Comparison between the cloned and the revised DNA sequences

Cloned DNA sequence, length = 5638 bp
Revised DNA sequence, length = 5639 bp

<< Positions of primers used in RT-PCR experiment(s) >>

 1 : f NN04473 3465 - 3485   AAA AAC ACA GTC GCA TAG TAG
   r NN04474 3904 - 3884   TTC AAT CAA TTT AGC GTA GTT
<< Positions of inserion/deletion/mutation(s) in the aligned sequence >>
 1 : 3611 - 3611    1-bp insertion (in the revised sequence)
Predicted coding region: colored in green ( 2 - 5125 in the revised sequence).


*- Clone Name -*   1     .     .     .     .     . 50
hj03049        1 CAGAAAGGAAAAAGAGATTACAAACTTAGAAGAGCAATTAGAACAGTTTA 50
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)   1 CAGAAAGGAAAAAGAGATTACAAACTTAGAAGAGCAATTAGAACAGTTTA 50

           51     .     .     .     .     . 100
hj03049       51 GAGAAGAACTGGAAAATAAGAATGAAGAAGTTCAACAATTACATATGCAA 100
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)   51 GAGAAGAACTGGAAAATAAGAATGAAGAAGTTCAACAATTACATATGCAA 100

          101     .     .     .     .     . 150
hj03049       101 TTAGAAATACAGAAAAAGGAATCTACTACCCGCCTACAAGAACTTGAACA 150
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  101 TTAGAAATACAGAAAAAGGAATCTACTACCCGCCTACAAGAACTTGAACA 150

          151     .     .     .     .     . 200
hj03049       151 GGAAAACAAATTATTTAAGGATGACATGGAGAAACTGGGACTTGCCATAA 200
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  151 GGAAAACAAATTATTTAAGGATGACATGGAGAAACTGGGACTTGCCATAA 200

          201     .     .     .     .     . 250
hj03049       201 AGGAATCTGATGCCATGTCTACTCAAGACCAACATGTGCTATTTGGGAAA 250
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  201 AGGAATCTGATGCCATGTCTACTCAAGACCAACATGTGCTATTTGGGAAA 250

          251     .     .     .     .     . 300
hj03049       251 TTTGCTCAAATAATACAGGAAAAAGAGGTAGAAATTGACCAATTAAATGA 300
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  251 TTTGCTCAAATAATACAGGAAAAAGAGGTAGAAATTGACCAATTAAATGA 300

          301     .     .     .     .     . 350
hj03049       301 ACAAGTTACGAAACTCCAGCAGCAACTTAAAATTACAACAGATAACAAGG 350
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  301 ACAAGTTACGAAACTCCAGCAGCAACTTAAAATTACAACAGATAACAAGG 350

          351     .     .     .     .     . 400
hj03049       351 TTATTGAAGAAAAAAATGAACTGATAAGGGATCTTGAAACCCAAATAGAA 400
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  351 TTATTGAAGAAAAAAATGAACTGATAAGGGATCTTGAAACCCAAATAGAA 400

          401     .     .     .     .     . 450
hj03049       401 TGTTTGATGAGTGATCAAGAATGTGTGAAGAGAAATAGAGAAGAAGAAAT 450
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  401 TGTTTGATGAGTGATCAAGAATGTGTGAAGAGAAATAGAGAAGAAGAAAT 450

          451     .     .     .     .     . 500
hj03049       451 AGAGCAGCTCAATGAAGTGATTGAAAAACTTCAACAGGAATTGGCAAATA 500
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  451 AGAGCAGCTCAATGAAGTGATTGAAAAACTTCAACAGGAATTGGCAAATA 500

          501     .     .     .     .     . 550
hj03049       501 TTGGACAGAAGACATCAATGAATGCTCATTCCCTCTCAGAAGAAGCAGAC 550
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  501 TTGGACAGAAGACATCAATGAATGCTCATTCCCTCTCAGAAGAAGCAGAC 550

          551     .     .     .     .     . 600
hj03049       551 AGTTTAAAACATCAATTGGATGTGGTTATAGCTGAAAAGCTGGCCTTGGA 600
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  551 AGTTTAAAACATCAATTGGATGTGGTTATAGCTGAAAAGCTGGCCTTGGA 600

          601     .     .     .     .     . 650
hj03049       601 ACAGCAAGTAGAAACCGCTAATGAAGAAATGACCTTCATGAAAAATGTAC 650
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  601 ACAGCAAGTAGAAACCGCTAATGAAGAAATGACCTTCATGAAAAATGTAC 650

