Comparison between the cloned and the revised DNA sequences

Cloned DNA sequence, length = 5240 bp
Revised DNA sequence, length = 3535 bp

<< Positions of primers used in RT-PCR experiment(s) >>

 1 : f NN09333 1481 - 1501   CGA GCA GAG TTG GAG AAG GTA
   r NN09334 3516 - 3496   TCT CTC GAT CCA GCT CAG TTC
<< Positions of inserion/deletion/mutation(s) in the aligned sequence >>
 1 : 1568 - 3272   1705-bp deletion (in the revised sequence)
Predicted coding region: colored in green ( 2 - 3004 in the revised sequence).


*- Clone Name -*   1     .     .     .     .     . 50
fh13904        1 ACAACGGAAACTTGAGCAACATAAGGATCTGCTTCAAAACACGGATGCCC 50
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)   1 ACAACGGAAACTTGAGCAACATAAGGATCTGCTTCAAAACACGGATGCCC 50

           51     .     .     .     .     . 100
fh13904       51 ACAAAAGAGCATTCCATGAAATCTACCGGACCAGGTCTGTTAACGGGATT 100
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)   51 ACAAAAGAGCATTCCATGAAATCTACCGGACCAGGTCTGTTAACGGGATT 100

          101     .     .     .     .     . 150
fh13904       101 CCAGTGCCACCTGATCAATTAGAGGACATGGCCGAGAGGTTTCATTTTGT 150
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  101 CCAGTGCCACCTGATCAATTAGAGGACATGGCCGAGAGGTTTCATTTTGT 150

          151     .     .     .     .     . 200
fh13904       151 TTCCTCCACATCAGAGCTACACCTAATGAAAATGGAATTTTTAGAATTAA 200
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  151 TTCCTCCACATCAGAGCTACACCTAATGAAAATGGAATTTTTAGAATTAA 200

          201     .     .     .     .     . 250
fh13904       201 AGTACCGTCTGCTCTCACTGCTGGTTCTTGCAGAGTCAAAGCTGAAGTCT 250
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  201 AGTACCGTCTGCTCTCACTGCTGGTTCTTGCAGAGTCAAAGCTGAAGTCT 250

          251     .     .     .     .     . 300
fh13904       251 TGGATCATTAAGTACGGGAGGAGAGAGTCAGTGGAGCAGCTTCTACAAAA 300
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  251 TGGATCATTAAGTACGGGAGGAGAGAGTCAGTGGAGCAGCTTCTACAAAA 300

          301     .     .     .     .     . 350
fh13904       301 CTACGTGTCTTTTATAGAAAATAGCAAGTTCTTTGAACAATATGAGGTGA 350
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  301 CTACGTGTCTTTTATAGAAAATAGCAAGTTCTTTGAACAATATGAGGTGA 350

          351     .     .     .     .     . 400
fh13904       351 CATACCAGATCTTGAAACAGACAGCTGAGATGTATGTCAAAGCAGATGGT 400
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  351 CATACCAGATCTTGAAACAGACAGCTGAGATGTATGTCAAAGCAGATGGT 400

          401     .     .     .     .     . 450
fh13904       401 TCAGTGGAAGAAGCTGAGAATGTGATGAAATTCATGAATGAAACCACCGC 450
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  401 TCAGTGGAAGAAGCTGAGAATGTGATGAAATTCATGAATGAAACCACCGC 450

          451     .     .     .     .     . 500
fh13904       451 TCAGTGGAGGAATCTCTCAGTAGAAGTGAGGAGTGTGAGGAGCATGCTGG 500
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  451 TCAGTGGAGGAATCTCTCAGTAGAAGTGAGGAGTGTGAGGAGCATGCTGG 500

          501     .     .     .     .     . 550
fh13904       501 AAGAAGTGATCTCTAACTGGGATCGCTATGGCAATACAGTGGCTAGTCTG 550
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  501 AAGAAGTGATCTCTAACTGGGATCGCTATGGCAATACAGTGGCTAGTCTG 550

