# 0  KIAA1829, 557 aa
# 1  KIAA1611     (813 aa)
# 2  KIAA1852     (948 aa)
# 3  KIAA1349     (752 aa)
# 4  KIAA1947     (608 aa)
# 5  KIAA0065     (848 aa)

//
    exp    sw-scr  id%   from   to
  1  5.4e-74   1674  43.3    43   641
  2  1.4e-71   1618  40.3    258   889
  3  2.7e-71   1621  45.1    164   666
  4  1.4e-69   1558  54.3    140   520
  5  6.8e-69   1545  45.5    217   727

//
  0 (  1)  TGLSISKPNMISLLEQGKEPWMVE-----------RKMSQGHCADWESWCEIEELSPKWF
  1 (  43)  .GLCHFDMNIISMLEEGKEPWTVKSCVKIARKPRTRECVKGVVTDIPPKCTIKDLLPKEK
  2 ( 258)  .GNQIAKPEVISLLEQGEEPWSVE-----------QACPQRTCPEWVRNLESKALIPAQS
  3 (  -)  ............................................................
  4 (  -)  ............................................................
  5 (  -)  ............................................................

//
  0 (  50)  IDEDEISQEMVMERLASHGLECSSFREAWKYKGEFELHQGNAERH-----------FMQV
  1 ( 102)  SSTEAVFHTVVLERHESPDIEDFSFKEPQKNVHDFECQWRDDTGN-----------YKGV
  2 ( 306)  IFEEEQSHGMKLERYIWDDPWFSRL-EVLGCKDQLEMYHMNQSTA-----------MRQM
  3 ( 164)  ....................KCSTCEKAFHYRSLLIQHQRTHTKEKPYECNECGKTFSQP
  4 (  -)  ............................................................
  5 ( 217)  IKHDETHTQEKNEVLKNRNT-LSHHEETLQHE-KIQTLEHNFEYS-----------ICQE

//
  0 (  99)  T-AV---KE--ISTGKRD-----N------EFSNS--GRS----IPLKSVFLTQ------
  1 ( 151)  LMAQ---KE--GKRDQRDRRDIEN------KLMNNQLGVSFHSHLPELQLFQGEGKMYEC
  2 ( 354)  V-FM---QK--QVLSQRS-----S------EFCGL--GAE----FSQNLNFVPS------
  3 ( 204)  S-YLSQHKK--IHTGEKP-----Y------KCNEC--GKA----FIASSSLMVH------
  4 (  -)  ............................................................
  5 ( 264)  T-LL---EKAVFNTQKRE-----NAEENNCDYNEF--GRT----LCDSSSLLFH------

//
  0 ( 130)  ----------------QKVPTIQQVHKFDI-----------------------YDK----
  1 ( 200)  NQVEKSTNNGSSVSPLQQIPSSVQTHRSKK-----------------------YHE----
  2 ( 385)  ----------------QRVSQIEHFYKPDTHAQSWRCDSAIMYADKVTCENNDYDKTVYQ
  3 ( 238)  ----------------QRIHTKEKPYQCNV-----------------------CGK----
  4 (  -)  ............................................................
  5 ( 303)  ----------------QISPSRDNHYEFSD-----------------------CEK----

//
  0 ( 147)  ----LFPQ------------------NSVII--EYKRLHAEKESLIGNEC-EE-FNQSTY
  1 ( 233)  ----L-NH------------------FSLLT--QRRKANSCGKPYKCNECGKA-FTQNSN
  2 ( 429)  SIQPIYPARIQTGDNLFKCTDAVKSFNHIIHFGDHKGIHTGEKLYEYKEC-HQIFNQSPS
  3 ( 255)  ----SFSQ------------------CARLN--QHQRIQTGEKPYKCSECGKA-FSDKSK
  4 ( 140)  ................................................QCGKD-FCHQHT
  5 ( 320)  ----FLCV------------------KSTLS--KPHGV-SMKHYDCGESG-NN-FRRKLC

//
  0 ( 181)  LSKD----IG-----------------------IPPGEKPYESHDFSKLLSFHSLFTQHQ
  1 ( 267)  LTSH----RR-----------------------IHSGEKPYKCSECGKTFTVRSNLTIHQ
  2 ( 488)  FNEHPRLHVGENQYNYKEYENIFYFSSFMEHQKIGTVEKAYKYNEWEKVFGYDSFLTQHT
  3 ( 290)  LARH----QE-----------------------THNGEKPYKCDDCGKAFRNKSYLSVHQ
  4 ( 151)  LFEH----QK-----------------------IHTEERPYECSECGKLFRYNSDLIKHQ
  5 ( 353)  LSHL----QK-----------------------GDKGEKHFECNECGKAFWEKSHLTRHQ

//
  0 ( 214)  TTHFGKLPHGYDECGDAFSCYSFFTQPQRIHSGEKPYACNDCGKAFSHDFFLSEHQRTHI
  1 ( 300)  VIHTGEKPYKCHECGKVFRHNSYLATHRRIHTGEKPYKCNECGKAFRGHSNLTTHQLIHT
  2 ( 548)  STYTAEKPYDYNECGTSFIWSSYLIQHKKTHTGEKPYECDKCGKVFRNRSALTKHERTHT
  3 ( 323)  KTHTEEKPYQCNECGKSFKNTTIFNVHQRIHTGEKPFRCNECGKAYRSNSSLIVHIRTHT
  4 ( 184)  RNHTGERPYKCSECGKAFSLKYNVVQHQKIHTGERPYECSECGKAFLRKSHLLQHQRIHT
  5 ( 386)  RVHTGQKPFQCNECEKAFWDKSNLTKHQRSHTGEKPFECNECGKAFSHKSALTLHQRTHT