          651     .     .     .     .     . 700
hj03049       651 TTAAAGAAACCAATTTTAAAATGAATCAGCTAACACAGGAATTATTCAGC 700
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  651 TTAAAGAAACCAATTTTAAAATGAATCAGCTAACACAGGAATTATTCAGC 700

          701     .     .     .     .     . 750
hj03049       701 TTAAAGAGAGAACGTGAAAGTGTGGAAAAGATTCAAAGCATACCAGAGAA 750
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  701 TTAAAGAGAGAACGTGAAAGTGTGGAAAAGATTCAAAGCATACCAGAGAA 750

          751     .     .     .     .     . 800
hj03049       751 TAGTGTTAACGTGGCTATAGATCATCTGAGCAAAGACAAACCTGAACTAG 800
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  751 TAGTGTTAACGTGGCTATAGATCATCTGAGCAAAGACAAACCTGAACTAG 800

          801     .     .     .     .     . 850
hj03049       801 AAGTAGTCCTTACAGAGGATGCTCTTAAATCCCTAGAAAATCAGACATAC 850
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  801 AAGTAGTCCTTACAGAGGATGCTCTTAAATCCCTAGAAAATCAGACATAC 850

          851     .     .     .     .     . 900
hj03049       851 TTCAAATCTTTTGAAGAAAATGGCAAAGGTTCCATAATTAATTTGGAAAC 900
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  851 TTCAAATCTTTTGAAGAAAATGGCAAAGGTTCCATAATTAATTTGGAAAC 900

          901     .     .     .     .     . 950
hj03049       901 AAGGTTGCTACAACTTGAGAGCACTGTTAGTGCAAAGGACTTAGAACTTA 950
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  901 AAGGTTGCTACAACTTGAGAGCACTGTTAGTGCAAAGGACTTAGAACTTA 950

          951     .     .     .     .     . 1000
hj03049       951 CCCAGTGTTATAAACAAATAAAAGACATGCAAGAACAAGGCCAGTTTGAA 1000
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  951 CCCAGTGTTATAAACAAATAAAAGACATGCAAGAACAAGGCCAGTTTGAA 1000

          1001     .     .     .     .     . 1050
hj03049      1001 ACAGAAATGCTTCAAAAGAAGATTGTAAACCTACAGAAAATAGTTGAAGA 1050
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  1001 ACAGAAATGCTTCAAAAGAAGATTGTAAACCTACAGAAAATAGTTGAAGA 1050

          1051     .     .     .     .     . 1100
hj03049      1051 AAAAGTGGCTGCTGCTCTTGTCAGTCAAATCCAACTTGAGGCAGTTCAGG 1100
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  1051 AAAAGTGGCTGCTGCTCTTGTCAGTCAAATCCAACTTGAGGCAGTTCAGG 1100

          1101     .     .     .     .     . 1150
hj03049      1101 AATATGCAAAATTCTGTCAAGATAATCAAACAATTTCATCAGAACCTGAA 1150
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  1101 AATATGCAAAATTCTGTCAAGATAATCAAACAATTTCATCAGAACCTGAA 1150

          1151     .     .     .     .     . 1200
hj03049      1151 AGAACAAATATTCAGAATTTAAATCAACTAAGAGAAGATGAGTTGGGGTC 1200
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  1151 AGAACAAATATTCAGAATTTAAATCAACTAAGAGAAGATGAGTTGGGGTC 1200

          1201     .     .     .     .     . 1250
hj03049      1201 AGATATATCAGCATTAACCTTGAGAATATCAGAATTAGAAAGCCAGGTTG 1250
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  1201 AGATATATCAGCATTAACCTTGAGAATATCAGAATTAGAAAGCCAGGTTG 1250

          1251     .     .     .     .     . 1300
hj03049      1251 TTGAAATGCATACTAGTTTGATTTTAGAAAAAGAACAAGTAGAAATTGCA 1300
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  1251 TTGAAATGCATACTAGTTTGATTTTAGAAAAAGAACAAGTAGAAATTGCA 1300

          1301     .     .     .     .     . 1350
hj03049      1301 GAAAAAAATGTTTTAGAAAAAGAAAAGAAGCTGCTAGAACTACAGAAGCT 1350
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  1301 GAAAAAAATGTTTTAGAAAAAGAAAAGAAGCTGCTAGAACTACAGAAGCT 1350

