# 0  KIAA0730, 1004 aa

//
    exp    sw-scr  id%   from   to

//
  0 (  1)  VTFMTSWVEFLRNIGLKYILSQQQLLQFAKEISVRANTENWSKETLQNTVDILLHHIFQE

//
  0 (  61)  RMDLLSGNFLKELSLIPFLCPERAPAEFIRFHPQYQEVNGTLPLIKFNGAQVNPKFKQCD

//
  0 ( 121)  VLQLLWTSCPILPEKATPLSIKEQEGSDLGPQEQLEQVLNMLNVNLDPPLDKVINNCRNI

//
  0 ( 181)  CNITTLDEEMVKTRAKVLRSIYEFLSAEKREFRFQLRGVAFVMVEDGWKLLKPEEVVINL

//
  0 ( 241)  EYESDFKPYLYKLPLELGTFHQLFKHLGTEDIISTKQYVEVLSRIFKNSEGKQLDPNEMR

//
  0 ( 301)  TVKRVVSGLFRSLQNDSVKVRSDLENVRDLALYLPSQDGRLVKSSILVFDDAPHYKSRIQ

//
  0 ( 361)  GNIGVQMLVDLSQCYLGKDHGFHTKLIMLFPQKLRPRLLSSILEEQLDEETPKVCQFGAL

//
  0 ( 421)  CSLQGRLQLLLSSEQFITGLIRIMKHENDNAFLANEEKAIRLCKALREGLKVSCFEKLQT

//
  0 ( 481)  TLRVKGFNPIPHSRSETFAFLKRFGNAVILLYIQHSDSKDINFLLALAMTLKSATDNLIS

//
  0 ( 541)  DTSYLIAMLGCNDIYRIGEKLDSLGVKYDSSEPSKLELPMPGTPIPAEIHYTLLMDPMNV

//
  0 ( 601)  FYPGEYVGYLVDAEGGDIYGSYQPTYTYAIIVQEVEREDADNSSFLGKIYQIDIGYSEYK

//
  0 ( 661)  IVSSLDLYKFSRPEESSQSRDSAPSTPTSPTEFLTPGLRSIPPLFSGRESHKTSSKHQSP

//
  0 ( 721)  KKLKVNSLPEILKEVTSVVEQAWKLPESERKKIIRRLYLKWHPDKNPENHDIANEVFKHL

//
  0 ( 781)  QNEINRLEKQAFLDQNADRASRRTFSTSASRFQSDKYSFQRFYTSWNQEATSHKSERQQQ

//
  0 ( 841)  NKEKCPPSAGQTYSQRFFVPPTFKSVGNPVEARRWLRQARANFSAARNDLHKNANEWVCF

//
  0 ( 901)  KCYLSTKLALIAADYAVRGKSDKDVKPTALAQKIEEYSQQLEGLTNDVHTLEAYGVDSLK

//
  0 ( 961)  TRYPDLLPFPQIPNDRFTSEVAMRVMECTACIIIKLENFMQQKV

//