# 0  KIAA1611, 813 aa
# 1  KIAA1349     (752 aa)
# 2  KIAA1982     (599 aa)
# 3  KIAA2033     (766 aa)
# 4  KIAA1827     (469 aa)
# 5  KIAA0065     (848 aa)

//
    exp    sw-scr  id%   from   to
  1  1.3e-117  2629  51.6    13   724
  2  3.6e-112  2506  58.3     7   567
  3  3.7e-108  2888  53.1    28   764
  4  3.5e-95   2140  61.8     8   469
  5  4.1e-95   2315  44.2    50   841

//
  0 (  1)  VRLTFRDVAIEFSQEEWKCLDPAQRILYRDVMLENYWNLVSLGLCHFDMNIISMLEEGKE
  1 (  -)  ............................................................
  2 (  -)  ............................................................
  3 (  28)  ..LTFRDVAIEFSQEEWKCLDPAQRTLYRDVMLENYRNLVSL------------------
  4 (  -)  ............................................................
  5 (  50)  ..VSFKDVTVGFTQEEWQHLDPSQRALYRDVMLENYSNLVSVGYCVHKPEVIFRLQQGEE

//
  0 (  61)  PWTVKSCVKIARKPRTRECVKGVVTDIPPKCTIKDLLPKEKSST--EAVFHTVVLERHES
  1 (  13)  .........................DMEPKPATKNAT-RTKAIS--EDLSQEAILEKLTE
  2 (  -)  ............................................................
  3 (  68)  -------------------------DISSKCTMKEFLSTAQGNR--E-VFHAGTLQIHES
  4 (  -)  ............................................................
  5 ( 108)  PW------------KQEEEFPSQSFPVWTADHLKERSQENQSKHLWEVVFINNEMLTKEQ

//
  0 ( 119)  PDIEDFSFKEPQKNVHDFE--CQWRDDTG---NYKGVLMAQK---E---GKRDQRDRRDI
  1 (  45)  NGLWDSRMEGLWK----------WNDR----------ILRLQ---N---NQENHLSQRII
  2 (  -)  ............................................................
  3 ( 100)  HHNGDFCYQDVDKDIHDYE--FQWQEDER---NGHEAPMTKI---KKLTGSTERYDQSHA
  4 (  -)  ............................................................
  5 ( 156)  GDVIGIPFNVDVSSFPSRKMFCQ-CDSCGMSFNTVSELVISKINYL---GKKS--DEFNA

//
  0 ( 168)  E-NKLMNNQLGVSFHSHL-PELQLFQGEGKMYECNQVEKSTNNGSSVSPLQQIPSSVQTH
  1 (  79)  PLKKTPTSQRGFRFESILIPEPGIATEELHSRCQTQEENFTENLNLITDTHL--GKIICK
  2 (  -)  ............................................................
  3 ( 152)  R-NKPIKDQLGSSFHSHL-PEMHIFQTEEKID--NQVVKSIHDASLVSTAQRISCRPKTH
  4 (  -)  ............................................................
  5 ( 210)  C-GKLL---------------LNIKHDETHTQEKNEVLKNRNTLSHHEETLQ-HEKIQTL

//
  0 ( 226)  RSKKYHELNHF---SLL------TQRRKA---NSCGKPYKCNECGKAFTQNSNLTSHRRI
  1 ( 137)  EMKGSKAIRQT---SEL------TLGKKS---NNKEKPYKCSTCEKAFHYRSLLIQHQRT
  2 (  7)  ....................................KPYTCGECGKTFRQSANLYVHRRI
  3 ( 208)  ISNNHG--NNFWNSSLL------TQKQEV---HMREKSFQCNESGKAFNYSSLLRKHQII
  4 (  -)  ............................................................
  5 ( 253)  EHNFEYSICQE---TLLEKAVFNTQKRENAEENNCDY----NEFGRTLCDSSSLLFHQIS

