Protein sequence
>hj06550  675 aa
LRPRSVALRPPLLPPCSREDCFSLSLCCPCRAMETSSSCESLGSQPAAARPPSVDSLSSA
STSHSENSVHTKSASVVSSDSISTSADNFSPDLRVLRESNKLAEMEEPPLLPGENIKDMA
KDVTYICPFTGAVRGTLTVTNYRLYFKSMERDPPFVLDASLGVINRVEKIGGASSRGENS
YGLETVCKDIRNLRFAHKPEGRTRRSIFENLMKYAFPVSNNLPLFAFEYKEVFPENGWKL
YDPLLEYRRQGIPNESWRITKINERYELCDTYPALLVVPANIPDEELKRVASFRSRGRIP
VLSWIHPESQATITRCSQPMVGVSGKRSKEDEKYLQAIMDSNAQSHKIFIFDARPSVNAV
ANKAKGGGYESEDAYQNAELVFLDIHNIHVMRESLRKLKEIVYPNIEETHWLSNLESTHW
LEHIKLILAGALRIADKVESGKTSVVVHCSDGWDRTAQLTSLAMLMLDGYYRTIRGFEVL
VEKEWLSFGHRFQLRVGHGDKNHADADRSPVFLQFIDCVWQMTRQFPTAFEFNEYFLITI
LDHLYSCLFGTFLCNSEQQRGKENLPKRTVSLWSYINSQLEDFTNPLYGSYSNHVLYPVA
SMRHLELWVGYYIRWNPRMKPQEPIHNRYKELLAKRAELQKKVEELQREISNRSTSSSER
ASSPAQCVTPVQTVV