Protein sequence
>hk07318  504 aa
KFRAPEPAARAMERSPDVSPGPSRSFKEELLCAVCYDPFRDAVTLRCGHNFCRGCVSRCW
EVQVSPTCPVCKDRASPADLRTNHTLNNLVEKLLREEAEGARWTSYRFSRVCRLHRGQLS
LFCLEDKELLCCSCQADPRHQGHRVQPVKDTAHDFRAKCRNMEHALREKAKAFWAMRRSY
EAIAKHNQVEAAWLEGRIRQEFDKLREFLRVEEQAILDAMAEETRQKQLLADEKMKQLTE
ETEVLAHEIERLQMEMKEDDVSFLMKHKSRKRRLFCTMEPEPVQPGMLIDVCKYLGSLQY
RVWKKMLASVESVPFSFDPNTAAGWLSVSDDLTSVTNHGYRVQVENPERFSSAPCLLGSR
VFSQGSHAWEVALGGLQSWRVGVVRVRQDSGAEGHSHSCYHDTRSGFWYVCRTQGVEGDH
CVTSDPATSPLVLAIPRRLRVELECEEGELSFYDAERHCHLYTFHARFGEVRPYFYLGGA
RGAGPPEPLRICPLHISVKEELDG