Comparison between the cloned and the revised DNA sequences

Cloned DNA sequence, length = 5710 bp
Revised DNA sequence, length = 5873 bp

<< Positions of primers used in RT-PCR experiment(s) >>

 1 : f NN09319 1602 - 1622   CAC GAG TTG ACA GAG GAA ATC
   r NN09320 2231 - 2211   GGC CAT CTT CAC AGG AGT AAT
<< Positions of inserion/deletion/mutation(s) in the aligned sequence >>
 1 : 1900 - 2062   163-bp insertion (in the revised sequence)
Predicted coding region: colored in green ( 2 - 4987 in the revised sequence).


*- Clone Name -*   1     .     .     .     .     . 50
fh20539        1 GGCGACGGACGGCGCGAGCTGCGAGCCCGACTTGTCCCGGGCCCCGGAGG 50
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)   1 GGCGACGGACGGCGCGAGCTGCGAGCCCGACTTGTCCCGGGCCCCGGAGG 50

           51     .     .     .     .     . 100
fh20539       51 ACGCGGCGGGGGCCGCGGCGGAGGCGGCGAAAAAAGAGTTTGATGTGGAT 100
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)   51 ACGCGGCGGGGGCCGCGGCGGAGGCGGCGAAAAAAGAGTTTGATGTGGAT 100

          101     .     .     .     .     . 150
fh20539       101 ACTCTCAGTAAATCCGAGCTGCGGATGCTCCTCAGCGTGATGGAAGGGGA 150
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  101 ACTCTCAGTAAATCCGAGCTGCGGATGCTCCTCAGCGTGATGGAAGGGGA 150

          151     .     .     .     .     . 200
fh20539       151 GCTGGAGGCCAGAGACCTTGTCATCGAGGCCCTGCGGGCTCGCAGGAAGG 200
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  151 GCTGGAGGCCAGAGACCTTGTCATCGAGGCCCTGCGGGCTCGCAGGAAGG 200

          201     .     .     .     .     . 250
fh20539       201 AGGTATTTATCCAGGAACGGTATGGGAGATTTAATCTAAATGACCCGTTC 250
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  201 AGGTATTTATCCAGGAACGGTATGGGAGATTTAATCTAAATGACCCGTTC 250

          251     .     .     .     .     . 300
fh20539       251 CTGGCACTCCAGAGAGACTATGAAGCAGGTGCTGGTGACAAAGAGAAGAA 300
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  251 CTGGCACTCCAGAGAGACTATGAAGCAGGTGCTGGTGACAAAGAGAAGAA 300

          301     .     .     .     .     . 350
fh20539       301 GCCAGTTTGTACCAACCCCCTCTCCATCCTTGAAGCAGTCATGGCCCACT 350
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  301 GCCAGTTTGTACCAACCCCCTCTCCATCCTTGAAGCAGTCATGGCCCACT 350

          351     .     .     .     .     . 400
fh20539       351 GCAAGAAAATGCAAGAAAGGATGTCCGCACAGCTGGCTGCTGCTGAGAGC 400
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  351 GCAAGAAAATGCAAGAAAGGATGTCCGCACAGCTGGCTGCTGCTGAGAGC 400

          401     .     .     .     .     . 450
fh20539       401 AGACAAAAGAAGCTGGAAATGGAGAAGCTTCAGCTACAAGCCCTTGAGCA 450
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  401 AGACAAAAGAAGCTGGAAATGGAGAAGCTTCAGCTACAAGCCCTTGAGCA 450

          451     .     .     .     .     . 500
fh20539       451 AGAGCACAAGAAGCTGGCTGCCCGCCTTGAGGAAGAGCGTGGCAAGAACA 500
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  451 AGAGCACAAGAAGCTGGCTGCCCGCCTTGAGGAAGAGCGTGGCAAGAACA 500

          501     .     .     .     .     . 550
fh20539       501 AGCAGGTGGTCCTGATGCTGGTCAAAGAGTGCAAGCAGCTCTCAGGCAAA 550
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  501 AGCAGGTGGTCCTGATGCTGGTCAAAGAGTGCAAGCAGCTCTCAGGCAAA 550

          551     .     .     .     .     . 600
fh20539       551 GTCATAGAGGAGGCCCAGAAGCTCGAAGACGTAATGGCCAAACTGGAAGA 600
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  551 GTCATAGAGGAGGCCCAGAAGCTCGAAGACGTAATGGCCAAACTGGAAGA 600

          601     .     .     .     .     . 650
fh20539       601 GGAAAAGAAAAAGACGAATGAATTAGAAGAGGAACTCTCCGCTGAGAAAC 650
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  601 GGAAAAGAAAAAGACGAATGAATTAGAAGAGGAACTCTCCGCTGAGAAAC 650

