# 0  KIAA1098, 504 aa
# 1  sp:Q9UPQ4     (493 aa)
# 2  ref:XP_001108814  (493 aa)
# 3  sp:Q5RBG2     (492 aa)
# 4  ref:XP_543229   (619 aa)
# 5  ref:XP_001928415  (493 aa)

//
    exp    sw-scr  id%   from   to
  1  1.3e-207  3451 100.0     1   493
  2  1.5e-207  3450  99.8     1   493
  3  2.6e-206  3430  99.6     1   492
  4  3.9e-193  3221  90.5    116   619
  5  2.2e-187  3128  89.2     1   493

//
  0 (  1)  KFRAPEPAARAMERSPDVSPGPSRSFKEELLCAVCYDPFRDAVTLRCGHNFCRGCVSRCW
  1 (  1)  ...........MERSPDVSPGPSRSFKEELLCAVCYDPFRDAVTLRCGHNFCRGCVSRCW
  2 (  1)  ...........MERSPDVSPGPSRSFKEELLCAVCYDPFRDAVTLRCGHNFCRGCVSRCW
  3 (  1)  ...........MERSPDVSPGPSRSFKEELLCAVCYDPFRDAVTLRCGHNFCRGCVSRCW
  4 ( 116)  KLRAWGPGAAAMELGPAVSPGPSRSFKEELLCAVCYDPFRDAVTLRCGHNFCRGCVTRCW
  5 (  1)  ...........MEPGPAASPGPSRSFKEELLCAVCYDPFRDAVTLRCGHNFCRGCVTRCW

//
  0 (  61)  EVQVSPTCPVCKDRASPADLRTNHTLNNLVEKLLREEAEGARWTSYRFSRVCRLHRGQLS
  1 (  50)  EVQVSPTCPVCKDRASPADLRTNHTLNNLVEKLLREEAEGARWTSYRFSRVCRLHRGQLS
  2 (  50)  EVQVSPTCPVCKDRASPADLRTNHTLNNLVEKLLREEAEGARWTSYRFSRVCRLHRGQLS
  3 (  50)  EVQVSPTCPVCKDRASPADLRTNHTLNNLVEKLLREEAEGARWTSYRFSRVCRLHRGQLS
  4 ( 176)  EVQVAPTCPVCKDRAALADLRTNHTLNNLVEKLLREEAEGARWAGPRSPRLCRPHRGQFS
  5 (  50)  EVQVAPTCPVCKDRAAPSDLRPNHTLNNLVEKLLREEAEGARWTGHRSPRLCRLHRGQFS

//
  0 ( 121)  LFCLEDKELLCCSCQADPRHQGHRVQPVKDTAHDFRAKCRNMEHALREKAKAFWAMRRSY
  1 ( 110)  LFCLEDKELLCCSCQADPRHQGHRVQPVKDTAHDFRAKCRNMEHALREKAKAFWAMRRSY
  2 ( 110)  LFCLEDKELLCCSCQADPRHQGHRVQPVKDTAHDFRAKCRNMEHALREKAKAFWAMRRSY
  3 ( 110)  LFCLEDKELLCCSCQADPRHQGHRVQPVKDTAHDFRAKCRNMEHALREKAKAFWAMRRSY
  4 ( 236)  LFCLDDKELLCCSCQADPRHQGHRVQPVKDTAHDFRAKCRNMEHALREKAKAFWAMRRSY
  5 ( 110)  LFCLDDKELLCCSCQADPRHQGHRVQPVKDTAHDFRAKCRNMEHALLEKAKAFWAMRRSY

//
  0 ( 181)  EAIAKHNQVEAAWLEGRIRQEFDKLREFLRVEEQAILDAMAEETRQKQLLADEKMKQLTE
  1 ( 170)  EAIAKHNQVEAAWLEGRIRQEFDKLREFLRVEEQAILDAMAEETRQKQLLADEKMKQLTE
  2 ( 170)  EAIAKHNQVEAAWLEGRIRQEFDKLREFLRVEEQAILDAMAEETRQKQLLADEKMKQLTE
  3 ( 170)  EAIAKHNQVEAAWLEGRIRQEFDKLREFLRVEEQAILDAMAEETRQKQLLADEKMKQLTE
  4 ( 296)  EAIAKHNQVEAAWLEGRIRQEFDKLREFLRVEEQAILDAMAEEARQKQRLVEEKMKQLAE
  5 ( 170)  EAIVKHNQVEAARLEGRIRQEFDKLREFLRVEEQAILDAMAEEARQKQLLAEEKMKQLAE