          1351     .     .     .     .     . 1400
hj03049      1351 ATTGGAGGGCAATGAGAAAAAACAGAGAGAGAAAGAAAAGAAAAGAAGCC 1400
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  1351 ATTGGAGGGCAATGAGAAAAAACAGAGAGAGAAAGAAAAGAAAAGAAGCC 1400

          1401     .     .     .     .     . 1450
hj03049      1401 CTCAAGATGTTGAAGTTCTCAAGACAACTACTGAGCTATTTCATAGCAAT 1450
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  1401 CTCAAGATGTTGAAGTTCTCAAGACAACTACTGAGCTATTTCATAGCAAT 1450

          1451     .     .     .     .     . 1500
hj03049      1451 GAAGAAAGTGGATTTTTTAATGAACTCGAGGCTCTTAGAGCTGAATCAGT 1500
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  1451 GAAGAAAGTGGATTTTTTAATGAACTCGAGGCTCTTAGAGCTGAATCAGT 1500

          1501     .     .     .     .     . 1550
hj03049      1501 GGCTACCAAAGCAGAACTTGCCAGTTATAAAGAAAAGGCTGAAAAACTTC 1550
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  1501 GGCTACCAAAGCAGAACTTGCCAGTTATAAAGAAAAGGCTGAAAAACTTC 1550

          1551     .     .     .     .     . 1600
hj03049      1551 AAGAAGAGCTTTTGGTAAAAGAAACAAATATGACATCTCTTCAGAAAGAC 1600
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  1551 AAGAAGAGCTTTTGGTAAAAGAAACAAATATGACATCTCTTCAGAAAGAC 1600

          1601     .     .     .     .     . 1650
hj03049      1601 TTAAGCCAAGTTAGGGATCACCTCGCAGAGGCAAAAGAGAAATTGTCCAT 1650
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  1601 TTAAGCCAAGTTAGGGATCACCTCGCAGAGGCAAAAGAGAAATTGTCCAT 1650

          1651     .     .     .     .     . 1700
hj03049      1651 TTTAGAAAAAGAAGATGAGACTGAGGTACAAGAAAGCAAAAAGGCCTGCA 1700
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  1651 TTTAGAAAAAGAAGATGAGACTGAGGTACAAGAAAGCAAAAAGGCCTGCA 1700

          1701     .     .     .     .     . 1750
hj03049      1701 TGTTTGAGCCACTTCCTATAAAACTGAGTAAGAGCATTGCATCCCAGACA 1750
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  1701 TGTTTGAGCCACTTCCTATAAAACTGAGTAAGAGCATTGCATCCCAGACA 1750

          1751     .     .     .     .     . 1800
hj03049      1751 GATGGGACTCTGAAGATCAGTAGCAGCAATCAGACTCCACAAATTCTTGT 1800
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  1751 GATGGGACTCTGAAGATCAGTAGCAGCAATCAGACTCCACAAATTCTTGT 1800

          1801     .     .     .     .     . 1850
hj03049      1801 TAAAAATGCAGGAATACAAATTAATTTACAGAGTGAATGTTCCTCAGAAG 1850
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  1801 TAAAAATGCAGGAATACAAATTAATTTACAGAGTGAATGTTCCTCAGAAG 1850

          1851     .     .     .     .     . 1900
hj03049      1851 AAGTTACTGAAATAATCAGTCAGTTTACTGAAAAAATTGAGAAGATGCAA 1900
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  1851 AAGTTACTGAAATAATCAGTCAGTTTACTGAAAAAATTGAGAAGATGCAA 1900

          1901     .     .     .     .     . 1950
hj03049      1901 GAACTACATGCTGCTGAAAATTTGGACATGGAATCCAGACATATTTCAGA 1950
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  1901 GAACTACATGCTGCTGAAAATTTGGACATGGAATCCAGACATATTTCAGA 1950

          1951     .     .     .     .     . 2000
hj03049      1951 AACTGAAACCTTAAAGAGGGAACACTATGTTGCCGTTCAGTTACTGAAAG 2000
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  1951 AACTGAAACCTTAAAGAGGGAACACTATGTTGCCGTTCAGTTACTGAAAG 2000

          2001     .     .     .     .     . 2050
hj03049      2001 AGGAATGTGGTACCTTGAAGGCAGTGATACAGTGTCTGAGAAGTAAAGAG 2050
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  2001 AGGAATGTGGTACCTTGAAGGCAGTGATACAGTGTCTGAGAAGTAAAGAG 2050