          651     .     .     .     .     . 700
fh20539       651 GAAGAAGCACAGAAATGGAAGCTCAGATGGAAAAACAACTCTCTGAGTTT 700
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  651 GAAGAAGCACAGAAATGGAAGCTCAGATGGAAAAACAACTCTCTGAGTTT 700

          701     .     .     .     .     . 750
fh20539       701 GACACTGAGCGGGAACAGCTTCGTGCCAAGCTGAACCGGGAAGAAGCACA 750
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  701 GACACTGAGCGGGAACAGCTTCGTGCCAAGCTGAACCGGGAAGAAGCACA 750

          751     .     .     .     .     . 800
fh20539       751 CACCACTGACCTCAAAGAGGAGATAGACAAGATGAGGAAAATGATTGAGC 800
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  751 CACCACTGACCTCAAAGAGGAGATAGACAAGATGAGGAAAATGATTGAGC 800

          801     .     .     .     .     . 850
fh20539       801 AACTGAAAAGGGGAAGTGACAGCAAACCAAGCCTCTCTCTTCCACGGAAG 850
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  801 AACTGAAAAGGGGAAGTGACAGCAAACCAAGCCTCTCTCTTCCACGGAAG 850

          851     .     .     .     .     . 900
fh20539       851 ACAAAAGATAGGCGTTTGGTTTCCATATCTGTGGGAACAGAAGGAACTGT 900
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  851 ACAAAAGATAGGCGTTTGGTTTCCATATCTGTGGGAACAGAAGGAACTGT 900

          901     .     .     .     .     . 950
fh20539       901 GACAAGGTCTGTTGCATGCCAGACAGACCTAGTGACAGAAAATGCTGACC 950
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  901 GACAAGGTCTGTTGCATGCCAGACAGACCTAGTGACAGAAAATGCTGACC 950

          951     .     .     .     .     . 1000
fh20539       951 ACATGAAAAAGTTGCCTTTAACCATGCCTGTAAAACCTTCCACAGGGAGT 1000
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  951 ACATGAAAAAGTTGCCTTTAACCATGCCTGTAAAACCTTCCACAGGGAGT 1000

          1001     .     .     .     .     . 1050
fh20539      1001 CCCCTAGTTTCTGCAAATGCAAAAGGGAGCGTGTGCACCAGTGCCACCAT 1050
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  1001 CCCCTAGTTTCTGCAAATGCAAAAGGGAGCGTGTGCACCAGTGCCACCAT 1050

          1051     .     .     .     .     . 1100
fh20539      1051 GGCCAGACCAGGTATTGACAGGCAGGCTTCCTATGGTGACTTGATTGGCG 1100
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  1051 GGCCAGACCAGGTATTGACAGGCAGGCTTCCTATGGTGACTTGATTGGCG 1100

          1101     .     .     .     .     . 1150
fh20539      1101 CTTCTGTACCCGCTTTCCCACCTCCAAGTGCAAACAAAATTGAGGAAAAT 1150
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  1101 CTTCTGTACCCGCTTTCCCACCTCCAAGTGCAAACAAAATTGAGGAAAAT 1150

          1151     .     .     .     .     . 1200
fh20539      1151 GGACCAAGCACTGGCTCAACACCAGATCCAACCAGTAGCACACCCCCACT 1200
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  1151 GGACCAAGCACTGGCTCAACACCAGATCCAACCAGTAGCACACCCCCACT 1200

          1201     .     .     .     .     . 1250
fh20539      1201 TCCCAGTAACGCTGCCCCTCCCACCGCTCAAACACCAGGCATAGCTCCTC 1250
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  1201 TCCCAGTAACGCTGCCCCTCCCACCGCTCAAACACCAGGCATAGCTCCTC 1250

          1251     .     .     .     .     . 1300
fh20539      1251 AGAACTCGCAAGCTCCACCTATGCACAGTTTACATTCACCATGTGCCAAC 1300
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  1251 AGAACTCGCAAGCTCCACCTATGCACAGTTTACATTCACCATGTGCCAAC 1300

          1301     .     .     .     .     . 1350
fh20539      1301 ACCTCTTTGCATCCAGGTCTAAACCCACGAATCCAAGCAGCTAGATTTAG 1350
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  1301 ACCTCTTTGCATCCAGGTCTAAACCCACGAATCCAAGCAGCTAGATTTAG 1350

          1351     .     .     .     .     . 1400
fh20539      1351 ATTTCAGGGCAATGCTAACGACCCAGACCAAAATGGAAATACTACCCAAA 1400
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  1351 ATTTCAGGGCAATGCTAACGACCCAGACCAAAATGGAAATACTACCCAAA 1400