          551     .     .     .     .     . 600
fh13904       551 CAAGCCTGGCTAGAGGATGCTGAAAAAATGCTCAATCAATCAGAAAATGC 600
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  551 CAAGCCTGGCTAGAGGATGCTGAAAAAATGCTCAATCAATCAGAAAATGC 600

          601     .     .     .     .     . 650
fh13904       601 CAAAAAGGATTTTTTTCGAAATTTACCTCATTGGATTCAGCAGCATACTG 650
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  601 CAAAAAGGATTTTTTTCGAAATTTACCTCATTGGATTCAGCAGCATACTG 650

          651     .     .     .     .     . 700
fh13904       651 CCATGAACGATGCTGGCAATTTTCTAATTGAAACCTGTGATGAGATGGTT 700
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  651 CCATGAACGATGCTGGCAATTTTCTAATTGAAACCTGTGATGAGATGGTT 700

          701     .     .     .     .     . 750
fh13904       701 TCCCGTGACCTGAAGCAGCAATTACTGTTGCTAAATGGGCGGTGGAGGGA 750
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  701 TCCCGTGACCTGAAGCAGCAATTACTGTTGCTAAATGGGCGGTGGAGGGA 750

          751     .     .     .     .     . 800
fh13904       751 GTTGTTTATGGAAGTCAAGCAATATGCTCAAGCTGATGAGATGGACAGAA 800
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  751 GTTGTTTATGGAAGTCAAGCAATATGCTCAAGCTGATGAGATGGACAGAA 800

          801     .     .     .     .     . 850
fh13904       801 TGAAGAAGGAATACACAGACTGTGTTGTTACCCTGTCTGCTTTTGCAACG 850
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  801 TGAAGAAGGAATACACAGACTGTGTTGTTACCCTGTCTGCTTTTGCAACG 850

          851     .     .     .     .     . 900
fh13904       851 GAAGCCCATAAGAAACTTTCTGAACCCTTAGAAGTCTCTTTTATGAATGT 900
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  851 GAAGCCCATAAGAAACTTTCTGAACCCTTAGAAGTCTCTTTTATGAATGT 900

          901     .     .     .     .     . 950
fh13904       901 CAAGCTATTAATTCAAGACTTGGAGGATATTGAGCAGAGGGTGCCTGTGA 950
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  901 CAAGCTATTAATTCAAGACTTGGAGGATATTGAGCAGAGGGTGCCTGTGA 950

          951     .     .     .     .     . 1000
fh13904       951 TGGATGCCCAATACAAGATAATTACAAAGACAGCACACCTCATTACCAAA 1000
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  951 TGGATGCCCAATACAAGATAATTACAAAGACAGCACACCTCATTACCAAA 1000

          1001     .     .     .     .     . 1050
fh13904      1001 GAAAGCCCCCAAGAAGAAGGAAAAGAAATGTTTGCGACCATGTCAAAGCT 1050
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  1001 GAAAGCCCCCAAGAAGAAGGAAAAGAAATGTTTGCGACCATGTCAAAGCT 1050

          1051     .     .     .     .     . 1100
fh13904      1051 CAAAGAGCAGCTAACCAAGGTCAAAGAATGTTACTCCCCACTCCTTTATG 1100
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  1051 CAAAGAGCAGCTAACCAAGGTCAAAGAATGTTACTCCCCACTCCTTTATG 1100

          1101     .     .     .     .     . 1150
fh13904      1101 AGTCTCAGCAGCTGTTGATTCCGTTGGAGGAATTAGAAAAGCAGATGACG 1150
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  1101 AGTCTCAGCAGCTGTTGATTCCGTTGGAGGAATTAGAAAAGCAGATGACG 1150

          1151     .     .     .     .     . 1200
fh13904      1151 TCCTTTTATGACTCACTTGGGAAAATCAATGAAATTATCACAGTTCTTGA 1200
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  1151 TCCTTTTATGACTCACTTGGGAAAATCAATGAAATTATCACAGTTCTTGA 1200

