     .     .     . 2150
hk03560      2101 AGCTTGAAAAGGAGTGGCAGTCTAAGCTGGATCAAACTATAAAGGCAATG 2150
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  2101 AGCTTGAAAAGGAGTGGCAGTCTAAGCTGGATCAAACTATAAAGGCAATG 2150

          2151     .     .     .     .     . 2200
hk03560      2151 AAAAAGAAGACCTTAGATTGTGGCAGCCAAACTGACCAAGTAACCACCAG 2200
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  2151 AAAAAGAAGACCTTAGATTGTGGCAGCCAAACTGACCAAGTAACCACCAG 2200

          2201     .     .     .     .     . 2250
hk03560      2201 TGATGTTATTTCCAAGAAAGAGATGGCAATTATGATAGAAGAGCAGAAGT 2250
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  2201 TGATGTTATTTCCAAGAAAGAGATGGCAATTATGATAGAAGAGCAGAAGT 2250

          2251     .     .     .     .     . 2300
hk03560      2251 GCACAATCCAGCAAAACTTAGAACAAGAGAAGGACATAGCCATCAAGGGG 2300
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  2251 GCACAATCCAGCAAAACTTAGAACAAGAGAAGGACATAGCCATCAAGGGG 2300

          2301     .     .     .     .     . 2350
hk03560      2301 GCTATGAAGAAACTCGAAATTGAATTGGAACTCAAACATTGTGAAAATAT 2350
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  2301 GCTATGAAGAAACTCGAAATTGAATTGGAACTCAAACATTGTGAAAATAT 2350

          2351     .     .     .     .     . 2400
hk03560      2351 TACCAAACAGGTAGAAATAGCTGTGCAAAATGCTCATCAGCGATGGCTGG 2400
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  2351 TACCAAACAGGTAGAAATAGCTGTGCAAAATGCTCATCAGCGATGGCTGG 2400

          2401     .     .     .     .     . 2450
hk03560      2401 GAGAACTACCAGAGCTGGCAGAGTATCAAGCACTTGTGAAGGCAGAACAG 2450
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  2401 GAGAACTACCAGAGCTGGCAGAGTATCAAGCACTTGTGAAGGCAGAACAG 2450

          2451     .     .     .     .     . 2500
hk03560      2451 AAAAAGTGGGAAGAACAGCATGAGGTCTCTGTGAACAAAAGGATATCATT 2500
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  2451 AAAAAGTGGGAAGAACAGCATGAGGTCTCTGTGAACAAAAGGATATCATT 2500

          2501     .     .     .     .     . 2550
hk03560      2501 TGCTGTTTCTGAAGCTAAAGAGAAATGGAAGAGTGAGCTTGAAAATATGA 2550
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  2501 TGCTGTTTCTGAAGCTAAAGAGAAATGGAAGAGTGAGCTTGAAAATATGA 2550

          2551     .     .     .     .     . 2600
hk03560      2551 GGAAAAATATACTTCCTGGAAAGGAATTGGAAGAGAAGATTCATTCTCTT 2600
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  2551 GGAAAAATATACTTCCTGGAAAGGAATTGGAAGAGAAGATTCATTCTCTT 2600

          2601     .     .     .     .     . 2650
hk03560      2601 CAGAAGGAACTTGAGTTAAAGAACGAAGAAGTCCCTGTGGTCATCAGGGC 2650
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  2601 CAGAAGGAACTTGAGTTAAAGAACGAAGAAGTCCCTGTGGTCATCAGGGC 2650

          2651     .     .     .     .     . 2700
hk03560      2651 TGAGTTAGCTAAGGCTCGGAGTGAATGGAACAAAGAAAAGCAAGAAGAAA 2700
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  2651 TGAGTTAGCTAAGGCTCGGAGTGAATGGAACAAAGAAAAGCAAGAAGAAA 2700

          2701     .     .     .     .     . 2750
hk03560      2701 TCCACAGAATCCAAGAACAAAATGAGCAAGATTACCGGCAATTTTTAGAT 2750
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  2701 TCCACAGAATCCAAGAACAAAATGAGCAAGATTACCGGCAATTTTTAGAT 2750

          2751     .     .     .     .     . 2800
hk03560      2751 GATCACCGAAATAAAATTAATGAGGTGCTTGCGGCAGCTAAAGAAGACTT 2800
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  2751 GATCACCGAAATAAAATTAATGAGGTGCTTGCGGCAGCTAAAGAAGACTT 2800

          2801     .     .     .     .     . 2850
hk03560      2801 TATGAAACAAAAAACTGAACTACTTCTTCAGAAGGAGACAGAATTACAAA 2850
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  2801 TATGAAACAAAAAACTGAACTACTTCTTCAGAAGGAGACAGAATTACAAA 2850