          1401     .     .     .     .     . 1450
fh20539      1401 GTCCTCCGTCAAGAGATGTCTCGCCTACAAGTCGTGACAACCTAGTGGCC 1450
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  1401 GTCCTCCGTCAAGAGATGTCTCGCCTACAAGTCGTGACAACCTAGTGGCC 1450

          1451     .     .     .     .     . 1500
fh20539      1451 AAACAACTAGCTCGGAATACTGTGACCCAAGCACTGTCAAGATTTACAAG 1500
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  1451 AAACAACTAGCTCGGAATACTGTGACCCAAGCACTGTCAAGATTTACAAG 1500

          1501     .     .     .     .     . 1550
fh20539      1501 CCCTCAAGCAGGTGCTCCCTCAAGGCCTGGAGTGCCCCCAACAGGGGATG 1550
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  1501 CCCTCAAGCAGGTGCTCCCTCAAGGCCTGGAGTGCCCCCAACAGGGGATG 1550

          1551     .     .     .     .     . 1600
fh20539      1551 TTGGCACCCACCCTCCAGTTGGTCGGACCAGTTTAAAGACTCATGGTGTA 1600
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  1551 TTGGCACCCACCCTCCAGTTGGTCGGACCAGTTTAAAGACTCATGGTGTA 1600

          1601     .     .     .     .     . 1650
fh20539      1601 GCACGAGTTGACAGAGGAAATCCTCCTCCTATCCCTCCAAAAAAGCCAGG 1650
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  1601 GCACGAGTTGACAGAGGAAATCCTCCTCCTATCCCTCCAAAAAAGCCAGG 1650

          1651     .     .     .     .     . 1700
fh20539      1651 GCTCTCCCAAACTCCTTCTCCACCACACCCCCAACTCAAGGTTATTATAG 1700
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  1651 GCTCTCCCAAACTCCTTCTCCACCACACCCCCAACTCAAGGTTATTATAG 1700

          1701     .     .     .     .     . 1750
fh20539      1701 ACAGCAGCAGGGCCTCGAACACAGGGGCCAAAGTTGATAACAAAACTGTG 1750
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  1701 ACAGCAGCAGGGCCTCGAACACAGGGGCCAAAGTTGATAACAAAACTGTG 1750

          1751     .     .     .     .     . 1800
fh20539      1751 GCTTCGACTCCTTCCAGTTTGCCACAAGGGAACAGGGTGATCAATGAGGA 1800
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  1751 GCTTCGACTCCTTCCAGTTTGCCACAAGGGAACAGGGTGATCAATGAGGA 1800

          1801     .     .     .     .     . 1850
fh20539      1801 GAACCTTCCTAAGTCATCCTCCCCTCAGCTGCCACCAAAACCATCCATAG 1850
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  1801 GAACCTTCCTAAGTCATCCTCCCCTCAGCTGCCACCAAAACCATCCATAG 1850

          1851     .     .     .     .     . 1900
fh20539      1851 ATTTAACTGTGGCACCTGCAGGCTGTGCCGTTTCAGCCCTGGCCACGTC- 1899
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
fh20539(revised)  1851 ATTTAACTGTGGCACCTGCAGGCTGTGCCGTTTCAGCCCTGGCCACGTCT 1900

          1901     .     .     .     .     . 1950
fh20539      1900 -------------------------------------------------- 1900
                                     
fh20539(revised)  1901 CAGGTGGGTGCCTGGCCTGCTGCAACCCCCGGACTGAACCAACCTGCATG 1950

          1951     .     .     .     .     . 2000
fh20539      1900 -------------------------------------------------- 1900
                                     
fh20539(revised)  1951 TTCAGACAGTTCCCTTGTCATTCCTACCACCATTGCCTTTTGCTCTTCCA 2000

          2001     .     .     .     .     . 2050
fh20539      1900 -------------------------------------------------- 1900
                                     
fh20539(revised)  2001 TAAACCCCGTTAGTGCCTCATCCTGTAGACCAGGTGCCTCAGACAGCCTC 2050

          2051     .     .     .     .     . 2100
fh20539      1900 ------------TCAGGCTGGTCACCCTCCCTAACCCCTTTGCTAATGAG 1937
                  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  2051 CTGGTAACAGCATCAGGCTGGTCACCCTCCCTAACCCCTTTGCTAATGAG 2100

          2101     .     .     .     .     . 2150
fh20539      1938 TGGTGGTCCTGCCCCCCTGGCTGGCAGGCCCACCCTTCTTCAGCAAGCTG 1987
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  2101 TGGTGGTCCTGCCCCCCTGGCTGGCAGGCCCACCCTTCTTCAGCAAGCTG 2150