          1201     .     .     .     .     . 1250
fh13904      1201 GCGTGAGGCACAATCGAGTGCCCTTTTTAAACAAAAACATCAGGAACTGT 1250
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  1201 GCGTGAGGCACAATCGAGTGCCCTTTTTAAACAAAAACATCAGGAACTGT 1250

          1251     .     .     .     .     . 1300
fh13904      1251 TAGCTTGTCAAGAAAACTGTAAGAAAACCTTGACACTTATTGAGAAAGGC 1300
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  1251 TAGCTTGTCAAGAAAACTGTAAGAAAACCTTGACACTTATTGAGAAAGGC 1300

          1301     .     .     .     .     . 1350
fh13904      1301 AGTCAAAGTGTTCAAAAGTTTGTGACCTTGAGCAACGTGTTAAAGCATTT 1350
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  1301 AGTCAAAGTGTTCAAAAGTTTGTGACCTTGAGCAACGTGTTAAAGCATTT 1350

          1351     .     .     .     .     . 1400
fh13904      1351 TGATCAGACGAGGCTACAAAGACAGATTGCAGATATTCATGTTGCTTTTC 1400
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  1351 TGATCAGACGAGGCTACAAAGACAGATTGCAGATATTCATGTTGCTTTTC 1400

          1401     .     .     .     .     . 1450
fh13904      1401 AGAGTATGGTAAAGAAAACTGGAGATTGGAAGAAGCATGTGGAAACCAAC 1450
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  1401 AGAGTATGGTAAAGAAAACTGGAGATTGGAAGAAGCATGTGGAAACCAAC 1450

          1451     .     .     .     .     . 1500
fh13904      1451 AGTCGCTTGATGAAGAAGTTTGAGGAGTCTCGAGCAGAGTTGGAGAAGGT 1500
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  1451 AGTCGCTTGATGAAGAAGTTTGAGGAGTCTCGAGCAGAGTTGGAGAAGGT 1500

          1501     .     .     .     .     . 1550
fh13904      1501 ACTGCGGATTGCTCAGGAGGGCCTGGAGGAAAAGGGGGATCCAGAGGAGC 1550
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  1501 ACTGCGGATTGCTCAGGAGGGCCTGGAGGAAAAGGGGGATCCAGAGGAGC 1550

          1551     .     .     .     .     . 1600
fh13904      1551 TCCTGCGGAGACACACTGTGAGTCCACCCTTTAGGGGACACTTGACCTGA 1600
            |||||||||||||||||                 
fh13904(revised)  1551 TCCTGCGGAGACACACT--------------------------------- 1567