//
  0 ( 274)  GEKPYECKECNKAFRQSAHLAQHQRIHTGEKPFACNECGKAFSRYAFLVEHQRIHTGEKP
  1 ( 360)  GEKPFKCNECGKLFTQNSHLISHWRIHTGEKPYKCNECGKAFSVRSSLAIHQTIHTGEKP
  2 ( 608)  GIKPYECNKCGKAFSWNSHLIVHKRIHTGEKPYVCNECGKSFNWNSHLIGHQRTHTGEKP
  3 ( 383)  GEKPYECNECGKAFNRIANFTEHQRIHTGEKPYKCNECGKAFINYSCLTVHHRMHTGEKP
  4 ( 244)  RPRPYVCSECGKAFLTQAHLVGHQKIHTGERPYGCNECGKYFMYSSALIRHQKVHTGERP
  5 ( 446)  GEKPYQCNACGKTFCQKSDLTKHQRTHTGLKPYECYECGKSFRVTSHLKVHQRTHTGEKP

//
  0 ( 334)  YECKECNKAFRQSAHLNQHQRIHTGEKPYECNQCGKAFSRRIALTLHQRIHTGEKPFKCS
  1 ( 420)  YKCNECGKVFRYNSYLGRHRRVHTGEKPYKCNECGKAFSMHSNLATHQVIHTGTKPFKCN
  2 ( 668)  FECTECGKSFSWSSHLIAHMRMHTGEKPFKCDECEKAFRDYSALSKHERTHSGAKPYKCT
  3 ( 443)  YKCTECGKAFMRSSSLIIHQRIHTEEKPYLCNECGESFRIKSHLTVHQRIHTGEKPYKCT
  4 ( 304)  FYCCECGKFFMDSCTLIIHQRVHTGEKPYECNECGKFFRYRSTLIRHQKVHTGEKPYECS
  5 ( 506)  FECLECGKSFSEKSNLTQHQRIHIGDKSYECNACGKTFYHKSLLTRHQIIHTGWKPYECY

//
  0 ( 394)  ECGKTFGYRSHLNQHQRIHTGEKPYECIKCGKFFRTDSQLNRHHRIHTGERPFECSKCGK
  1 ( 480)  ECSKVFTQNSQLANHRRIHTGEKPYKCNECGKAFSVRSSLTTHQAIHSGEKPYKCIECGK
  2 ( 728)  ECGKSFSWSSHLIAHQRTHTGEKPYNCQECGKAFRERSALTKHEIIHSGIKPYECNKCGK
  3 ( 503)  DCERAFTKMVNLKEHQKIHTGVKPYKCYDCGKSFRTKSYLIVHQRTHTGEKPYKCNECEK
  4 ( 364)  ECGKFFMDTSTLIIHQRVHTGEKPYECNKCGKFFRYCFTLNRHQRVHSGERPYECSECGK
  5 ( 566)  ECGKTFCLKSDLTVHQRTHTGQKPFACPECGKFFSHKSTLSQHYRTHTGEKPYECHECGK

//
  0 ( 454)  AFSDALVLIHHKRSHAGEKPYECNKCGKAFSCGSYLNQHQRIHTGEKPYECSECGKAF-H
  1 ( 540)  SFTQKSHLRSHRGIHSGEKPYKCNECGKVFAQTSQLARHWRVHTGEKPYKCNDCGRAF-S
  2 ( 788)  SCSQMAHLVRHQRTHTGEKPYECNKCGKSFSQSCHLVAHRRIHTGEKPYKCNQCERSF-N
  3 ( 563)  AFTNTSQLTVHQRRHTGEKPYKCNECGKVFTSNSGFNTHQRTHTGEKPFKCNDCGKAF-S
  4 ( 424)  FFVDSCTLKSHQRVHTGERPFECSICGKSFRCRSTLDTHQRIHTGERPYECSECGKFFRH
  5 ( 626)  IFYNKSYLTKHNRTHTGEKPYECNECGKAFYQKSQLTQHQRIHIGEKPYKCNECGKAF-C

//
  0 ( 513)  QILSLRLHQRIHAGEKPYKCNECGNNFSCVSALRRHQRIHNRETL
  1 ( 599)  DRSSLTFHQAIHTGEKPYKCHECGKVFRHNSYLATHRRIHTGE..
  2 ( 847)  CSSHLIAHRRTHTGEKPYRCNECGKAFNESSSLIVHLRNHTGE..
  3 ( 622)  QMVHVTEHQKIHSGEKPYKCDVCGKAFRRGSYLTVHWRTHTGEKP
  4 ( 484)  NSNHIR-HRRNHFGERSFECTECGRVFSQNSHLIRHQK.......
  5 ( 685)  HKSALIVHQRTHTQEKPYKCNECGKSFCVKSGLIFHERKHTGE..

//