          2051     .     .     .     .     . 2100
hj03049      2051 GGATCCTCAATTCCTGAGCTAGCACATTCTGATGCTTACCAGACTAGAGA 2100
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  2051 GGATCCTCAATTCCTGAGCTAGCACATTCTGATGCTTACCAGACTAGAGA 2100

          2101     .     .     .     .     . 2150
hj03049      2101 AATATGCTCCAGTGATTCTGGATCAGACTGGGGTCAGGGAATTTATCTTA 2150
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  2101 AATATGCTCCAGTGATTCTGGATCAGACTGGGGTCAGGGAATTTATCTTA 2150

          2151     .     .     .     .     . 2200
hj03049      2151 CACACAGTCAGGGATTTGACATAGCATCAGAAGGCCGAGGAGAAGAAAGT 2200
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  2151 CACACAGTCAGGGATTTGACATAGCATCAGAAGGCCGAGGAGAAGAAAGT 2200

          2201     .     .     .     .     . 2250
hj03049      2201 GAAAGTGCAACAGATTCCTTTCCAAAGAAAATAAAGGGATTACTGAGAGC 2250
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  2201 GAAAGTGCAACAGATTCCTTTCCAAAGAAAATAAAGGGATTACTGAGAGC 2250

          2251     .     .     .     .     . 2300
hj03049      2251 TGTCCATAATGAAGGCATGCAGGTGCTTTCTCTCACTGAGTCTCCCTATA 2300
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  2251 TGTCCATAATGAAGGCATGCAGGTGCTTTCTCTCACTGAGTCTCCCTATA 2300

          2301     .     .     .     .     . 2350
hj03049      2301 GTGATGGAGAGGACCATTCTATTCAGCAGGTTTCAGAATCTTGGCTAGAA 2350
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  2301 GTGATGGAGAGGACCATTCTATTCAGCAGGTTTCAGAATCTTGGCTAGAA 2350

          2351     .     .     .     .     . 2400
hj03049      2351 GAGAGAAAAGCTTACATCAATACAATCTCATCTCTAAAGGATTTAATTAC 2400
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  2351 GAGAGAAAAGCTTACATCAATACAATCTCATCTCTAAAGGATTTAATTAC 2400

          2401     .     .     .     .     . 2450
hj03049      2401 AAAGATGCAACTGCAAAGAGAAGCCGAGGTTTATGATAGTTCTCAATCTC 2450
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  2401 AAAGATGCAACTGCAAAGAGAAGCCGAGGTTTATGATAGTTCTCAATCTC 2450

          2451     .     .     .     .     . 2500
hj03049      2451 ATGAGAGCTTCTCAGACTGGCGAGGTGAACTACTGCTTGCCCTTCAACAA 2500
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  2451 ATGAGAGCTTCTCAGACTGGCGAGGTGAACTACTGCTTGCCCTTCAACAA 2500

          2501     .     .     .     .     . 2550
hj03049      2501 GTTTTCTTAGAAGAGCGTAGTGTTTTACTAGCAGCATTTCGGACGGAGCT 2550
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  2501 GTTTTCTTAGAAGAGCGTAGTGTTTTACTAGCAGCATTTCGGACGGAGCT 2550

          2551     .     .     .     .     . 2600
hj03049      2551 GACAGCTCTAGGTACTACAGATGCAGTTGGTTTACTAAACTGTTTGGAAC 2600
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  2551 GACAGCTCTAGGTACTACAGATGCAGTTGGTTTACTAAACTGTTTGGAAC 2600

          2601     .     .     .     .     . 2650
hj03049      2601 AGAGAATACAAGAACAGGGTGTTGAATATCAAGCAGCTATGGAATGCCTC 2650
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  2601 AGAGAATACAAGAACAGGGTGTTGAATATCAAGCAGCTATGGAATGCCTC 2650

          2651     .     .     .     .     . 2700
hj03049      2651 CAGAAAGCAGATAGAAGGAGTTTGTTATCTGAAATTCAGGCACTGCATGC 2700
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  2651 CAGAAAGCAGATAGAAGGAGTTTGTTATCTGAAATTCAGGCACTGCATGC 2700

          2701     .     .     .     .     . 2750
hj03049      2701 ACAAATGAATGGTAGGAAAATTACTCTGAAAAGAGAACAAGAGAGTGAGA 2750
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  2701 ACAAATGAATGGTAGGAAAATTACTCTGAAAAGAGAACAAGAGAGTGAGA 2750

          2751     .     .     .     .     . 2800
hj03049      2751 AACCAAGCCAAGAACTCTTGGAATATAATATACAGCAGAAGCAGTCTCAA 2800
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  2751 AACCAAGCCAAGAACTCTTGGAATATAATATACAGCAGAAGCAGTCTCAA 2800