          1601     .     .     .     .     . 1650
fh13904      1601 ATACATGGACAAACAACCTTGGAGGAAAGCTTAAAAAAGGCATGCTGATC 1650
                                     
fh13904(revised)  1568 -------------------------------------------------- 1568

          1651     .     .     .     .     . 1700
fh13904      1651 TGATACAGAAGGAGAGCGGGCAGATGAGTCAGGGAAGCAGAGACTTTTTA 1700
                                     
fh13904(revised)  1568 -------------------------------------------------- 1568

          1701     .     .     .     .     . 1750
fh13904      1701 GGTATGAGACCCAAAGATATGGTGAGCAAAAAGAACTTCAAGAGAGTTGG 1750
                                     
fh13904(revised)  1568 -------------------------------------------------- 1568

          1751     .     .     .     .     . 1800
fh13904      1751 TGAGCTGACTTGTCATTGGCCATTCCTAAGTCCCCAGAATAGTAGACAGT 1800
                                     
fh13904(revised)  1568 -------------------------------------------------- 1568

          1801     .     .     .     .     . 1850
fh13904      1801 CATAGAATAATTCAAGTTATCCAAATTACTAATTCATTATTTAGCTTGCA 1850
                                     
fh13904(revised)  1568 -------------------------------------------------- 1568

          1851     .     .     .     .     . 1900
fh13904      1851 AATTCTTCTATAACTAAAGATTCTTTTAAACAGATAACTCGAGGTGACTA 1900
                                     
fh13904(revised)  1568 -------------------------------------------------- 1568

          1901     .     .     .     .     . 1950
fh13904      1901 GCTAAGTCCTTTGTGCTCATTTTATACATTCACCATATCATAGTATAGAT 1950
                                     
fh13904(revised)  1568 -------------------------------------------------- 1568

          1951     .     .     .     .     . 2000
fh13904      1951 ACTGTGTCACTTGAAGTCTGGTGGCTGATACACAACTTGTCCCAGTATCT 2000
                                     
fh13904(revised)  1568 -------------------------------------------------- 1568

          2001     .     .     .     .     . 2050
fh13904      2001 TCATGTTTATCATCTTCATGTTTATCATGAAAAGCCATCTTCATGTTTAT 2050
                                     
fh13904(revised)  1568 -------------------------------------------------- 1568

          2051     .     .     .     .     . 2100
fh13904      2051 CATCTCAATATCAATATTGGGAATATTAGTCATAATGTTCATGAATGGTA 2100
                                     
fh13904(revised)  1568 -------------------------------------------------- 1568

          2101     .     .     .     .     . 2150
fh13904      2101 TATGGAAATAACCAGCACTCTGAGAACATGTATTTGAGTTATCTTTCCTG 2150
                                     
fh13904(revised)  1568 -------------------------------------------------- 1568

          2151     .     .     .     .     . 2200
fh13904      2151 ACATTTCAGTGGCTATTTGTATAAACCACACTCTCAAATGATATATGCAA 2200
                                     
fh13904(revised)  1568 -------------------------------------------------- 1568

          2201     .     .     .     .     . 2250
fh13904      2201 TGTATTTGTGATTCTGCAGACTAGATTTAGGGTTAATGTCTGTGACCACA 2250
                                     
fh13904(revised)  1568 -------------------------------------------------- 1568

          2251     .     .     .     .     . 2300
fh13904      2251 AAACACAAAATATCTCATTCAGTTTATTCACCTCTACAGTATGGTACTTC 2300
                                     
fh13904(revised)  1568 -------------------------------------------------- 1568

          2301     .     .     .     .     . 2350
fh13904      2301 TTGTTTTGAATCACCGTTTTTACAAAATAATTCTGCATGTCTACTCCTGA 2350
                                     
fh13904(revised)  1568 -------------------------------------------------- 1568

          2351     .     .     .     .     . 2400
fh13904      2351 GACTGTGTGAGACTTAGTCATATGTAATATGTGCATGTGTATTGTCTTTA 2400
                                     
fh13904(revised)  1568 -------------------------------------------------- 1568

          2401     .     .     .     .     . 2450
fh13904      2401 TCTACTTGACTGCCAGAGCAAAATGCCATAGACGGGTGGCTAAAGCAACA 2450
                                     
fh13904(revised)  1568 -------------------------------------------------- 1568

          2451     .     .     .     .     . 2500
fh13904      2451 GAAACTTATGTTCTCACAGTTCTGGAGAAGGGAAATCTGTGATCAGGTGC 2500
                                     
fh13904(revised)  1568 -------------------------------------------------- 1568