          2151     .     .     .     .     . 2200
fh20539      1988 CTGCCCAGGGAAATGTCACTTTATTATCAATGCTGCTTAATGAAGAAGGA 2037
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  2151 CTGCCCAGGGAAATGTCACTTTATTATCAATGCTGCTTAATGAAGAAGGA 2200

          2201     .     .     .     .     . 2250
fh20539      2038 CTGGACATTAATTACTCCTGTGAAGATGGCCATTCTGCCTTGTATTCTGC 2087
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  2201 CTGGACATTAATTACTCCTGTGAAGATGGCCATTCTGCCTTGTATTCTGC 2250

          2251     .     .     .     .     . 2300
fh20539      2088 TGCTAAGAATGGACATACAGACTGTGTGAGATTGCTGCTGAGTGCAGAAG 2137
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  2251 TGCTAAGAATGGACATACAGACTGTGTGAGATTGCTGCTGAGTGCAGAAG 2300

          2301     .     .     .     .     . 2350
fh20539      2138 CCCAAGTCAATGCTGCTGATAAAAATGGCTTCACACCCTTGTGTGCTGCA 2187
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  2301 CCCAAGTCAATGCTGCTGATAAAAATGGCTTCACACCCTTGTGTGCTGCA 2350

          2351     .     .     .     .     . 2400
fh20539      2188 GCTGCTCAGGGACATTTCGAGTGTGTAGAATTATTAATTTCATATGATGC 2237
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  2351 GCTGCTCAGGGACATTTCGAGTGTGTAGAATTATTAATTTCATATGATGC 2400

          2401     .     .     .     .     . 2450
fh20539      2238 TAACATTAATCATGCTGCTGATGGAGGACAGACACCTCTATACCTGGCCT 2287
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  2401 TAACATTAATCATGCTGCTGATGGAGGACAGACACCTCTATACCTGGCCT 2450

          2451     .     .     .     .     . 2500
fh20539      2288 GTAAAAATGGAAATAAAGAATGTATTAAACTCTTGTTGGAAGCTGGAACC 2337
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  2451 GTAAAAATGGAAATAAAGAATGTATTAAACTCTTGTTGGAAGCTGGAACC 2500

          2501     .     .     .     .     . 2550
fh20539      2338 AATCGAAGTGTAAAAACCACAGATGGCTGGACACCAGTTCACGCAGCTGT 2387
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  2501 AATCGAAGTGTAAAAACCACAGATGGCTGGACACCAGTTCACGCAGCTGT 2550

          2551     .     .     .     .     . 2600
fh20539      2388 GGACACTGGTAATGTGGACAGCCTCAAGCTTCTTATGTACCATAGAATAC 2437
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  2551 GGACACTGGTAATGTGGACAGCCTCAAGCTTCTTATGTACCATAGAATAC 2600

          2601     .     .     .     .     . 2650
fh20539      2438 CAGCTCATGGAAATTCTTTCAATGAGGAGGAGTCCGAGTCAAGTGTCTTT 2487
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  2601 CAGCTCATGGAAATTCTTTCAATGAGGAGGAGTCCGAGTCAAGTGTCTTT 2650

          2651     .     .     .     .     . 2700
fh20539      2488 GACTTGGATGGAGGAGAAGAGAGTCCTGAAGGCATATCCAAGCCTGTTGT 2537
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  2651 GACTTGGATGGAGGAGAAGAGAGTCCTGAAGGCATATCCAAGCCTGTTGT 2700

          2701     .     .     .     .     . 2750
fh20539      2538 TCCTGCAGACCTCATTAACCACGCCAACAGAGAAGGCTGGACTGCTGCCC 2587
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  2701 TCCTGCAGACCTCATTAACCACGCCAACAGAGAAGGCTGGACTGCTGCCC 2750

          2751     .     .     .     .     . 2800
fh20539      2588 ACATTGCTGCTTCCAAAGGTTTTAAGAACTGCCTAGAAATCTTGTGTAGG 2637
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  2751 ACATTGCTGCTTCCAAAGGTTTTAAGAACTGCCTAGAAATCTTGTGTAGG 2800

          2801     .     .     .     .     . 2850
fh20539      2638 CACGGAGGGCTTGAGCCAGAAAGGAGAGACAAGTGCAATCGGACTGTGCA 2687
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  2801 CACGGAGGGCTTGAGCCAGAAAGGAGAGACAAGTGCAATCGGACTGTGCA 2850

          2851     .     .     .     .     . 2900
fh20539      2688 TGATGTTGCCACTGATGACTGCAAGCATTTGCTGGAGAATCTGAATGCTC 2737
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  2851 TGATGTTGCCACTGATGACTGCAAGCATTTGCTGGAGAATCTGAATGCTC 2900