          2801     .     .     .     .     . 2850
hj03049      2801 ATGCTGGAGATGCAAGTGGAGCTCAGCAGTATGAAAGACAGAGCAACGGA 2850
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  2801 ATGCTGGAGATGCAAGTGGAGCTCAGCAGTATGAAAGACAGAGCAACGGA 2850

          2851     .     .     .     .     . 2900
hj03049      2851 ACTGCAGGAGCAGCTGAGTTCTGAGAAAATGGTGGTTGCTGAACTGAAGA 2900
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  2851 ACTGCAGGAGCAGCTGAGTTCTGAGAAAATGGTGGTTGCTGAACTGAAGA 2900

          2901     .     .     .     .     . 2950
hj03049      2901 GTGAGCTTGCACAAACTAAATTGGAACTAGAAACAACACTCAAGGCACAG 2950
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  2901 GTGAGCTTGCACAAACTAAATTGGAACTAGAAACAACACTCAAGGCACAG 2950

          2951     .     .     .     .     . 3000
hj03049      2951 CATAAACACCTAAAAGAATTGGAGGCTTTCAGGTTGGAAGTTAAAGATAA 3000
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  2951 CATAAACACCTAAAAGAATTGGAGGCTTTCAGGTTGGAAGTTAAAGATAA 3000

          3001     .     .     .     .     . 3050
hj03049      3001 GACAGATGAAGTACATTTGCTTAATGACACATTAGCAAGTGAACAGAAAA 3050
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  3001 GACAGATGAAGTACATTTGCTTAATGACACATTAGCAAGTGAACAGAAAA 3050

          3051     .     .     .     .     . 3100
hj03049      3051 AATCAAGAGAGCTCCAGTGGGCTTTGGAGAAAGAGAAAGCCAAGTTGGGA 3100
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  3051 AATCAAGAGAGCTCCAGTGGGCTTTGGAGAAAGAGAAAGCCAAGTTGGGA 3100

          3101     .     .     .     .     . 3150
hj03049      3101 CGCAGTGAAGAACGGGATAAAGAAGAACTTGAGGATCTGAAGTTTTCACT 3150
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  3101 CGCAGTGAAGAACGGGATAAAGAAGAACTTGAGGATCTGAAGTTTTCACT 3150

          3151     .     .     .     .     . 3200
hj03049      3151 TGAGAGTCAGAAACAAAGGAATCTTCAGCTAAATCTACTTTTGGAACAAC 3200
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  3151 TGAGAGTCAGAAACAAAGGAATCTTCAGCTAAATCTACTTTTGGAACAAC 3200

          3201     .     .     .     .     . 3250
hj03049      3201 AGAAACAACTACTGAACGAATCCCAGCAAAAAATAGAATCACAGAGAATG 3250
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  3201 AGAAACAACTACTGAACGAATCCCAGCAAAAAATAGAATCACAGAGAATG 3250

          3251     .     .     .     .     . 3300
hj03049      3251 CTATATGATGCCCAGTTGTCAGAAGAACAAGGTCGAAACTTAGAGCTTCA 3300
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  3251 CTATATGATGCCCAGTTGTCAGAAGAACAAGGTCGAAACTTAGAGCTTCA 3300

          3301     .     .     .     .     . 3350
hj03049      3301 GGTACTTCTTGAATCTGAGAAAGTTCGAATTCGGGAAATGAGTAGTACCC 3350
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  3301 GGTACTTCTTGAATCTGAGAAAGTTCGAATTCGGGAAATGAGTAGTACCC 3350

          3351     .     .     .     .     . 3400
hj03049      3351 TAGATAGGGAGCGGGAATTGCACGCACAGCTGCAGAGCAGTGATGGTACT 3400
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  3351 TAGATAGGGAGCGGGAATTGCACGCACAGCTGCAGAGCAGTGATGGTACT 3400

          3401     .     .     .     .     . 3450
hj03049      3401 GGACAGTCTCGGCCACCCTTGCCCTCAGAGGACCTACTGAAAGAGCTGCA 3450
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  3401 GGACAGTCTCGGCCACCCTTGCCCTCAGAGGACCTACTGAAAGAGCTGCA 3450

          3451     .     .     .     .     . 3500
hj03049      3451 GAAACAGCTAGAGGAAAAACACAGTCGCATAGTAGAATTGTTAAATGAGA 3500
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  3451 GAAACAGCTAGAGGAAAAACACAGTCGCATAGTAGAATTGTTAAATGAGA 3500