          2501     .     .     .     .     . 2550
fh13904      2501 TAGTATAGTAGGGTTCTGGGGAGGGCCCTCTTCCTGGCTTGCAGATGGCT 2550
                                     
fh13904(revised)  1568 -------------------------------------------------- 1568

          2551     .     .     .     .     . 2600
fh13904      2551 ACCTTTTCCCTGTGCCCTCACATGGCAGAGAGAGTGAGCTAGCAAGCTTT 2600
                                     
fh13904(revised)  1568 -------------------------------------------------- 1568

          2601     .     .     .     .     . 2650
fh13904      2601 CTGGTGTCCCTCCTCATAAGCGCACTAATCCTATCATGAGGACCCCATCC 2650
                                     
fh13904(revised)  1568 -------------------------------------------------- 1568

          2651     .     .     .     .     . 2700
fh13904      2651 CCATGACCTCATCTGAACCTAACCACCTTCCAAAGTTCCCATCTCCAAAT 2700
                                     
fh13904(revised)  1568 -------------------------------------------------- 1568

          2701     .     .     .     .     . 2750
fh13904      2701 ACCATATGAGTCTGAAGAAGAACACAATTTGGTGCTAGCATGTGTGCCTA 2750
                                     
fh13904(revised)  1568 -------------------------------------------------- 1568

          2751     .     .     .     .     . 2800
fh13904      2751 TGTGTGCACATGTGTGCTTCTGTGTGCACATGTGTGCTTCTGTGTGCACA 2800
                                     
fh13904(revised)  1568 -------------------------------------------------- 1568

          2801     .     .     .     .     . 2850
fh13904      2801 TGTGTGCTTCTGTGTGCACATGTGTGAATGTGACAATGGCTCATGATGAA 2850
                                     
fh13904(revised)  1568 -------------------------------------------------- 1568

          2851     .     .     .     .     . 2900
fh13904      2851 GCATCAGGCCCTGAAGCACTGTGGTTGGGGAATGTGGAATTATGAAGCTT 2900
                                     
fh13904(revised)  1568 -------------------------------------------------- 1568

          2901     .     .     .     .     . 2950
fh13904      2901 AGTCCTGGCTTCTGTTCTGTTCTTCTGACTTCACCAAAGGGGAACCGAAG 2950
                                     
fh13904(revised)  1568 -------------------------------------------------- 1568

          2951     .     .     .     .     . 3000
fh13904      2951 CTCTATCGCTACAGAATCAAGGTTTTGGCATCTCCCCTTGGAAGATGAGA 3000
                                     
fh13904(revised)  1568 -------------------------------------------------- 1568

          3001     .     .     .     .     . 3050
fh13904      3001 TATTCCTTTTGGAATATTCTACCAAATTTGAAAATCACAAAGAATTTTTC 3050
                                     
fh13904(revised)  1568 -------------------------------------------------- 1568

          3051     .     .     .     .     . 3100
fh13904      3051 TAAAAAATAAAAAATACTAGTAGAATTTCAGATATGATGGCTTCTGATTC 3100
                                     
fh13904(revised)  1568 -------------------------------------------------- 1568

          3101     .     .     .     .     . 3150
fh13904      3101 ATAACTATAGGTGCACATAGTTCATCCTTAAAAAACAATAGTGGGTGCCT 3150
                                     
fh13904(revised)  1568 -------------------------------------------------- 1568

          3151     .     .     .     .     . 3200
fh13904      3151 GGAAGTCTGCAAGAGGGCAGCAGCTGGCTGAGAGGCTTGTTTGGAGGCTT 3200
                                     
fh13904(revised)  1568 -------------------------------------------------- 1568

          3201     .     .     .     .     . 3250
fh13904      3201 AGAGGCTGATTGTGCCTGGTGCTGCCTTTTCGTCTGTCCAACACTCTTAC 3250
                                     
fh13904(revised)  1568 -------------------------------------------------- 1568

          3251     .     .     .     .     . 3300
fh13904      3251 CCACTTTCCCCTTCCATGTCAGGAGTTTTTCAGTCAGCTGGATCAGAGGG 3300
                       ||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  1568 ----------------------GAGTTTTTCAGTCAGCTGGATCAGAGGG 1595

          3301     .     .     .     .     . 3350
fh13904      3301 TGCTCAATGCTTTCCTGAAAGCTTGTGATGAACTCACCGACATCCTTCCA 3350
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  1596 TGCTCAATGCTTTCCTGAAAGCTTGTGATGAACTCACCGACATCCTTCCA 1645

          3351     .     .     .     .     . 3400
fh13904      3351 GAGCAGGAGCAGCAGGGGCTGCAGGAAGCTGTTCGAAAGCTCCACAAACA 3400
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  1646 GAGCAGGAGCAGCAGGGGCTGCAGGAAGCTGTTCGAAAGCTCCACAAACA 1695