//
  0 ( 274)  HSGEKPYKCSECGKTFTVRSNLTIHQVIHTGEKPYKCHECGKVFRHNSYLATHRRIHTGE
  1 ( 185)  HTKEKPYECNECGKTFSQPSYLSQHKKIHTGEKPYKCNECGKAFIASSSLMVHQRIHTKE
  2 (  31)  HTGEKPYKCEDCGKAFGRYTALNQHKKIHTGEKPYKCEECGKAFNSSTNLTAHKRIHTRE
  3 ( 257)  HLADK-YKCDVCGKLFNQKRNLACHRRCHTGENPYKCNECGKTFSQTSSLTCHRRLHTGE
  4 (  8)  ...........................................FDHAPLLPQEQKAHIRE
  5 ( 306)  PSRDNHYEFSDCEKFLCVKSTLSKPHGVSM--KHYDCGESGNNFRRKLCLSHLQKGDKGE

//
  0 ( 334)  KPYKCNECGKAFRGHSNLTTHQLIHTGEKPFKCNECGKLFTQNSHLISHWRIHTGEKPYK
  1 ( 245)  KPYQCNVCGKSFSQCARLNQHQRIQTGEKPYKCSECGKAFSDKSKLARHQETHNGEKPYK
  2 (  91)  KPYTCEDRGRAFGLSTNLNEYKKIHTGDKPYKCKECGKAFIHSLHLNKHEKIHTGKKPYK
  3 ( 316)  KPYKCEECDKAFHFKSILERHRIIHTEEKPYKCNECGKTFRQKSILTRHHRLHTGEKPYK
  4 (  25)  KAYKCNEHGQVFRASASLT-NQVIHNADNPYKCSECGKVFSCSSKLVIHRRMHTGEKPYK
  5 ( 364)  KHFECNECGKAFWEKSHLTRHQRVHTGQKPFQCNECEKAFWDKSNLTKHQRSHTGEKPFE

//
  0 ( 394)  CNECGKAFSVRSSLAIHQTIHTGEKPYKCNECGKVFRYNSYLGRHRRVHTGEKPYKCNEC
  1 ( 305)  CDDCGKAFRNKSYLSVHQKTHTEEKPYQCNECGKSFKNTTIFNVHQRIHTGEKPFRCNEC
  2 ( 151)  CKQCGKVITSSSSFAKHKRIHTGEKPFECLECGKAFTSSTTLTKHRRIHTGEKPYTCEVC
  3 ( 376)  CNECGKTFSHKSSLTCHHRLHTGEKPYKCNECGKTFSHKSSLTCHRRLHTGEKPYKCEEC
  4 (  84)  CHECGKLFSSNSNLSQHQRIHTGEKPYKCHECDKVFRSSSKLAQHQRIHTGEKPYKCHEC
  5 ( 424)  CNECGKAFSHKSALTLHQRTHTGEKPYQCNACGKTFCQKSDLTKHQRTHTGLKPYECYEC

//
  0 ( 454)  GKAFSMHSNLATHQVIHTGTKPFKCNECSKVFTQNSQLANHRRIHTGEKPYKCNECGKAF
  1 ( 365)  GKAYRSNSSLIVHIRTHTGEKPYECNECGKAFNRIANFTEHQRIHTGEKPYKCNECGKAF
  2 ( 211)  GKAFRQSAILYVHRRIHTGEKPYTCEECGKTFRQSANLYVHRRIHTGEKPYKCEECGKAF
  3 ( 436)  DKAYSFRSNFEIH----------------------------RKIHTEDNAYKCNECGKTF
  4 ( 144)  DKVFNQIAHLVRHQKIHTGEKPYSCNKCGKVFSRHSYLAEHQTVHTGEKPYKCEECGKAF
  5 ( 484)  GKSFRVTSHLKVHQRTHTGEKPFECLECGKSFSEKSNLTQHQRIHIGDKSYECNACGKTF

//
  0 ( 514)  SVRSSLTTHQAIHSGEKPYKCIECGKSFTQKSHLRSHRGIHSGEKPYKCNECGKVFAQTS
  1 ( 425)  INYSCLTVHHRMHTGEKPYKCTECGKAFMRSSSLIIHQRIHTEEKPYLCNECGESFRIKS
  2 ( 271)  GRYTDLNQHKKIHTGEKLYKCEECGKDFVWYTDLNQQKKIYTGEKPYKCEECGKAFAPST
  3 ( 468)  SRTSSLTCHRRRHTGEQPYKCEECDKAFRFKSNLERHRRIHTGEKPYKCNECGKTFSRKS
  4 ( 204)  SVRSSLITHQLIHTGRKPYKCKECDKVFGRKCFLTSHQRIHTRERPYGCSQCGKIFSQKS
  5 ( 544)  YHKSLLTRHQIIHTGWKPYECYECGKTFCLKSDLTVHQRTHTGQKPFACPECGKFFSHKS