          2901     .     .     .     .     . 2950
fh20539      2738 TTAAAATACCCTTAAGGATTTCAGTGGGTGAGATTGAACCAAGCAACTAT 2787
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  2901 TTAAAATACCCTTAAGGATTTCAGTGGGTGAGATTGAACCAAGCAACTAT 2950

          2951     .     .     .     .     . 3000
fh20539      2788 GGTTCTGATGACTTGGAATGTGAAAACACAATATGTGCTTTAAATATCCG 2837
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  2951 GGTTCTGATGACTTGGAATGTGAAAACACAATATGTGCTTTAAATATCCG 3000

          3001     .     .     .     .     . 3050
fh20539      2838 CAAACAGACATCATGGGATGATTTTTCAAAAGCAGTGAGTCAAGCTCTGA 2887
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  3001 CAAACAGACATCATGGGATGATTTTTCAAAAGCAGTGAGTCAAGCTCTGA 3050

          3051     .     .     .     .     . 3100
fh20539      2888 CAAATCATTTCCAGGCAATCTCTTCTGATGGATGGTGGAGTCTGGAAGAC 2937
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  3051 CAAATCATTTCCAGGCAATCTCTTCTGATGGATGGTGGAGTCTGGAAGAC 3100

          3101     .     .     .     .     . 3150
fh20539      2938 GTGACTTGCAATAACACCACTGATTCCAACATCGGCCTCAGTGCAAGAAG 2987
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  3101 GTGACTTGCAATAACACCACTGATTCCAACATCGGCCTCAGTGCAAGAAG 3150

          3151     .     .     .     .     . 3200
fh20539      2988 CATACGATCCATCACGCTAGGAAATGTGCCGTGGTCAGTGGGTCAGAGCT 3037
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  3151 CATACGATCCATCACGCTAGGAAATGTGCCGTGGTCAGTGGGTCAGAGCT 3200

          3201     .     .     .     .     . 3250
fh20539      3038 TCGCGCAGTCCCCGTGGGACTTTATGAGGAAGAATAAGGCAGAGCACATC 3087
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  3201 TCGCGCAGTCCCCGTGGGACTTTATGAGGAAGAATAAGGCAGAGCACATC 3250

          3251     .     .     .     .     . 3300
fh20539      3088 ACTGTGCTTTTGTCAGGTCCTCAAGAAGGCTGTCTCAGTAGTGTGACTTA 3137
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  3251 ACTGTGCTTTTGTCAGGTCCTCAAGAAGGCTGTCTCAGTAGTGTGACTTA 3300

          3301     .     .     .     .     . 3350
fh20539      3138 TGCCTCCATGATCCCTCTCCAGATGATGCAGAACTACCTCAGGCTGGTTG 3187
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  3301 TGCCTCCATGATCCCTCTCCAGATGATGCAGAACTACCTCAGGCTGGTTG 3350

          3351     .     .     .     .     . 3400
fh20539      3188 AGCAATATCATAATGTCATTTTCCACGGCCCAGAAGGAAGCTTGCAAGAC 3237
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  3351 AGCAATATCATAATGTCATTTTCCACGGCCCAGAAGGAAGCTTGCAAGAC 3400

          3401     .     .     .     .     . 3450
fh20539      3238 TACATAGTACATCAGCTTGCACTCTGCCTGAAGCACAGACAAATGGCTGC 3287
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  3401 TACATAGTACATCAGCTTGCACTCTGCCTGAAGCACAGACAAATGGCTGC 3450

          3451     .     .     .     .     . 3500
fh20539      3288 AGGATTCTCCTGTGAAATAGTGAGAGCTGAAGTAGATGCTGGTTTTTCCA 3337
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  3451 AGGATTCTCCTGTGAAATAGTGAGAGCTGAAGTAGATGCTGGTTTTTCCA 3500

          3501     .     .     .     .     . 3550
fh20539      3338 AGGAACAGCTACTAGACCTGTTCATTAGTAGCGCTTGTCTGATCCCAGTG 3387
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  3501 AGGAACAGCTACTAGACCTGTTCATTAGTAGCGCTTGTCTGATCCCAGTG 3550

          3551     .     .     .     .     . 3600
fh20539      3388 AAACAATCTCCCAGTAAGAAGAAAATCATCATCATTTTAGAAAATTTAGA 3437
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  3551 AAACAATCTCCCAGTAAGAAGAAAATCATCATCATTTTAGAAAATTTAGA 3600

          3601     .     .     .     .     . 3650
fh20539      3438 AAAATCTTCACTGTCGGAGTTATTGAGGGACTTTTTGGCACCTCTTGAAA 3487
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  3601 AAAATCTTCACTGTCGGAGTTATTGAGGGACTTTTTGGCACCTCTTGAAA 3650