          3501     .     .     .     .     . 3550
hj03049      3501 CTGAAAAATATAAACTGGATTCTTTGCAAACACGACAGCAAATGGAAAAA 3550
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  3501 CTGAAAAATATAAACTGGATTCTTTGCAAACACGACAGCAAATGGAAAAA 3550

          3551     .     .     .     .     . 3600
hj03049      3551 GATAGGCAGGTTCACAGGAAAACACTGCAGACAGAACAGGAGGCCAACAC 3600
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  3551 GATAGGCAGGTTCACAGGAAAACACTGCAGACAGAACAGGAGGCCAACAC 3600

          3601     .     .     .     .     . 3650
hj03049      3601 TGAGGGACAG-AAAAAATGCATGAGCTCCAGTCCAAAGTGGAAGATCTTC 3649
            |||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  3601 TGAGGGACAGAAAAAAATGCATGAGCTCCAGTCCAAAGTGGAAGATCTTC 3650

          3651     .     .     .     .     . 3700
hj03049      3650 AGCGCCAGCTGGAAGAGAAAAGACAACAAGTTTATAAGTTAGACCTTGAA 3699
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  3651 AGCGCCAGCTGGAAGAGAAAAGACAACAAGTTTATAAGTTAGACCTTGAA 3700

          3701     .     .     .     .     . 3750
hj03049      3700 GGACAGCGACTACAAGGAATCATGCAGGAATTCCAGAAGCAAGAACTAGA 3749
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  3701 GGACAGCGACTACAAGGAATCATGCAGGAATTCCAGAAGCAAGAACTAGA 3750

          3751     .     .     .     .     . 3800
hj03049      3750 ACGAGAAGAAAAACGAGAAAGTAGAAGAATTCTGTATCAGAACCTTAATG 3799
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  3751 ACGAGAAGAAAAACGAGAAAGTAGAAGAATTCTGTATCAGAACCTTAATG 3800

          3801     .     .     .     .     . 3850
hj03049      3800 AGCCAACCACGTGGAGCTTAACCAGTGATAGAACTAGAAATTGGGTTCTT 3849
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  3801 AGCCAACCACGTGGAGCTTAACCAGTGATAGAACTAGAAATTGGGTTCTT 3850

          3851     .     .     .     .     . 3900
hj03049      3850 CAACAGAAAATAGAAGGAGAAACAAAAGAATCAAACTACGCTAAATTGAT 3899
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  3851 CAACAGAAAATAGAAGGAGAAACAAAAGAATCAAACTACGCTAAATTGAT 3900

          3901     .     .     .     .     . 3950
hj03049      3900 TGAAATGAATGGAGGAGGAACCGGCTGTAATCATGAATTAGAAATGATCA 3949
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  3901 TGAAATGAATGGAGGAGGAACCGGCTGTAATCATGAATTAGAAATGATCA 3950

          3951     .     .     .     .     . 4000
hj03049      3950 GACAAAAGCTTCAATGTGTAGCTTCAAAACTACAGGTTCTACCCCAGAAA 3999
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  3951 GACAAAAGCTTCAATGTGTAGCTTCAAAACTACAGGTTCTACCCCAGAAA 4000

          4001     .     .     .     .     . 4050
hj03049      4000 GCCTCTGAGAGACTACAGTTTGAAACAGCAGATGATGAAGATTTCATTTG 4049
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  4001 GCCTCTGAGAGACTACAGTTTGAAACAGCAGATGATGAAGATTTCATTTG 4050

          4051     .     .     .     .     . 4100
hj03049      4050 GGTTCAGGAAAATATTGATGAAATTATTTTACAACTACAGAAATTAACTG 4099
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  4051 GGTTCAGGAAAATATTGATGAAATTATTTTACAACTACAGAAATTAACTG 4100

          4101     .     .     .     .     . 4150
hj03049      4100 GCCAGCAAGGTGAAGAGCCCAGCTTGGTGTCCCCAAGTACTTCTTGTGGC 4149
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  4101 GCCAGCAAGGTGAAGAGCCCAGCTTGGTGTCCCCAAGTACTTCTTGTGGC 4150

          4151     .     .     .     .     . 4200
hj03049      4150 TCATTGACTGAAAGACTACTGAGACAAAATGCTGAGCTGACAGGGCATAT 4199
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  4151 TCATTGACTGAAAGACTACTGAGACAAAATGCTGAGCTGACAGGGCATAT 4200