//
  0 ( 241)  ETEVLAHEIERLQMEMKEDDVSFLMKHKSRKRRLFCTMEPEPVQPGMLIDVCKYLGSLQY
  1 ( 230)  ETEVLAHEIERLQMEMKEDDVSFLMKHKSRKRRLFCTMEPEPVQPGMLIDVCKYLGSLQY
  2 ( 230)  ETEVLAHEIERLQMEMKEDDVSFLMKHKSRKRRLFCTMEPEPVQPGMLIDVCKYLGSLQY
  3 ( 230)  ETEVLAHEIERLQMEMKEDDVSFLMKHKSRKRRLFCTMEPEPVQPGMLIDVCKYLGSLQY
  4 ( 356)  DTEALAREIERLQVEMKEDDVSFLMKHKNRKRRLFCTMEPEPIQPGMLIDICKYLDSLQY
  5 ( 230)  DMEALAHEVERLQVEMKEDDISFLMKHKSRKRRLFCTMEPEPVQPGMLIDICKYLDSLQY

//
  0 ( 301)  RVWKKMLASVESVPFSFDPNTAAGWLSVSDDLTSVTNHGYRVQVENPERFSSAPCLLGSR
  1 ( 290)  RVWKKMLASVESVPFSFDPNTAAGWLSVSDDLTSVTNHGYRVQVENPERFSSAPCLLGSR
  2 ( 290)  RVWKKMLASVESVPFSFDPNTAAGWLSVSDDLTSVTNHGYRVQVENPERFSSAPCLLGSR
  3 ( 290)  RVWKKMLASVE-LPFSFDPNTAAGWLSVSDDLTSVTNHGYRVQVENPERFSSAPCLLGSR
  4 ( 416)  RVWRKMVTSVESVPFSFDPNTAAGWLSVSDDLTSVTNHGYRVQVENPERFSSAPCLLGSR
  5 ( 290)  RVWRKMVMCVESVPFSFDPNTAAGWLSVSDDLTSVTNHDYRVQVENPERFPSAPCLLGSC

//
  0 ( 361)  VFSQGSHAWEVALGGLQSWRVGVVRVRQDSGAEGHSHSCYHDTRSGFWYVCRTQGVEGDH
  1 ( 350)  VFSQGSHAWEVALGGLQSWRVGVVRVRQDSGAEGHSHSCYHDTRSGFWYVCRTQGVEGDH
  2 ( 350)  VFSQGSHAWEVALGGLQSWRVGVVRVRQDSGAEGHSHSCYHDTRSGFWYVCRTQGVEGDH
  3 ( 349)  VFSQGSHAWEVALGGLQSWRVGVVRVRQDSGAEGHSHSCYHDTRSGFWYVCRTQGVEGDH
  4 ( 476)  VFSQGSHTWEVDLGGLPSWRVGVVRLRQDAGAEGHSHSCYHDTRSGFWYVCRTQGVEGDH
  5 ( 350)  VLSQGSHAWEVDLGTLPSWRVGVVRWRQDAGSEGRSHSCYHDTRSGFWYVCRTRGVDGDH

//
  0 ( 421)  CVTSDPATSPLVLAIPRRLRVELECEEGELSFYDAERHCHLYTFHARFGEVRPYFYLGGA
  1 ( 410)  CVTSDPATSPLVLAIPRRLRVELECEEGELSFYDAERHCHLYTFHARFGEVRPYFYLGGA
  2 ( 410)  CVTSDPATSPLVLAIPRRLRVELECEEGELSFYDAERHCHLYTFHARFGEVRPYFYLGGA
  3 ( 409)  CVTSDPATSPLVLAIPRRLRVELECEEGELSFYDAERHCHLYTFHARFGEVRPYFYLGGA
  4 ( 536)  CVTSDPATSPLVPAIPRRLRVELECEEGELSFYDAESHCHLYTFHARFGEVRPYFYLGGT
  5 ( 410)  CVTSDPATSPLVPAIPRRLRVELECEEGELSFYDAERHCHLYTFHARFGEVRPYFYVGGS

//
  0 ( 481)  RGAGPPEPLRICPLHISVKEELDG
  1 ( 470)  RGAGPPEPLRICPLHISVKEELDG
  2 ( 470)  RGAGPPEPLRICPLHISIKEELDG
  3 ( 469)  RGAGPPEPLRICPLHISVKEELDG
  4 ( 596)  RGDGPPEPLRICPLRITVKEELDG
  5 ( 470)  RGDGPPEPLRICPLRITVKEELDG

//