          3651     .     .     .     .     . 3700
fh20539      3488 ATCGCAGCACTGAAAGCCCCTGCACTTTCCAAAAAGGAAATGGACTGTCC 3537
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  3651 ATCGCAGCACTGAAAGCCCCTGCACTTTCCAAAAAGGAAATGGACTGTCC 3700

          3701     .     .     .     .     . 3750
fh20539      3538 GAATGTTATTACTTTCATGAGAACTGCTTTCTGATGGGAACCATCGCCAA 3587
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  3701 GAATGTTATTACTTTCATGAGAACTGCTTTCTGATGGGAACCATCGCCAA 3750

          3751     .     .     .     .     . 3800
fh20539      3588 GGCCTGTCTCCAGGGCTCCGACTTGCTGGTGCAGCAGCATTTCCGCTGGG 3637
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  3751 GGCCTGTCTCCAGGGCTCCGACTTGCTGGTGCAGCAGCATTTCCGCTGGG 3800

          3801     .     .     .     .     . 3850
fh20539      3638 TGCAGCTGCGGTGGGATGGCGAGCCCATGCAAGGACTGCTGCAGAGGTTC 3687
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  3801 TGCAGCTGCGGTGGGATGGCGAGCCCATGCAAGGACTGCTGCAGAGGTTC 3850

          3851     .     .     .     .     . 3900
fh20539      3688 TTACGAAGGAAAGTTGTGAATAAGTTCAAAGGTCAGGCGCCCTCCCCCTG 3737
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  3851 TTACGAAGGAAAGTTGTGAATAAGTTCAAAGGTCAGGCGCCCTCCCCCTG 3900

          3901     .     .     .     .     . 3950
fh20539      3738 CGATCCTGTGTGCAAGATTGTCGACTGGGCTCTGTCCGTCTGGCGTCAGC 3787
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  3901 CGATCCTGTGTGCAAGATTGTCGACTGGGCTCTGTCCGTCTGGCGTCAGC 3950

          3951     .     .     .     .     . 4000
fh20539      3788 TTAACTCCTGCCTGGCCCGCTTGGGCACACCTGAAGCACTTCTTGGACCA 3837
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  3951 TTAACTCCTGCCTGGCCCGCTTGGGCACACCTGAAGCACTTCTTGGACCA 4000

          4001     .     .     .     .     . 4050
fh20539      3838 AAATATTTCCTGTCTTGTCCTGTAGTTCCTGGGCATGCCCAAGTGACAGT 3887
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  4001 AAATATTTCCTGTCTTGTCCTGTAGTTCCTGGGCATGCCCAAGTGACAGT 4050

          4051     .     .     .     .     . 4100
fh20539      3888 GAAGTGGATGTCTAAGCTGTGGAATGGCGTCATCGCACCCAGAGTTCAAG 3937
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  4051 GAAGTGGATGTCTAAGCTGTGGAATGGCGTCATCGCACCCAGAGTTCAAG 4100

          4101     .     .     .     .     . 4150
fh20539      3938 AAGCAATATTGTCAAGAGCCTCTGTGAAAAGACAACCTGGCTTTGGGCAG 3987
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  4101 AAGCAATATTGTCAAGAGCCTCTGTGAAAAGACAACCTGGCTTTGGGCAG 4150

          4151     .     .     .     .     . 4200
fh20539      3988 ACAACTGCTAAAAGACACCCTAGCCAAGGACAGCAGGCTGTGGTCAAAGC 4037
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  4151 ACAACTGCTAAAAGACACCCTAGCCAAGGACAGCAGGCTGTGGTCAAAGC 4200

          4201     .     .     .     .     . 4250
fh20539      4038 TGCTCTCAGCATCTTGCTAAATAAAGCTGTACTGCATGGCTGTCCCCTCC 4087
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  4201 TGCTCTCAGCATCTTGCTAAATAAAGCTGTACTGCATGGCTGTCCCCTCC 4250

          4251     .     .     .     .     . 4300
fh20539      4088 CCAGAGCAGAGCTAGACCAGCATACAGCTGATTTCAAAGGAGGAAGTTTC 4137
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  4251 CCAGAGCAGAGCTAGACCAGCATACAGCTGATTTCAAAGGAGGAAGTTTC 4300

          4301     .     .     .     .     . 4350
fh20539      4138 CCTTTATCCATAGTTTCCAGTTATAACACTTGTAACAAGAAGAAAGGAGA 4187
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  4301 CCTTTATCCATAGTTTCCAGTTATAACACTTGTAACAAGAAGAAAGGAGA 4350