          2851     .     .     .     .     . 2900
hk03560      2851 CTTGTCTAGACCAGAGTCGTAGAGAATGGACTATGCAGGAAGCCAAGCGG 2900
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  2851 CTTGTCTAGACCAGAGTCGTAGAGAATGGACTATGCAGGAAGCCAAGCGG 2900

          2901     .     .     .     .     . 2950
hk03560      2901 ATCCAACTGGAAATCTATCAGTATGAGGAAGACATCCTGACTGTACTTGG 2950
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  2901 ATCCAACTGGAAATCTATCAGTATGAGGAAGACATCCTGACTGTACTTGG 2950

          2951     .     .     .     .     . 3000
hk03560      2951 GGTTCTTTTAAGTGATACCCAAAAGGAGCACATCAGTGATTCTGAGGACA 3000
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  2951 GGTTCTTTTAAGTGATACCCAAAAGGAGCACATCAGTGATTCTGAGGACA 3000

          3001     .     .     .     .     . 3050
hk03560      3001 AGCAGCTTTTGGAAATCATGTCGACTTGTTCTTCAAAATGGATGTCTGTG 3050
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  3001 AGCAGCTTTTGGAAATCATGTCGACTTGTTCTTCAAAATGGATGTCTGTG 3050

          3051     .     .     .     .     . 3100
hk03560      3051 CAATATTTTGAAAAACTAAAGGGCTGCATACAGAAAGCATTTCAAGATAC 3100
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  3051 CAATATTTTGAAAAACTAAAGGGCTGCATACAGAAAGCATTTCAAGATAC 3100

          3101     .     .     .     .     . 3150
hk03560      3101 ACTTCCTCTGCTTGTAGAAAACGCTGACCCAGAATGGAAAAAGAGAAATA 3150
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  3101 ACTTCCTCTGCTTGTAGAAAACGCTGACCCAGAATGGAAAAAGAGAAATA 3150

          3151     .     .     .     .     . 3200
hk03560      3151 TGGCCGAGCTCTCTAAGGATTCTGCCAGCCAGGGCACTGGCCAAGGAGAC 3200
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  3151 TGGCCGAGCTCTCTAAGGATTCTGCCAGCCAGGGCACTGGCCAAGGAGAC 3200

          3201     .     .     .     .     . 3250
hk03560      3201 CCTGGACCTGCTGCTGGACACCATGCTCAGCCCTTGGCCTTACAAGCAAC 3250
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  3201 CCTGGACCTGCTGCTGGACACCATGCTCAGCCCTTGGCCTTACAAGCAAC 3250

          3251     .     .     .     .     . 3300
hk03560      3251 AGAAGCAGAAGCTGATAAGAAAAAGGTCCTTGAAATTAAGGATTTATGCT 3300
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  3251 AGAAGCAGAAGCTGATAAGAAAAAGGTCCTTGAAATTAAGGATTTATGCT 3300

          3301     .     .     .     .     . 3350
hk03560      3301 GTGGACACTGCTTCCAAGAACTTGAAAAGGCAAAGCAGGAATGTCAAGAT 3350
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  3301 GTGGACACTGCTTCCAAGAACTTGAAAAGGCAAAGCAGGAATGTCAAGAT 3350

          3351     .     .     .     .     . 3400
hk03560      3351 CTGAAAGGAAAACTGGAGAAATGCTGTAGGCATCTTCAGCATTTAGAAAG 3400
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  3351 CTGAAAGGAAAACTGGAGAAATGCTGTAGGCATCTTCAGCATTTAGAAAG 3400

          3401     .     .     .     .     . 3450
hk03560      3401 GAAGCACAAAGCTGTAGTGGAAAAAATTGGAGAAGAGAATAATAAAGTTG 3450
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  3401 GAAGCACAAAGCTGTAGTGGAAAAAATTGGAGAAGAGAATAATAAAGTTG 3450

          3451     .     .     .     .     . 3500
hk03560      3451 TTGAAGAATTAATAGAAGAAAACAACGACATGAAGAATAAATTGGAAGAA 3500
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  3451 TTGAAGAATTAATAGAAGAAAACAACGACATGAAGAATAAATTGGAAGAA 3500

          3501     .     .     .     .     . 3550
hk03560      3501 TTGCAAACACTTTGTAAAACACCACCAAGGTCATTGTCAGCAGGGGCCAT 3550
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  3501 TTGCAAACACTTTGTAAAACACCACCAAGGTCATTGTCAGCAGGGGCCAT 3550

          3551     .     .     .     .     . 3600
hk03560      3551 TGAAAATGCTTGCCTGCCATGCAGTGGGGGAGCCTTGGAAGAACTTCGTG 3600
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  3551 TGAAAATGCTTGCCTGCCATGCAGTGGGGGAGCCTTGGAAGAACTTCGTG 3600