          3401     .     .     .     .     . 3450
fh13904      3401 ATGGAAGGATCTTCAAGGAGAAGCCCCTTATCATTTGCTTCATCTGAAGA 3450
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  1696 ATGGAAGGATCTTCAAGGAGAAGCCCCTTATCATTTGCTTCATCTGAAGA 1745

          3451     .     .     .     .     . 3500
fh13904      3451 TTGATGTGGAGAAGAATAGGTTCTTAGCCTCTGTAGAAGAATGCAGAACT 3500
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  1746 TTGATGTGGAGAAGAATAGGTTCTTAGCCTCTGTAGAAGAATGCAGAACT 1795

          3501     .     .     .     .     . 3550
fh13904      3501 GAGCTGGATCGAGAGACCAAGCTGATGCCCCAGGAAGGCAGTGAAAAGAT 3550
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  1796 GAGCTGGATCGAGAGACCAAGCTGATGCCCCAGGAAGGCAGTGAAAAGAT 1845

          3551     .     .     .     .     . 3600
fh13904      3551 AATTAAAGAGCACAGGGTTTTCTTCAGTGACAAAGGTCCTCATCATCTCT 3600
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  1846 AATTAAAGAGCACAGGGTTTTCTTCAGTGACAAAGGTCCTCATCATCTCT 1895

          3601     .     .     .     .     . 3650
fh13904      3601 GTGAGAAAAGGTTACAGCTCATCGAGGAACTCTGTGTGAAACTCCCAGTG 3650
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  1896 GTGAGAAAAGGTTACAGCTCATCGAGGAACTCTGTGTGAAACTCCCAGTG 1945

          3651     .     .     .     .     . 3700
fh13904      3651 CGGGACCCAGTAAGGGACACACCTGGAACCTGTCACGTGACTCTCAAAGA 3700
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  1946 CGGGACCCAGTAAGGGACACACCTGGAACCTGTCACGTGACTCTCAAAGA 1995

          3701     .     .     .     .     . 3750
fh13904      3701 GCTCAGAGCTGCCATTGACAGCACCTACAGGAAGCTCATGGAAGACCCAG 3750
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  1996 GCTCAGAGCTGCCATTGACAGCACCTACAGGAAGCTCATGGAAGACCCAG 2045

          3751     .     .     .     .     . 3800
fh13904      3751 ACAAGTGGAAGGACTACACTAGCAGATTCTCTGAGTTCTCATCTTGGATA 3800
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  2046 ACAAGTGGAAGGACTACACTAGCAGATTCTCTGAGTTCTCATCTTGGATA 2095

          3801     .     .     .     .     . 3850
fh13904      3801 TCTACAAATGAGACACAATTAAAGGGGATCAAGGGTGAGGCCATCGATAC 3850
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  2096 TCTACAAATGAGACACAATTAAAGGGGATCAAGGGTGAGGCCATCGATAC 2145

          3851     .     .     .     .     . 3900
fh13904      3851 TGCCAACCACGGAGAGGTTAAACGTGCCGTTGAAGAGATCAGAAATGGTG 3900
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  2146 TGCCAACCACGGAGAGGTTAAACGTGCCGTTGAAGAGATCAGAAATGGTG 2195

          3901     .     .     .     .     . 3950
fh13904      3901 TTACCAAAAGGGGTGAGACCCTCAGCTGGCTGAAATCCAGGCTGAAAGTT 3950
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  2196 TTACCAAAAGGGGTGAGACCCTCAGCTGGCTGAAATCCAGGCTGAAAGTT 2245

          3951     .     .     .     .     . 4000
fh13904      3951 TTGACAGAAGTTTCTTCTGAGAATGAAGCCCAAAAGCAGGGAGATGAGCT 4000
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  2246 TTGACAGAAGTTTCTTCTGAGAATGAAGCCCAAAAGCAGGGAGATGAGCT 2295