          4351     .     .     .     .     . 4400
fh20539      4188 GAGTGGTGCCTGGAGAAAGGTGAACACCAGTCCTCGCAGGAAGTCTGGCC 4237
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  4351 GAGTGGTGCCTGGAGAAAGGTGAACACCAGTCCTCGCAGGAAGTCTGGCC 4400

          4401     .     .     .     .     . 4450
fh20539      4238 GCTTCTCTTTACCCACCTGGAATAAGCCAGACCTAAGCACTGAAGGTATG 4287
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  4401 GCTTCTCTTTACCCACCTGGAATAAGCCAGACCTAAGCACTGAAGGTATG 4450

          4451     .     .     .     .     . 4500
fh20539      4288 AAAAATAAGACTATATCACAGCTGAATTGTAACAGGAATGCTTCTCTGTC 4337
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  4451 AAAAATAAGACTATATCACAGCTGAATTGTAACAGGAATGCTTCTCTGTC 4500

          4501     .     .     .     .     . 4550
fh20539      4338 AAAACAAAAGTCTTTAGAGAATGATCTATCACTGACGTTGAATTTGGATC 4387
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  4501 AAAACAAAAGTCTTTAGAGAATGATCTATCACTGACGTTGAATTTGGATC 4550

          4551     .     .     .     .     . 4600
fh20539      4388 AGAGACTCTCTCTGGGTTCAGATGACGAAGCAGATCTTGTCAAGGAACTT 4437
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  4551 AGAGACTCTCTCTGGGTTCAGATGACGAAGCAGATCTTGTCAAGGAACTT 4600

          4601     .     .     .     .     . 4650
fh20539      4438 CAGAGCATGTGCTCCAGCAAGTCTGAGTCTGATATCAGCAAGATTGCTGA 4487
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  4601 CAGAGCATGTGCTCCAGCAAGTCTGAGTCTGATATCAGCAAGATTGCTGA 4650

          4651     .     .     .     .     . 4700
fh20539      4488 TTCCAGGGATGATTTAAGGATGTTTGATAGTTCTGGAAACAACCCTGTAC 4537
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  4651 TTCCAGGGATGATTTAAGGATGTTTGATAGTTCTGGAAACAACCCTGTAC 4700

          4701     .     .     .     .     . 4750
fh20539      4538 TTTCAGCAACTATTAATAATCTGAGAATGCCAGTGTCACAAAAGGAGGTC 4587
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  4701 TTTCAGCAACTATTAATAATCTGAGAATGCCAGTGTCACAAAAGGAGGTC 4750

          4751     .     .     .     .     . 4800
fh20539      4588 AGTCCTCTCAGCAGCCATCAAACTACTGAATGCAGCAACAGTAAATCAAA 4637
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  4751 AGTCCTCTCAGCAGCCATCAAACTACTGAATGCAGCAACAGTAAATCAAA 4800

          4801     .     .     .     .     . 4850
fh20539      4638 GACTGAGTTGGGTGTTTCAAGAGTTAAATCTTTTCTTCCTGTTCCTAGAA 4687
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  4801 GACTGAGTTGGGTGTTTCAAGAGTTAAATCTTTTCTTCCTGTTCCTAGAA 4850

          4851     .     .     .     .     . 4900
fh20539      4688 GTAAAGTCACCCAGTGTTCCCAGAACACCAAAAGAAGCAGCAGCAGCAGT 4737
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  4851 GTAAAGTCACCCAGTGTTCCCAGAACACCAAAAGAAGCAGCAGCAGCAGT 4900

          4901     .     .     .     .     . 4950
fh20539      4738 AATACAAGGCAAATAGAAATCAACAACAACTCAAAAGAAGTGAATTGGAA 4787
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  4901 AATACAAGGCAAATAGAAATCAACAACAACTCAAAAGAAGTGAATTGGAA 4950

          4951     .     .     .     .     . 5000
fh20539      4788 CTTACACAAAAATGAACACCTAGAAAAACCTAACAAATAGGCCTGCCTAC 4837
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  4951 CTTACACAAAAATGAACACCTAGAAAAACCTAACAAATAGGCCTGCCTAC 5000

          5001     .     .     .     .     . 5050
fh20539      4838 AATATTCTCATTATTAACTTCCTCTATTTCACACAGAAACCAAGGACAAC 4887
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  5001 AATATTCTCATTATTAACTTCCTCTATTTCACACAGAAACCAAGGACAAC 5050

          5051     .     .     .     .     . 5100
fh20539      4888 AAGATACAAATACCTTTAAATTGATAAAATGTTTTCACTGTAATATAAAT 4937
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  5051 AAGATACAAATACCTTTAAATTGATAAAATGTTTTCACTGTAATATAAAT 5100