          4201     .     .     .     .     . 4250
hj03049      4200 CAGTCAACTGACTGAAGAGAAGAATGACTTAAGGAACATGGTTATGAAGC 4249
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  4201 CAGTCAACTGACTGAAGAGAAGAATGACTTAAGGAACATGGTTATGAAGC 4250

          4251     .     .     .     .     . 4300
hj03049      4250 TGGAAGAGCAGATCAGGTGGTATCGACAGACAGGAGCTGGTAGAGATAAT 4299
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  4251 TGGAAGAGCAGATCAGGTGGTATCGACAGACAGGAGCTGGTAGAGATAAT 4300

          4301     .     .     .     .     . 4350
hj03049      4300 TCTTCCAGGTTTTCATTGAATGGTGGTGCCAACATTGAAGCCATCATTGC 4349
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  4301 TCTTCCAGGTTTTCATTGAATGGTGGTGCCAACATTGAAGCCATCATTGC 4350

          4351     .     .     .     .     . 4400
hj03049      4350 CTCTGAAAAAGAAGTATGGAACAGAGAAAAATTGACTCTCCAGAAATCTT 4399
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  4351 CTCTGAAAAAGAAGTATGGAACAGAGAAAAATTGACTCTCCAGAAATCTT 4400

          4401     .     .     .     .     . 4450
hj03049      4400 TGAAAAGGGCAGAGGCTGAAGTATACAAACTGAAAGCTGAACTAAGAAAT 4449
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  4401 TGAAAAGGGCAGAGGCTGAAGTATACAAACTGAAAGCTGAACTAAGAAAT 4450

          4451     .     .     .     .     . 4500
hj03049      4450 GACTCTTTACTTCAAACTCTGAGCCCTGATTCTGAACATGTCACTTTAAA 4499
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  4451 GACTCTTTACTTCAAACTCTGAGCCCTGATTCTGAACATGTCACTTTAAA 4500

          4501     .     .     .     .     . 4550
hj03049      4500 GAGAATTTATGGTAAATACTTGAGGGCAGAAAGTTTTCGAAAGGCTCTCA 4549
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  4501 GAGAATTTATGGTAAATACTTGAGGGCAGAAAGTTTTCGAAAGGCTCTCA 4550

          4551     .     .     .     .     . 4600
hj03049      4550 TTTACCAGAAGAAATACCTGCTGCTGTTACTGGGTGGGTTCCAGGAATGT 4599
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  4551 TTTACCAGAAGAAATACCTGCTGCTGTTACTGGGTGGGTTCCAGGAATGT 4600

          4601     .     .     .     .     . 4650
hj03049      4600 GAAGATGCCACCTTGGCCCTGCTTGCCCGGATGGGGGGGCAGCCAGCTTT 4649
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  4601 GAAGATGCCACCTTGGCCCTGCTTGCCCGGATGGGGGGGCAGCCAGCTTT 4650

          4651     .     .     .     .     . 4700
hj03049      4650 CACGGATCTAGAGGTGATCACCAATCGCCCAAAGGGCTTCACCAGGTTTC 4699
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  4651 CACGGATCTAGAGGTGATCACCAATCGCCCAAAGGGCTTCACCAGGTTTC 4700

          4701     .     .     .     .     . 4750
hj03049      4700 GGTCGGCCGTCAGAGTATCCATTGCAATTTCCAGAATGAAATTTTTGGTT 4749
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  4701 GGTCGGCCGTCAGAGTATCCATTGCAATTTCCAGAATGAAATTTTTGGTT 4750

          4751     .     .     .     .     . 4800
hj03049      4750 CGACGGTGGCATCGAGTCACAGGTTCTGTTTCCATCAATATTAACAGAGA 4799
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  4751 CGACGGTGGCATCGAGTCACAGGTTCTGTTTCCATCAATATTAACAGAGA 4800

          4801     .     .     .     .     . 4850
hj03049      4800 TGGCTTTGGACTGAATCAAGGTGCAGAAAAGACTGACTCATTTTATCATT 4849
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  4801 TGGCTTTGGACTGAATCAAGGTGCAGAAAAGACTGACTCATTTTATCATT 4850

          4851     .     .     .     .     . 4900
hj03049      4850 CTTCTGGTGGGCTGGAGTTATATGGAGAACCAAGACATACTACGTATCGC 4899
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  4851 CTTCTGGTGGGCTGGAGTTATATGGAGAACCAAGACATACTACGTATCGC 4900