          3601     .     .     .     .     . 3650
hk03560      3601 GGCAGTACATTAAAGCTGTAAAAAAAAATTAAATGTGACATGCTTCGTTA 3650
            ||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  3601 GGCAGTACATTAAAGCTGT-AAAAAAAATTAAATGTGACATGCTTCGTTA 3649

          3651     .     .     .     .     . 3700
hk03560      3651 TATTCAGGAGAGTAAGGAACGAGCTGCAGAAATGGTAAAAGCAGAGGTAC 3700
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  3650 TATTCAGGAGAGTAAGGAACGAGCTGCAGAAATGGTAAAAGCAGAGGTAC 3699

          3701     .     .     .     .     . 3750
hk03560      3701 TGCGAGAACGTCAAGAAACCGCCCGAAAGATGCGCAAATATTATTTGATT 3750
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  3700 TGCGAGAACGTCAAGAAACCGCCCGAAAGATGCGCAAATATTATTTGATT 3749

          3751     .     .     .     .     . 3800
hk03560      3751 TGCCTCCAACAGATTTTGCAGGATGATGGAAAAGAAGGGGCTGAGAAAAA 3800
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  3750 TGCCTCCAACAGATTTTGCAGGATGATGGAAAAGAAGGGGCTGAGAAAAA 3799

          3801     .     .     .     .     . 3850
hk03560      3801 GATTATGAATGCTGCTAGCAAACTTGCTACAATGGCAAAATTACTGGAAA 3850
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  3800 GATTATGAATGCTGCTAGCAAACTTGCTACAATGGCAAAATTACTGGAAA 3849

          3851     .     .     .     .     . 3900
hk03560      3851 CACCTATTTCTAGTAAGTCCCAAAGCAAAACTACACAGTCAGGTATGTCA 3900
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  3850 CACCTATTTCTAGTAAGTCCCAAAGCAAAACTACACAGTCAGGTATGTCA 3899

          3901     .     .     .     .     . 3950
hk03560      3901 AAGTGAGTCGCCAAATGGTTTTTCTATCTTTTCTTCTTTAGCTATTTAAT 3950
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  3900 AAGTGAGTCGCCAAATGGTTTTTCTATCTTTTCTTCTTTAGCTATTTAAT 3949

          3951     .     .     .     .     . 4000
hk03560      3951 ATTTTCAGTATGAAGAAGGCAGGGAAGGTAAGGAGTGAGAGTTAATTTGT 4000
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  3950 ATTTTCAGTATGAAGAAGGCAGGGAAGGTAAGGAGTGAGAGTTAATTTGT 3999

          4001     .     .     .     .     . 4050
hk03560      4001 GAAGTTTTGTATGTTTTACTTAAACTAGAAGTTTACGCAAAAAGAGTACA 4050
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  4000 GAAGTTTTGTATGTTTTACTTAAACTAGAAGTTTACGCAAAAAGAGTACA 4049

          4051     .     .     .     .     . 4100
hk03560      4051 CAGTTTCCAATTTAAGTAGGCAGACTGAGCATGCCCATCAGTTTCCTATT 4100
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  4050 CAGTTTCCAATTTAAGTAGGCAGACTGAGCATGCCCATCAGTTTCCTATT 4099

          4101     .     .     .     .     . 4150
hk03560      4101 GCTGCTTCCATCCCTCGAAATGATAGAAAAGATTTTAAACAGCAAATAAA 4150
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  4100 GCTGCTTCCATCCCTCGAAATGATAGAAAAGATTTTAAACAGCAAATAAA 4149

          4151     .     .     .     .     . 4200
hk03560      4151 GAATGAGAAAAAGAAGAAATTATAAGTGGGTTTTAAAAAGTTGCAGTGGG 4200
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  4150 GAATGAGAAAAAGAAGAAATTATAAGTGGGTTTTAAAAAGTTGCAGTGGG 4199

          4201     .     .     .     .     . 4250
hk03560      4201 CCAGGCATCATGGCTCACACCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCTGAGG 4250
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  4200 CCAGGCATCATGGCTCACACCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCTGAGG 4249

          4251     .     .     .     .     . 4300
hk03560      4251 TGGGAGGATCCCTTGATCCCAGGAATTTGAGGTTGCAGTAAGCTATGATT 4300
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  4250 TGGGAGGATCCCTTGATCCCAGGAATTTGAGGTTGCAGTAAGCTATGATT 4299

          4301     .     .     .     .   4345
hk03560      4301 GTGCCACTGTACTCCAGCCTGGGTGACAGAGTGAGGCCCTGTCTC 4345
            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hk03560(revised)  4300 GTGCCACTGTACTCCAGCCTGGGTGACAGAGTGAGGCCCTGTCTC 4344