//
  0 ( 574)  QLARHWRVHTGEKPYKCNDCGRAFSDRSSLTFHQAIHTGEKPYKCHECGKVFRHNSYLAT
  1 ( 485)  HLTVHQRIHTGEKPYKCTDCERAFTKMVNLKEHQKIHTGVKPYKCYDCGKSFRTKSYLIV
  2 ( 331)  DLNQHTKILTGEQSYKCEECGKAFGWSIALNQHKKIHTGEKPYKCEECGKAFSRSRNLTT
  3 ( 528)  YLTCHHRLHTGEKAYKCNECSKTFSWKSSLTCHRRLHSGEKPYKCKECGKTFNQQLTLKR
  4 ( 264)  DLIRHRKTHTDEKPYKCNKCGTAFREFSDLTAHFLIHSGEKPYECKECGKVFRYKSSLTS
  5 ( 604)  TLSQHYRTHTGEKPYECHECGKIFYNKSYLTKHNRTHTGEKPYECNECGKAFYQKSQLTQ

//
  0 ( 634)  HRRIHTGEKPYKCNECGKAFSMHSNLTTHKVIHTGEKPYKCNQCGKVFTQNSHLANHQRT
  1 ( 545)  HQRTHTGEKPYKCNECEKAFTNTSQLTVHQRRHTGEKPYKCNECGKVFTSNSGFNTHQRT
  2 ( 391)  HRRVHTREKPYKCEDRGRSFGWSTNLNEYKKIHTGDKLYKCKECGKVFKQSSHLNRHEKI
  3 ( 588)  HRRLHSGENPYKCEDSDKAYSFKSNLEIHQKIHTEQNPYKCNECGKTFSRTSSLTCHRRL
  4 ( 324)  HHRIHTGEKPYKCNRCGKVFSRSSNLVCHQKIHTGEKPYKCNQCGKVFNQASYLTRHQII
  5 ( 664)  HQRIHIGEKPYKCNECGKAFCHKSALIVHQRTHTQEKPYKCNECGKSFCVKSGLIFHERK

//
  0 ( 694)  HTGEKPYRCNECGKAFSVRSSLTTHQAIHTGKKPYKCNECGKVFTQNAHLANHRRIHTGE
  1 ( 605)  HTGEKPFKCNDCGKAFSQMVHVTEHQKIHSGEKPYKCDVCGKAFRRGSYLTVHWRTHTGE
  2 ( 451)  HTGKKPYKCKECGKVITSSSSFAKHKRIHTGEKPFKCLECGKAFTSSTTLTKHRRIHTGE
  3 ( 648)  HTGEKPYKCEECDKAFRVKSNLEGHRRIHTGEKPYKCNECGKTFSRKSYFVCHHRLHTGE
  4 ( 384)  HTGERPYRCSKCGKAFRGCSGLTAHLAIHTEKKSHECKECGKIFTQKSSLTNHHRIHIGE
  5 ( 724)  HTGEKPYECNECGKFFRHKSSLTVHHRAHTGEKSCQCNECGKIFYRKSELAQHQRSHTGE

//
  0 ( 754)  KPYRCTECGKAFRVRSSLTTHMAIHTGEKRYKCNECGKVFRQSSNLASHHRMHTGEKPYK
  1 ( 665)  KPYTCKECGKGCITLSQLTLHQRIHTGERPYKCEECGKAFRTNSDFTVHLRMHTGEKPYK
  2 ( 511)  KPYTCEECGKAFRQSAILYVHRRIHTGEKPYTCGECGKTFRQSANLYAHKKIHTGEK...
  3 ( 708)  KPYKCNECGKNFSQKSSLICHHRLHTGEKPYKCNECGKTFSQKSNLTCHRRLHTGEK...
  4 ( 444)  KPYKCTLCSKVFSHNSDLAQHQRVHS..................................
  5 ( 784)  KPYECNTCRKTFSQKSNLIVHQRRHIGENLMNEMDIRNFQPQVSLHNASEYSHCGESP..

//
  0 (  -)  
  1 (  -)  
  2 (  -)  
  3 (  -)  
  4 (  -)  
  5 (  -)  

//