          4901     .     .     .     .     . 4950
hj03049      4900 TCAAGATCAGATCTGGACTATATTAGGTCCCCTTTACCATTTCAGAATAG 4949
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  4901 TCAAGATCAGATCTGGACTATATTAGGTCCCCTTTACCATTTCAGAATAG 4950

          4951     .     .     .     .     . 5000
hj03049      4950 GTACCCAGGCACTCCAGCTGATTTCAATCCTGGTTCTTTAGCATGTTCTC 4999
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  4951 GTACCCAGGCACTCCAGCTGATTTCAATCCTGGTTCTTTAGCATGTTCTC 5000

          5001     .     .     .     .     . 5050
hj03049      5000 AGCTTCAGAATTACGATCCTGACAGAGCCCTAACAGATTATATCACTCGG 5049
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  5001 AGCTTCAGAATTACGATCCTGACAGAGCCCTAACAGATTATATCACTCGG 5050

          5051     .     .     .     .     . 5100
hj03049      5050 CTAGAGGCACTGCAAAGACGACTTGGAACTATACAGTCAGGTTCAACTAC 5099
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  5051 CTAGAGGCACTGCAAAGACGACTTGGAACTATACAGTCAGGTTCAACTAC 5100

          5101     .     .     .     .     . 5150
hj03049      5100 TCAATTTCATGCTGGCATGAGAAGATAATCCTTTGAAACATCATTAATTG 5149
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  5101 TCAATTTCATGCTGGCATGAGAAGATAATCCTTTGAAACATCATTAATTG 5150

          5151     .     .     .     .     . 5200
hj03049      5150 AAGTGATTTTAAATAGATTTCCTTTTGTAAATCAATGGTTCTTTTGTGCT 5199
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  5151 AAGTGATTTTAAATAGATTTCCTTTTGTAAATCAATGGTTCTTTTGTGCT 5200

          5201     .     .     .     .     . 5250
hj03049      5200 TTTGTATTGTGAATATTCAATGGGACCAATATGAACACAGCTTATGATTG 5249
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  5201 TTTGTATTGTGAATATTCAATGGGACCAATATGAACACAGCTTATGATTG 5250

          5251     .     .     .     .     . 5300
hj03049      5250 TATACAAATCCCTTGCCAGCACATGAAAACAAACTGGAATTTGTATATAT 5299
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  5251 TATACAAATCCCTTGCCAGCACATGAAAACAAACTGGAATTTGTATATAT 5300

          5301     .     .     .     .     . 5350
hj03049      5300 AAGCATTGTGTATGTATTCATGCACAATAATTATTGAATTACCTGTATAT 5349
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  5301 AAGCATTGTGTATGTATTCATGCACAATAATTATTGAATTACCTGTATAT 5350

          5351     .     .     .     .     . 5400
hj03049      5350 TTGTGGAATGCTAATTTAAAACATTAAATTATAAACCTTGTGTATTTATC 5399
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  5351 TTGTGGAATGCTAATTTAAAACATTAAATTATAAACCTTGTGTATTTATC 5400

          5401     .     .     .     .     . 5450
hj03049      5400 AAATGGGTGAAAAGATTAAACTTTTACGCATTACAATACTGCTGAATGTG 5449
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  5401 AAATGGGTGAAAAGATTAAACTTTTACGCATTACAATACTGCTGAATGTG 5450

          5451     .     .     .     .     . 5500
hj03049      5450 TAGCTCGAGGTGTCCTGCACTTTTCTTATAAGGCTACTGAAGTTACATGT 5499
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  5451 TAGCTCGAGGTGTCCTGCACTTTTCTTATAAGGCTACTGAAGTTACATGT 5500

          5501     .     .     .     .     . 5550
hj03049      5500 TTTGCCTAATATATTCTACTGGTGATGAAGACAGATAATATCACTTGTAG 5549
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  5501 TTTGCCTAATATATTCTACTGGTGATGAAGACAGATAATATCACTTGTAG 5550

          5551     .     .     .     .     . 5600
hj03049      5550 AGACCTATTTTTGTATAATGGTAGAAGTTTTGAATTTTATGGGGTATTTT 5599
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  5551 AGACCTATTTTTGTATAATGGTAGAAGTTTTGAATTTTATGGGGTATTTT 5600

          5601     .     .     .     5639
hj03049      5600 GTCAAGTACTGAAATAAAAATGACTTCACCATTTTCACC 5638
            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hj03049(revised)  5601 GTCAAGTACTGAAATAAAAATGACTTCACCATTTTCACC 5639