          5101     .     .     .     .     . 5150
fh20539      4938 TATGAGTGCGGGACCACTATTCAATTTTTTTTTGTAAAGAATGTATTTAT 4987
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  5101 TATGAGTGCGGGACCACTATTCAATTTTTTTTTGTAAAGAATGTATTTAT 5150

          5151     .     .     .     .     . 5200
fh20539      4988 AACCAACATTTTGTTGCTTTTTTTTTTAATTCTGTAGGATTGAACTTCAA 5037
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  5151 AACCAACATTTTGTTGCTTTTTTTTTTAATTCTGTAGGATTGAACTTCAA 5200

          5201     .     .     .     .     . 5250
fh20539      5038 TACCAGGAAGTTATGCCAACTTTTCAAGTAGTTTTATAATAGAAAAATTG 5087
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  5201 TACCAGGAAGTTATGCCAACTTTTCAAGTAGTTTTATAATAGAAAAATTG 5250

          5251     .     .     .     .     . 5300
fh20539      5088 TAATAGTTTTAATCAAGATGTTCAGGGGTATTAAAACAGAACTGTGTACT 5137
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  5251 TAATAGTTTTAATCAAGATGTTCAGGGGTATTAAAACAGAACTGTGTACT 5300

          5301     .     .     .     .     . 5350
fh20539      5138 GTATATCTGTATATATGTATATATGTATGTATATTTAAGGAAGTCCAGAA 5187
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  5301 GTATATCTGTATATATGTATATATGTATGTATATTTAAGGAAGTCCAGAA 5350

          5351     .     .     .     .     . 5400
fh20539      5188 ATCATACTGCATACATGCTACAAAAAAGTAGCAAAAAAGTACAAAGTTGG 5237
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  5351 ATCATACTGCATACATGCTACAAAAAAGTAGCAAAAAAGTACAAAGTTGG 5400

          5401     .     .     .     .     . 5450
fh20539      5238 CTTAGATAACTTGTACCATTTTAAATGGAGATCATAATTTTATGTTCACT 5287
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  5401 CTTAGATAACTTGTACCATTTTAAATGGAGATCATAATTTTATGTTCACT 5450

          5451     .     .     .     .     . 5500
fh20539      5288 TGATGGGGAATGACTAGAATGGGGCAATAACAAATCATTTCTAAACAGTT 5337
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  5451 TGATGGGGAATGACTAGAATGGGGCAATAACAAATCATTTCTAAACAGTT 5500

          5501     .     .     .     .     . 5550
fh20539      5338 ATTTTCCATTAAAAGCCATATTAAGTATTTTGCTTGTTAAATTCTAGTTT 5387
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  5501 ATTTTCCATTAAAAGCCATATTAAGTATTTTGCTTGTTAAATTCTAGTTT 5550

          5551     .     .     .     .     . 5600
fh20539      5388 TATGTTTTAAATCTCTTAGTGGTTACATTGCCATTTGGTAGCATCATGTA 5437
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  5551 TATGTTTTAAATCTCTTAGTGGTTACATTGCCATTTGGTAGCATCATGTA 5600

          5601     .     .     .     .     . 5650
fh20539      5438 TATATTTATGCTTATAAGTTTGCATTATGACTCCTGTAAAATATGAAATT 5487
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  5601 TATATTTATGCTTATAAGTTTGCATTATGACTCCTGTAAAATATGAAATT 5650

          5651     .     .     .     .     . 5700
fh20539      5488 ATAATGCAATAAAAGTGTTATCTTTCTTACAAAAGTTTTGTACCTAAGTG 5537
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  5651 ATAATGCAATAAAAGTGTTATCTTTCTTACAAAAGTTTTGTACCTAAGTG 5700

          5701     .     .     .     .     . 5750
fh20539      5538 GATATAGATAACTGCATAAATGAATAAATTCAGAATTAACTCCTTCAATA 5587
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  5701 GATATAGATAACTGCATAAATGAATAAATTCAGAATTAACTCCTTCAATA 5750

          5751     .     .     .     .     . 5800
fh20539      5588 TTTCTAGTAGCACAACTGATAATATTGATATTTTCTACAAATGTTACTTC 5637
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  5751 TTTCTAGTAGCACAACTGATAATATTGATATTTTCTACAAATGTTACTTC 5800

          5801     .     .     .     .     . 5850
fh20539      5638 TAAAATTACAGACAAAATTACTTACACAATTCAGTTAAGATGCTTTGACA 5687
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  5801 TAAAATTACAGACAAAATTACTTACACAATTCAGTTAAGATGCTTTGACA 5850

          5851     .     .  5873
fh20539      5688 CTGAATAAAATATTGATTTCATG 5710
            |||||||||||||||||||||||
fh20539(revised)  5851 CTGAATAAAATATTGATTTCATG 5873