Protein sequence
>hg01117  542 aa
RRGGCGALGLLLLLLGAACLIPRSAQVRRLARCPATCSCTKESIICVGSSWVPRIVPGDI
SSLSLVNGTFSEIKDRMFSHLPSLQLLLLNSNSFTIIRDDAFAGLFHLEYLFIEGNKIET
ISRNAFRGLRDLTHLSLANNHIKALPRDVFSDLDSLIELDLRGNKFECDCKAKWLYLWLK
MTNSTVSDVLCIGPPEYQEKKLNDVTSFDYECTTTDFVVHQTLPYQSVSVDTFNSKNDVY
VAIAQPSMENCMVLEWDHIEMNFRSYDNITGQSIVGCKAILIDDQVFVVVAQLFGGSHIY
KYDESWTKFVKFQDIEVSRISKPNDIELFQIDDETFFVIADSSKAGLSTVYKWNSKGFYS
YQSLHEWFRDTDAEFVDIDGKSHLILSSRSQVPIILQWNKSSKKFVPHGDIPNMEDVLAV
KSFRMQNTLYLSLTRFIGDSRVMRWNSKQFVEIQALPSRGAMTLQPFSFKDNHYLALGSD
YTFSQIYQWDKEKQLFKKFKEIYVQAPRSFTAVSTDRRDFLFASSFKGKTKIFEHIIVDL
SL