          4001     .     .     .     .     . 4050
fh13904      4001 GGCAAAATTATCCAGCTCTTTCAAGGCTCTTGTGACGCTGCTGTCAGAGG 4050
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  2296 GGCAAAATTATCCAGCTCTTTCAAGGCTCTTGTGACGCTGCTGTCAGAGG 2345

          4051     .     .     .     .     . 4100
fh13904      4051 TTGAAAAGATGCTAAGCAATTTTGGGGACTGTGTCCAGTACAAAGAAATA 4100
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  2346 TTGAAAAGATGCTAAGCAATTTTGGGGACTGTGTCCAGTACAAAGAAATA 2395

          4101     .     .     .     .     . 4150
fh13904      4101 GTCAAAAATTCTCTCGAAGAATTAATTTCTGGCTCTAAAGAAGTCCAGGA 4150
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  2396 GTCAAAAATTCTCTCGAAGAATTAATTTCTGGCTCTAAAGAAGTCCAGGA 2445

          4151     .     .     .     .     . 4200
fh13904      4151 ACAAGCTGAGAAGATCTTGGATACTGAAAATCTGTTTGAAGCACAGCAGT 4200
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  2446 ACAAGCTGAGAAGATCTTGGATACTGAAAATCTGTTTGAAGCACAGCAGT 2495

          4201     .     .     .     .     . 4250
fh13904      4201 TACTTCTTCATCACCAGCAAAAGACAAAGCGGATCTCAGCAAAGAAGAGA 4250
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  2496 TACTTCTTCATCACCAGCAAAAGACAAAGCGGATCTCAGCAAAGAAGAGA 2545

          4251     .     .     .     .     . 4300
fh13904      4251 GATGTGCAGCAGCAGATCGCGCAGGCGCAGCAGGGAGAAGGGGGGCTGCC 4300
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  2546 GATGTGCAGCAGCAGATCGCGCAGGCGCAGCAGGGAGAAGGGGGGCTGCC 2595

          4301     .     .     .     .     . 4350
fh13904      4301 TGACCGAGGCCACGAGGAGCTGCGGAAGCTGGAGAGCACACTGGATGGCC 4350
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  2596 TGACCGAGGCCACGAGGAGCTGCGGAAGCTGGAGAGCACACTGGATGGCC 2645

          4351     .     .     .     .     . 4400
fh13904      4351 TGGAGCGCAGCCGGGAGAGGCAGGAACGCCGCATCCAGGTCACATTAAGA 4400
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  2646 TGGAGCGCAGCCGGGAGAGGCAGGAACGCCGCATCCAGGTCACATTAAGA 2695

          4401     .     .     .     .     . 4450
fh13904      4401 AAATGGGAGCGATTTGAAACAAACAAAGAAACAGTAGTAAGATACCTTTT 4450
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  2696 AAATGGGAGCGATTTGAAACAAACAAAGAAACAGTAGTAAGATACCTTTT 2745

          4451     .     .     .     .     . 4500
fh13904      4451 TCAAACAGGTTCCAGTCATGAACGCTTCTTGAGTTTTAGCAGTTTGGAAA 4500
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  2746 TCAAACAGGTTCCAGTCATGAACGCTTCTTGAGTTTTAGCAGTTTGGAAA 2795

          4501     .     .     .     .     . 4550
fh13904      4501 GTTTATCTTCAGAACTGGAACAAACAAAGGAGTTTTCTAAACGGACAGAA 4550
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  2796 GTTTATCTTCAGAACTGGAACAAACAAAGGAGTTTTCTAAACGGACAGAA 2845

          4551     .     .     .     .     . 4600
fh13904      4551 AGTATTGCAGTCCAGGCTGAGAACCTTGTAAAGGAAGCTTCAGAGATACC 4600
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  2846 AGTATTGCAGTCCAGGCTGAGAACCTTGTAAAGGAAGCTTCAGAGATACC 2895

          4601     .     .     .     .     . 4650
fh13904      4601 GCTTGGGCCCCAAAATAAGCAGCTGCTTCAACAGCAGGCCAAGTCAATCA 4650
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  2896 GCTTGGGCCCCAAAATAAGCAGCTGCTTCAACAGCAGGCCAAGTCAATCA 2945

          4651     .     .     .     .     . 4700
fh13904      4651 AAGAACAAGTCAAAAAATTAGAAGACACGCTTGAAGAAGAGTATGTGATT 4700
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  2946 AAGAACAAGTCAAAAAATTAGAAGACACGCTTGAAGAAGAGTATGTGATT 2995

          4701     .     .     .     .     . 4750
fh13904      4701 GACAAGTCCTAAACTTTCTTCTCTGAGATAAAGTTTCATACAATCTTTCC 4750
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  2996 GACAAGTCCTAAACTTTCTTCTCTGAGATAAAGTTTCATACAATCTTTCC 3045

          4751     .     .     .     .     . 4800
fh13904      4751 TGTACCTTGTATTCAAAACACTCTTTTAAAATCTCAAAGTGTCTGTGTAT 4800
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  3046 TGTACCTTGTATTCAAAACACTCTTTTAAAATCTCAAAGTGTCTGTGTAT 3095

          4801     .     .     .     .     . 4850
fh13904      4801 TTCAGCATGTTTTGAGGAAACAACTCACAGTTCAAAAGAAAGTATCGCTA 4850
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  3096 TTCAGCATGTTTTGAGGAAACAACTCACAGTTCAAAAGAAAGTATCGCTA 3145

          4851     .     .     .     .     . 4900
fh13904      4851 ATACAGAAACCAATATCTATAACAGAGCCCAAAAAATATAAAGGATGTGG 4900
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  3146 ATACAGAAACCAATATCTATAACAGAGCCCAAAAAATATAAAGGATGTGG 3195

          4901     .     .     .     .     . 4950
fh13904      4901 GTTTTGCATCTTAAACTGATCATGTTCATGAGAAAGCCATATCTATTCTA 4950
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  3196 GTTTTGCATCTTAAACTGATCATGTTCATGAGAAAGCCATATCTATTCTA 3245

          4951     .     .     .     .     . 5000
fh13904      4951 TTCTGTGGCCTTTGTACATTGTAGAGGGAATCTTGAAAAAGAACTAATAT 5000
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  3246 TTCTGTGGCCTTTGTACATTGTAGAGGGAATCTTGAAAAAGAACTAATAT 3295

          5001     .     .     .     .     . 5050
fh13904      5001 TTAAAATAATTTTTTTACTATATTATTCTGCTGTCACCATTTAGAGCGAA 5050
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  3296 TTAAAATAATTTTTTTACTATATTATTCTGCTGTCACCATTTAGAGCGAA 3345

          5051     .     .     .     .     . 5100
fh13904      5051 AAGGAGATATTTTGTTAGTGTAGATTCCAGGCCTAAATACACATCACATA 5100
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  3346 AAGGAGATATTTTGTTAGTGTAGATTCCAGGCCTAAATACACATCACATA 3395

          5101     .     .     .     .     . 5150
fh13904      5101 GACCATATATCTCCAACCTGAAGAAGCTCCTGGAGCTTGTTTACAGTGCC 5150
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  3396 GACCATATATCTCCAACCTGAAGAAGCTCCTGGAGCTTGTTTACAGTGCC 3445

          5151     .     .     .     .     . 5200
fh13904      5151 TCGGTATTCAAGTTATCCTGACTAATATGCTCTTTCCAGAAATTAACTTT 5200
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  3446 TCGGTATTCAAGTTATCCTGACTAATATGCTCTTTCCAGAAATTAACTTT 3495

          5201     .     .     .     . 5240
fh13904      5201 AAAATATTTTATTTTTAAACTTTTAATGTTTGTTTATCTG 5240
            ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fh13904(revised)  3496 AAAATATTTTATTTTTAAACTTTTAATGTTTGTTTATCTG 3535